Gyorsítósáv

A felhívás célja a gyors növekedésre képes és jelentős hazai hozzáadott értéket felmutató társaságok KFI tevékenységének támogatása.

Milyen cégeknek lehet ez megfelelő?

 • legalább 25%-ban olyan kutató(k) és/vagy PhD fokozattal bíró(k) a tulajdonosuk, aki(k) egyetem(ek) vagy Eötvös Loránd Kutatási Hálózat közalkalmazottja(i) vagy a támogatási kérelem benyújtását megelőző 3 évben legalább 1 évig közalkalmazottja/alkalmazottja volt vagy
 • tulajdonosai között szerepel valamely államilag elismert felsőoktatási intézmény vagy
 • a projekt témájában benyújtott szabadalommal rendelkeznek a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala felé, vagy érvényes szabadalom hasznosítási jogával rendelkezik, vagy
 • rendelkezik egyetemi hozzájárulással az adott szabadalom hasznosításról.
 • rendelkezik legalább 1 lezárt üzleti évvel

Forráskeret

 • 50-250 millió Ft – vissza nem térítendő

Elszámolható költségek

 • Kísérleti fejlesztés, ipari kutatás
 • Eszközbeszerzés költsége
 • Bérköltség
 • Anyagköltség
 • Igénybe vett szolgáltatás
 • Eszközbeszerzés
 • Immateriális javak beszerzése
 • Koordinációs költség

Benyújtási időszak

Várhatóan 2021. Q4.