Magyar vállalkozások pályázati támogatása az Európai Bizottság Brexit kárenyhítő forrásának keretéből

Magyar vállalkozások pályázati támogatása az Európai Bizottság Brexit kárenyhítő forrásának keretéből

BAR-2021

Jelen pályázat célja a magyar vállalkozások részére támogatás biztosítása azon negatív gazdasági hatások ellensúlyozására, amelyek az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból történt kilépése nyomán szenvedtek el. A támogatás feltétele a BREXIT-ből közvetlenül származtatott – dokumentumokkal vagy hitelt érdemlően igazolt – 2020. február 1. és 2023. december 31. között felmerült és várhatóan felmerülő jövőbeni veszteség kimutatása.

Pályázók köre

Mikro-, kis-, és középvállalkozások, valamint nagyvállalatok.

Nyújthat be támogatási kérelmet konzorcium?

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Milyen tevékenységek támogathatóak?

Önállóan támogatható tevékenységek

  • Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése;
  • Infrastrukturális és ingatlan beruházás.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

  • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele;
  • Képzési szolgáltatások igénybevétele;
  • Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése;
  • Információs technológia-fejlesztés;
  • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával.

 Támogatás összege

minimum 3.000.000,-Ft, maximum a támogatást igénylő által a BREXIT nyomán 2020. február 1. és 2023. december 31. között felmerült és tervezett vesztesége, de legfeljebb 2.000.000.000, -Ft.

Támogatás formája

A támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

Benyújtási határidő

A támogatási kérelmet 2021. október 11. 08:00 órától 2021. október 29. 12:00 óráig nyújtható be az elektronikus kitöltő program segítségével.

Az irányító hatóság szakaszos elbírálást alkalmaz, az alábbiak szerint:

  1. szakasz: 2021. október 15. 12:00 óráig beérkezett pályázatok
  2. szakasz: 2021. október 22. 12:00 óráig beérkezett pályázatok
  3. szakasz: 2021. október 29. 12:00 óráig beérkezett pályázatok

Projekt időtartam

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatályba lépésétől számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

A pályázatról további információt itt találsz.