A KKV-k modern üzleti kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása

A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása

VINOP-1.2.1-21

A jelen felhívás célja, hogy a valós igényekhez igazodó megoldásokat kínáljon az eltérő piaci pozíciókban és különféle élethelyzetekben működő vállalkozások számára, segítséget nyújtson a technológiai háttér megteremtésében és a digitális eszközök, online alkalmazások vagy ipar 4.0 megoldások bevezetésében. Cél, hogy a támogatás révén modern technológiák beszerzésére, a korszerű infrastrukturális feltételek megteremtésére és digitalizált üzleti és termelési folyamatok kialakítására kerüljön sor. A fejlesztések megvalósítása során fontos szempont, hogy azok a környezeti fenntarthatóság elvét szem előtt tartva lehetővé tegyék az üzleti folyamatok energiahatékonyságának javítását, a megújuló energiaforrások szélesebb körű alkalmazását is.

Projekt összköltsége

A projektek maximális elszámolható összköltsége az alábbi táblázat szerint alakul:

Létszám Elszámolható költség/fő Maximális elszámolható összköltség
9 főig 1-9 főig: 11 millió Ft 99 millió Ft
49 főig 1-9 főig: 11 millió Ft

10-49 főig: 5 millió Ft

299 millió Ft
249 főig 1-9 főig: 11 millió Ft

10-49 főig: 5 millió Ft

50-249 főig: 3 millió Ft

899 millió Ft

Támogatás összege

10 millió Ft – 629,3 millió Ft.

Támogatás mértéke

A támogatás maximális mértéke 70%, az alábbi táblázat szerint:

Mikrovállalkozás Kisvállalkozás Középvállalkozás
Regionális beruházási támogatás / Képzési támogatás / Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás / Csekély összegű támogatás Észak-Mo, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl 70% 70% 60%
Közép-Dunántúl + Pest megye 1. sz. mell. 55% 55% 45%
Nyugat-Dunántúl 45% 45% 35%
Piliscsaba, Pilisjászfalu 40% 40% 30%
Csekély összegű támogatás Pest megye, 1. sz. mell. nem szerepel 55% 55% 45%

Támogatás típusa

Visszatérítendő támogatás, mely előre meghatározott eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá.

Pályázók köre

Mikro-, kis-, és középvállalkozások:

 • amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben 3 fő volt,
 • amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

Támogatható tevékenységek köre

 • Technológiafejlesztés, beleértve termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológia fejlesztését, a technológiai kapacitások bővítését;
 • A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 70%-át érheti el);
 • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele (legfeljebb 50 millió Ft értékben, a képzéssel együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el);
 • Képzési szolgáltatások igénybevétele (legfeljebb 20 millió Ft értékben, a tanácsadással együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el);
 • Üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele (legfeljebb 10 millió Ft értékben);
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági folyamatok és az üzemi/üzleti építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 50%-át érhetik el);
 • Projekt-előkészítés: infrastrukturális beruházással kapcsolatos építési beruházási szakértői szolgáltatás igénybevétele (a projekt összköltségének legfeljebb 5%-át érheti el).

Területi korlátozás

Nem támogatható a Budapest területén megvalósuló fejlesztés.

Támogatás kérelmek benyújtása

 • 1. benyújtási szakasz: 2021. március 1-16. (Keret: 70 milliárd Ft)
 • 2. benyújtási szakasz: 2021. június 15-30. (Keret: 50 milliárd Ft)
 • 3. benyújtási szakasz: 2021.szeptember 30 – október 15. (Keret: 40 milliárd Ft)
 • 4. benyújtási szakasz: 2022. február 1-15. (Keret: 40 milliárd Ft).

A 3-4. benyújtási szakaszban csak mikrovállalkozások vagy azok a kis- és középvállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek a felhívás keretében tervezett fejlesztéseiket a 6. számú melléklet szerinti szabad vállalkozási zónának minősülő településen valósítják meg.

A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

24 hónap

 

A pályázatról további információt itt találsz.