HubIT – a társadalmilag felelősségteljes IKT innovációért

Míg a CSR-t (Corporate Social Responsibility) egyre több vállalkozás tartja fontosnak, dolgoz ki dedikált stratégiát és valósít meg tevékenységeket, addig az RRI (Responsible Research and Innovation – felelősségteljes kutatás-fejlesztés és innováció) a legtöbb kutatás-fejlesztéssel és innovációval foglalkozó szervezet számára még valószínűleg ismeretlen fogalom, vagy mindössze egy, néhány Európai Uniós pályázat során kitöltendő űrlap, amelyen pl. etikai kérdéseket feszeget a pályázat kiírója.

Az Európai Unió egyre nagyobb hangsúlyt fektet arra, hogy az általa támogatott IKT pályázatok RRI kompatibilisek legyenek, azaz a digitális technológiákat integráló innovációk során már a tervezés kezdeti fázisától a társadalom megfelelő bevonásával és a társadalomra való megfelelő tekintettel történjen a fejlesztés.

Ehhez járul hozzá az IVSZ közreműködésével megvalósuló HubIT projekt, amelynek célja, hogy az érintett szervezetek figyelmét felhívja az RRI megközelítésre, tudatosítsa, hogy az RRI koncepció alkalmazása a fejlesztés és innováció társadalmi elfogadásában kulcsszerepet tölthet be, végül pedig igyekszik hozzájárulni, hogy minél több IKT projekt legyen RRI kompatibilis, amelyekhez különböző eszközöket is biztosít.

A projekt eredményeként tíz különböző „eszköz” áll a koncepció iránt érdeklődő szervezetek rendelkezésére, amelyek segítenek eligazodni az RRI koncepcióban és megfelelni ennek az új elvárásnak.

A HubIT Metropolis, amelynek elemei egy-egy eszközt testesítenek meg, béta verziója szeptember eleje óta elérhető az érdeklődők számára. Az online segítségen túl a projekt részeként szervezett rendezvények elősegítik a tudástranszfert és számos esetben networking célt is szolgálnak.

Ismerd meg a projekt részletes céljait és a tíz HubIT eszközt, amelyek segítenek az RRI koncepció megismerésében és adaptálásában.

HubIT

A HubIT projekt megvalósítását az Európai Unió H2020 kutatási és innovációs programja támogatja.

EU