Netsemlegesség – IVSZ állásfoglalás

„Az interneten minden adatot egyenlőként kell kezelni, az internetszolgáltatók nem tehetnek különbséget a különféle szolgáltatások között, nem blokkolhatnak vagy lassíthatnak alkalmazásokat és tartalmakat, bárki is legyen a feladó és a fogadó fél.”

A hálózatsemlegesség új EU-s szabályozása

Az elfogadott új jogszabályszöveg rögzíti, hogy az internethez való hozzáférést „az internet semlegességének elvével összhangban kell biztosítani“. A hálózatsemlegesség mostantól nemcsak alapelvi szinten jelenik meg a hírközlésben, hanem – a jogbiztonság elvének megfelelően – garanciális elemekkel is szabályozva.

A teljes internetes adatátvitelt egyenlően, diszkriminációmentesen, korlátozások nélkül kell kezelni. Az új szabályok alapján az internet hozzáférést biztosító hírközlési szolgáltatók nem lassíthatják, vagy korlátozhatják a tartalmakat, a szolgáltatásokat és az alkalmazásokat. A nyílt internet adatforgalmát, még a speciális szolgáltatások miatt sem lehet hátrányban részesíteni.

A végfelhasználók számára biztosítani kell az internet-hozzáférési szolgáltatáson keresztül az általuk választott információkhoz és tartalmakhoz való hozzáférést, valamint azok terjesztését, függetlenül azok helyétől, vagy rendeltetésüktől. Az internet hozzáférést biztosító szolgáltatók az internetes forgalmat csak arányos módon és kizárólag a szükséges ideig korlátozhatják, de az nem alapulhat üzleti, kereskedelmi vagy technológiai megfontolásokon, és egyes tartalmak nem preferálhatóak.

2014-05-26-internet2

Az ideiglenes korlátozás bevezetésére három esetben van lehetőség:

 • jogszabály által előírt kötelezettségnek való megfelelés, bírósági vagy közigazgatási szerv határozata alapján (pl. illegális tartalmak, bűnüldözés, nemzetbiztonság),
 • a hálózat integritása és biztonságának megőrzése céljából (pl. kibertámadás, kémprogramok, személyes adatok védelme), valamint
 • közelgő hálózati adattorlódás megelőzése, vagy a kialakult torlódás hatásainak mérséklése esetén.

Az egyenlő bánásmódnak azonban mind három fenti esetben is érvényesülnie kell, és az adatforgalom azonos típusait egyformán kell kezelni.

p01s8j58

Speciális internetes szolgáltatások

Mindemellett a hálózatsemlegesség elve lehetőséget ad arra, hogy létezzenek igénybe vehető speciális szolgáltatások is. Ilyen szolgáltatások lehetnek például az önvezető járművek vezérlése, egyes egészségügyi, orvosi alkalmazások (távoperáció, diagnosztikai-, képalkotási eljárások), valamint smart televíziókon elérhető videó szolgáltatások. A speciális szolgáltatások meghatározó eleme, hogy ezek biztosításához magasabb minőséget garantáló dedikált sávszélesség szükséges. Mindez természetesen nem jelentheti az adatforgalom korlátozását, vagy bárminemű lassítását a hagyományos internet-hozzáférésen keresztül elérhető tartalmakat, szolgáltatásokat illetően. A szabályozásban új elemként jelenik meg, hogy speciális szolgáltatás csak abban az esetben nyújtható, ha az nem befolyásolja hátrányosan az internet-hozzáférési szolgáltatások előzetesen vállalt minőségi szintjét, aminek ellenőrzése a nemzeti szabályozó hatóságok hatáskörébe kerül.

Az internet hozzáférési szolgáltatók kötelezettsége, hogy a szerződéseikben egyértelműen tüntessék fel a forgalomszabályozási intézkedések lehetséges hatásait, illetve, hogy a speciális szolgáltatások miként befolyásolják az internet-hozzáférést, valamint a hozzáférés tényleges sebességét. Amennyiben jelentős, folyamatosan jelentkező, vagy rendszeresen ismétlődő eltérés tapasztalható az előfizetői szerződésben vállalt sebesség és a tényleges sebesség között, az hibás teljesítésnek minősül.

Az IVSZ álláspontja:

 • az Internet szerepe kiemelkedő jelentőségű az innováció, a gazdasági növekedés és a társadalom fejlődése területén
 • a felhasználók diszkriminációmentes hozzáférésének biztosítása az Interneten elérhető tartalmakhoz, szolgáltatásokhoz kulcsszerepet játszik a sokszínű szolgáltatás-, és média piac fenntartásában, fejlődésében
 • a nyílt Internetet, illetve az arra épülő további jelentős innovációs potenciált továbbra is meg kell őrizni és erősíteni kell

mindezek alapján az IVSZ támogatja a hálózatsemlegesség alábbi alapelveit,

 • Transzparencia: az Internet hozzáférési szolgáltatóknak, a szolgáltatásukhoz kapcsolódóan minden releváns információt meg kell osztaniuk a végfelhasználókkal, a tartalom és alkalmazás szolgáltatókkal, annak érdekében, hogy azok megfelelő ismerettel rendelkezzenek szolgáltatási, üzleti lehetőségeikről
 • Diszkrimináció mentesség: az Internet hozzáférésen keresztül megvalósuló szolgáltatások, tartalmak, alkalmazások tisztességtelenül nem diszkriminálhatóak, nem korlátozhatóak, nem zavarhatóak sem a küldő, sem a fogadó személye, sem pedig az átvitt adat tartalma alapján
 • Felhasználó szabad választása: a felhasználók számára biztosítani kell az internetes tartalmak, szolgáltatások, alkalmazások közötti szabad választás lehetőségét, mindaddig, amíg az nem veszélyezteti a hálózatok integritását és nem sért semmilyen vonatkozó jogszabályt
 • Speciális szolgáltatások: Az internet hozzáférési szolgáltatók, alapszolgáltatásaik mellett speciális szolgáltatásokat is nyújthatnak, feltéve, ha nem diszkriminálják más versenytárs szolgáltatók hasonló speciális szolgáltatásait. Ezen speciális szolgáltatásoknak elkülönülteknek, transzparensnek kell lenniük és semmilyen formában sem használhatóak az alapszolgáltatás helyettesítői szolgáltatásaiként. Mindemellett a speciális szolgáltatások definíciójának, technológia semlegesnek, jövőbe mutatónak és kellően rugalmasnak kell lennie, hogy semmiképpen se gátolják jövőbeni új, innovatív szolgáltatások, alkalmazások megjelenését
 • Hálózati forgalom korlátozása: A hálózati forgalom korlátozása mind a hozzáférési, mind pedig a speciális szolgáltatások igénybevétele esetén szükséges lehet, amennyiben az a hálózat integritásának, biztonságának megőrzését szolgálja, vagy a megóvja a hálózatot a túlterheléstől, avagy jogszabályi kötelezettségek írják azt elő. Azonban bármely forgalom-korlátozás, csak diszkriminációmentesen és transzparensen történhet.

A nyílt Internet, illetve az internetes ökoszisztéma bármely elemében történő további innováció és beruházás előfeltételét jelentik az ITC szektor dinamikusan fejlődésének és versenyképességének és a szolgáltatások, valamint az innovatív tartalmak mind szélesebb körben történő elterjedésének. Az IVSZ támogatja a tisztességes versenyt ösztönző szabályozást, ami egyfelől megóv a diszkriminációtól, másfelől biztosítja a transzparenciát, miközben teret ad mindazon üzleti megállapodásoknak is, amelyek hasznosak mind a fogyasztók, mind az üzleti felhasználók, mind pedig a közigazgatási szereplők számára.