Programozz robotot! Programozd a jövőd!

2019.03.14

Pályázzatok a LEGO MINDSTORMS® készletért és a további szükséges eszközökért a Programozd a jövőd! projekt felhívására!

Programozd a jövőd!

A Programozd a jövőd! projekt Programozz robotot! pályázatának 50 nyertes csapata tavasszal megkapta a Lego Education Mindstroms eszközcsomagokat.

A csapatok egy része már a nyeremény eszközökkel készülhetett az idei World Robot Olympiad (WRO) regionális fordulóira, 5 csapat pedig a júliusi nemzeti döntőbe is továbbjutott. Közülük 3 csapatot a pályázat keretében különdíjjal is jutalmaztunk: az elementary, junior, és a senior korosztály 1-1 csapata is egy CraftBot Plus 3D nyomtatóval térhetett haza a döntőről.

Gratulálunk a Győrvári Béri Balogh Ádám Általános Iskola, a Nyitra Utcai Általános Iskola, és a Győri Műszaki SZC Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakgimnáziuma csapatainak a különdíjhoz, és minden versenyzőnek regionális fordulókon, valamint a döntőn elért eredményeikhez!

 


 

A Programozd a jövőd! projekt pályázatának célja legfeljebb 50 olyan csapat támogatása a felkészüléshez és a versenyen való részvételhez szükséges eszközökkel, akik az idei World Robot Olympiad (WRO), valamint a jövő évi World Robot Olympiad és FIRST Lego League (FLL) regionális fordulóin indulnak.

A nyertes csapatok az alábbi eszközöket kapják meg:

 • Lego Education Mindstroms EV3 Core set
 • Transformer 10V DC töltő
 • Versenyasztal tematikus matrica  – versenypálya
 • WRO™ Brick set  V29
 • EV3 Ultrasonic szenzor
 • HiTechnic NXT Color Sensor V2 – színszenzor

Továbbá a nyertes csapatok közül 3 intézmény különdíjként 1-1 CraftBot Plus 3D nyomtatót is nyer. A 3D nyomtatók alkalmasak bizonyos alkatrészek nyomtatására, amely segíti a csapatokat a további gyakorlásban. A különdíjak átadására a 2019-es WRO nemzeti döntőjén kerül sor.

A Programozd a jövőd! projekt – GINOP-3.1.1-VEKOP-15-2016-00001 „Oktatási intézmények és IKT vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése és támogatása” (továbbiakban: projekt) című konstrukció célja az, hogy a nemzetgazdasági szempontból is egyre jelentősebb informatikai ágazatban a következő években minél több diplomás, szakképzett fiatal kezdje meg pályafutását.

A Programozz robotot! Programozd a jövőd! pályázat azért jött létre, hogy minél több magyar csapat indulhasson a 2019-es World Robot Olympiad (WRO) regionális versenyein, majd nemzeti döntőjén, és képviselje Magyarországot a 2019-ben Győrben megrendezésre kerülő világdöntőn.
A LEGO robotprogramozási feladatok és versenyek is közelebb hozzák a fiatalokat a természettudományokhoz, felkelti az érdeklődésüket az innovatív technológiák iránt, illetve ösztönzik az informatikai, műszaki irányú pályaválasztást.

A projekt legfeljebb 50, a közoktatásban résztvevő és a pályázatra jelentkező köznevelési intézmény csapatának nyújt eszköztámogatást. A támogatás feltétele, hogy az adott csapat megfeleljen a lent olvasható szempontrendszernek, amely alapján szakértő zsűri dönt az eszközök odaítéléséről.

 

Pályázati felhívás, a jelentkezés módja és a feltételek

A pályázat szervezője a „GINOP-3.1.1-VEKOP-15-2016-00001 számú, Oktatási intézmények és IKT vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése és támogatása” projekt Konzorcium – a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség; az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ) és az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a továbbiakban: Szervező.

A pályázat ideje és helye:

A pályázat 2019. április 1. napjától 2019. április 15. napján 23 óra 59 perc 59 másodpercig tart, és Magyarország területén kerül lebonyolításra.

Jelentkezési határidő: 2019. április 15.

Jelentkezés formája: A pályázatra való jelentkezés a Szervező által kezelt online kérdőíven keresztül történik.

Jelentkezési felület: Ide kattintva érhető el.

A Szervező 2019. április 18-án megnevezi a szakmai zsűri által kiválasztott legfeljebb 50 nyertes csapatot és a jelen Felhívásban foglalt egyéb feltételek egyidejű fennállása esetén 10 munkanapon belül felveszi a kapcsolatot a nyertesekkel a megadott kapcsolattartói email címükön és/vagy telefonszámukon keresztül, az eszközök átadásának egyeztetése céljából.

A nyeremény átadására a nyertesekkel előre egyeztetett időpontban és helyszínen kerül sor.

A Szervező az eszközcsomagot térítésmentesen biztosítja a csapatok számára, azt követően, hogy a Szervező az intézménnyel 2020. december 31-ig hatályos használati megállapodást köt, és az átvételi elismervény aláírásra kerül.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményt nyilvános program keretében adja át a nyertes csapatoknak, és az átadáskor előre egyeztetett időpontban és módon fotó és videó anyagot készítsen, és azokat a  Programozd a jövőd! projekt kommunikációja kapcsán a projekt népszerűsítése céljából felhasználja.

​A pályázaton való indulás feltételei

Az intézmény a Programozz robotot! Programozd a jövőd! pályázatra való jelentkezés elküldésével elfogadja és magára (illetve a csapat tagjaira) nézve kötelezőnek ismeri el a Felhívás alábbi feltételeit.

 1. A felhívásra köznevelési intézmény (általános iskola, gimnázium, szakgimnázium) (továbbiakban: intézmény) pályázhat, intézményenként legfeljebb 2 csapattal, amennyiben mindkét csapat külön pályázati anyagot nyújt be. Amennyiben a csapat, vagy leendő csapat tagjai nem ugyanazon intézmény tanulói, jelöljenek ki egy háttérintézményt, és válasszanak egy csapatnevet a pályázáshoz. Amennyiben a csapat tagjai nem a kijelölt háttérintézmény tanulói, abban az esetben a csapatvezető pedagógusnak a kijelölt intézménynél kell dolgoznia.
 2. Az intézmény vállalja, hogy indul a 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet 3. mellékletének III. Az oktatásért felelős miniszter által anyagilag támogatott tanulmányi versenyek 95., 96. sorában meghatározott támogatott tanulmányi versenyeken
  1. a 2018/2019-es tanévben a WRO versenyen és/vagy
  2. a 2019/2020-as tanévben a WRO és az FLL versenyeken.
 1. Az intézmény írásban nyilatkozik arról, hogy tovább használja a pályázat során nyert eszközöket oktatási célokra (legalább 2020. december 31-ig vagy a GINOP-3.1.1 projekt zárásáig).
 2. Az intézmény vezetőjének (igazgató) támogatása szükséges – írásos formában – a pályázaton történő részvételhez. Ezen túl meg kell nevezni legalább egy pedagógust, aki összefogja a csapat felkészülését, koordinálja és teljesíti a pályázati feltételekben meghatározott feltételeket, azaz kapcsolattartóként funkcionál.
 3. Az intézmény vállalja, hogy a versenyeken való részvételi költségeket (pl.: regisztrációs díj, útiköltség, szállás költsége) az intézmény, vagy a csapat biztosítja.
 4. Az intézmény vállalja, hogy a jelen dokumentum „A pályázati anyag” fejezetében jelzett kapcsolattartót, és csapatvezetőt tájékoztatta az adatai Szervező felé történő továbításáról és felhasználásának módjáról.
 5. Az intézmény vállalja, hogy közreműködik a Programozd a jövőd! projekt kommunikációjában az alább meghatározott módon és ütemezés alapján:
 • a nyertes csapat tagjai szülői beleegyezéssel (16 éven felüli diákoknak pedig itt található a formanyomtatvány) bírnak arról, hogy a szülő hozzájárul gyermeke fotókon, videókon történő megjelenéséhez a WRO/FLL versenyek és a projekt kapcsán. A csapat ez alapján fotó, és videó dokumentációt készít saját tevekénységéről, amelyet átad a Szervezőnek, és azt a Szervező az Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt módon felhasználhatja a Verseny, vagy/és a Programozd a jövőd! projekt kommunikációja kapcsán a projekt népszerűsítése céljából (pl.: fotók, videók a felkészülés alatt, a versenyen és a versenyt követően 2020. december 31-ig:
  • fotók (min. 1920×1080 felbontású) a versenyre való felkészülésről, a versenyeken való részvételről, az eredményekről:
  • havonta egyszer legalább 2 fotó
  • versenyek során min. 5 fotó/verseny – (regionális fordulók, nemzeti döntő, világdöntő)
  •  videók:
   • évente 1 db maximum 1-3 perces videó (min. 1920×1080 felbontású) az induló csapat kreatív módon való bemutatásáról (kik a csapattagok, miért jelentkeztek, mi a céljuk, hol, hogyan gyakorolnak, melyik iskola tanulói, informatikai pályára készülnek-e) – legkésőbb a regionális forduló időpontja előtt 1 héttel el kell juttatni a pályázat kiírójának;
   • legalább 1 videó a felkészülésről (maximum 2 perc, min. 1920×1080 felbontású);
   • videó a versenyekről és az elért eredmény bemutatása (maximum 2 perc, min. 1920×1080 felbontású);
   • negyedévente 1 videó az eszköz oktatási célra való felhasználásáról (min. 1 perc – max 5 perc, min. 1920×1080 felbontású).
 1. Az intézmény saját kommunikációs csatornáin keresztül a WRO-val kapcsolatos témákban népszerűsíti a Programozd a jövőd! projektet. Az intézmény social média felületén – amennyiben rendelkezik ilyen csatornával – megosztja a PJ! oldalát, posztjait, és minden saját WRO-val kapcsolatos online posztban használják a „#programozdajovod”-t. Legalább évente háromszor megosztanak egy-egy posztot a PJ! céljaival kapcsolatos kommunikációból, amelyet a projekt kapcsolattarója küld meg számukra, vagy/és a projekt honlapján (programozdajovod.hu), vagy a Facebook oldalán megjelenik.
  • Az intézmény vállalja, hogy legalább 2020. december 31-ig (vagy a projektzárás időpontjáig) részt vesz a Programozd a jövőd! projekt által szervezett, az informatikus pálya népszerűsítését szolgáló programokon, aktivitásokon, illetve legalább évente egyszer befogadja a projekt pályaválasztó motivációs előadását, vagy egyéb informatikai pályaorientációs aktivitását (pl. road-show, utazó labor, stb.) és biztosítja a helyszínt és az iskola diákjaiból a hallgatóságot. Az intézmény hozzájárul ahhoz, hogy a projekt rendezvényein és programjain készült hang- és képfelvételeket a projekt saját portálján és egyéb médiamegjelenései során felhasználhatja a projekt népszerűsítése, illetve a támogatással való elszámolás céljából.
 2. Az intézmény kifejezetten hozzájárul, hogy a Szervező a beküldött pályázati anyagot, vagy annak bizonyos részleteit térítésmentesen felhasználja online kommunikációs felületein a pályázat, illetve a Programozd a jövőd! projekt kommunikációs tevékenysége során a projekt népszerűsítése érdekében.

A pályázati anyag

Az online jelentkezési felületen keresztül beküldött pályázati anyagnak az alábbi információt kell tartalmaznia:

 • Intézmény/Iskola neve és címe (megye, járás, település) – kapcsolattartó személye, elérhetősége
 • Csapatvezető (pedagógus) neve, beosztása, elérhetősége
 • Részt vettek-e korábban a 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet 3. mellékletének III. Az oktatásért felelős miniszter által anyagilag támogatott tanulmányi versenyek 96. sorában meghatározott támogatott tanulmányi versenyen? Amennyiben igen, milyen eredményt értek el?
 • Mikor kezdték a felkészülést? Amennyiben új a csapat, mikorra tervezik, hogy versenyeznek?
 • Milyen versenykategóriában és korosztállyal indulnak? (WRO – Regular kategória: Elementary, Junior, Senior korosztály)
 • Motivációs levél (intézmény) – max. 1 oldalban (miért indulnak, miért fontos, hogy kommunikálják) – Hány diákot vonnak be a felkészülésbe? Vannak-e terveik intézményi szinten a témában történő kommunikációra? Milyen szempontok alapján választják ki a csapattagokat? Milyen tervük van az eszközök további felhasználására?
 • Bemutatkozás (csapat): mutassák be a csapatot, és hogy hogyan készülnek a versenyre (video, prezentáció, gif) – ha nincs még csapat, hogyan tervezik a kiválasztást, felkészülést. (A videó felbontása min. 1920×1080; a hossza max. 3 perc.; prezentáció max. 15 dia) – 16 MB-ig tudnak csatolni a kérdőívhez max. 20 db. adatállományt (pdf, dog, jpg, png, gif), a videó küldhető youtube linkkel vagy/és fáljmegosztó oldalakon keresztül, letölthető formában
 • Az intézmény szavatolja, hogy a leadott Pályázat saját szellemi terméke, aminek minden szerzői és felhasználási jogával rendelkezik. Szervező minden ezzel kapcsolatos felelősséget elhárít, az illetéktelen felhasználással kapcsolatos jogkövetkezmények az intézményt terhelik.

Adatkezelési tájékoztató

Ide kattintva érhető el a pályázat adatkezelési tájékoztatója.