Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése

GINOP PLUSZ-2.1.1-21

A jelenlegi felhívás célja a vállalati kutatási, fejlesztési, és innovációs tevékenységek ösztönzése.

A támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás mértéke

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

 • Vállalati KFI esetén minimum 50 millió forint, maximum 400 millió forint, konzorcium esetén minimum 150 millió forint;
 • Kiválósági együttműködések KFI esetén minimum 400 millió forint, maximum 1000 millió forint.

Konzorcium esetén az egyes Konzorciumi tagok vonatkozásában a minimum igénybe vehető támogatási összeg 50 millió Ft.

Forráskeret

136,67 milliárd Ft.

Pályázók köre

 • mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok
 • kutatóhelyek, kutató-tudásközvetítő szervezetek
 • A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

Nem pályázhat

 • TEÁOR 58.2 Szoftverkiadás
 • TEÁOR 61 Távközlés
 • TEÁOR 62 Információ-technológiai szolgáltatás
 • TEÁOR 63.1 Adatfeldolgozás, web-hoszting, világháló-portál szolgáltatás

Támogatható tevékenységek köre

 • Kísérleti fejlesztés
 • Ipari kutatás
 • Eszközbeszerzés
 • A projekthez feltétlen szükséges ingatlan beruházás
 • Kutatás-fejlesztési projektet támogató tevékenységek (hardver és szoftver beszerzés, szoftver
  előfizetői szolgáltatás igénybevétele, projekt előkészítés, projektmenedzsment, kötelezően
  előírt nyilvánosság és piacra vitel)

Területi meghatározás

Budapest kivételével Magyarország egész területén

Projekt végrehajtására rendelkezésre álló idő

A projekt fizikai befejezésére a megkezdésétől számított legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre.

Támogatási kérelmek benyújtása

A támogatási kérelmet 2021. július 26. 9 óra 00 perctől 2022. január 31-ig 12. óra 00 percig nyújthatja be az elektronikus kitöltő program segítségével az alábbi értékelési szakaszoknak megfelelően.

Az előminősítési kérelmek benyújtása az NKFI Hivatalhoz az alábbi ütemezés szerint lehetséges:

 1. szakasz: 2021. május 31. – 2021. június 30.
 2. szakasz: 2021. október 5. – 2021. október 26.

Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 1. szakasz: 2021. július 26. 9 óra 00 perctől – 2021. augusztus 30. 12.00 percig
 2. szakasz: 2022. január 5. – 2022. január 31. 12. óra 00 percig