eHealth Munkacsoport

2016.10.05

A munkacsoport célja, hogy az IVSZ tagok meglássák az egészségiparban és az egészségügyben lévő innovációs üzleti lehetőségeket, eligazodjanak az iparágban, lássák a trendeket, megfelelő képzést kapjanak, (külföldi) partnert találjanak a fejlesztéshez, közvetlen csatornájuk legyen a nagyvállalati, egészségügyi intézményi kulcsszereplőkhöz itthon és külföldön. A másik oldalon a munkacsoport azon dolgozik, hogy a felvevő piac (fogyasztók, betegek, és az állam mint az egészségügy megrendelője) nyitottságot és hajlandóságot mutasson a felhasználási (és beszerzési) szokások változtatására. Cél, hogy bővüljön a hazai e-Health piac, valamint hozzáférjenek a cégek a külföldi e-Health piachoz.

eHealth Munkacsoport

Miért jött létre?

Bármely iparágban a következő évtized legnagyobb változását az informatika hozza. Mobil, cloud, IoT, Big Data, VR, 3D printing a fő hajtóerő. Az egészségügy egyrészről le van maradva a többi iparághoz képest, másrészről viszont nagy a nyomás az egészségügy megreformálására, ami a változást ki fogja kényszeríteni. A betegek egyre inkább fogyasztóként tekintenek magukra, 7×24 órában várnak szolgáltatást, nem csak az orvosi rendelőben. A megelőzésre helyezik a hangsúlyt, hogy az életévek számával arányosan az egészségesen eltöltött évek száma is nőjön. Az adataikat saját maguk szeretnék gyűjteni, értékelni és megosztásukról dönteni. Ez mind robbanásszerű növeledési potenciált jelent az üzletmodell innovációban és IT fejlesztésekben jártas, felkészült ICT cégeknek.

Az innovációkban rejlő potenciál érvényesüléséhez, azok valós értékké válásához, egy befogadó, azokat megfelelően hasznosítani tudó és szándékozó környezetre van szükség. A munkacsoportnak célja egy ilyen hazai környezet, egy működő e-Health ökoszisztéma létrejöttének támogatása is. Ennek érdekében:

 • az IVSZ e-Health munkacsoportja részt vesz az elektronikus egészségüggyel kapcsolatos tervek kidolgozásában, véleményezésében, mint az iparági szereplőket tömörítő egyik meghatározó szervezet;
 • támogatja, és előmozdítja:
  • az elérhető, bizonyítottan hatásos és hatékony e-Health technológiák és megoldások alkalmazásba vételét célzó projektek megvalósítását;
  • az ígéretes, de még nem piacérett e-Health technológiák és megoldások piacra vitelét célzó, hasznosságukat/hatékonyságukat igazoló „pilot” projektek megvalósítását, ill. ezeket lehetővé tevő támogatási források elérhetőségét;
  • új, innovatív e-Health technológiák és megoldások fejlesztését ill. az ezek megvalósítását célzó pályázati források elérhetővé tételét;
 • támogatja mind a megvalósításhoz mind pedig a fejlesztéshez szükséges szakemberek képzését, a területet érintő oktatási stratégia kidolgozásának segítésével
 • segíti tagjait, hogy a külföldi lehetőségekhez hozzájussanak.

 

Kinek érdemes a munkacsoportban részt venni?

Minden olyan, az egészségipar, vagy egészségügy és informatika határterületén is működő cégnek:

 • amely már innovációs fejlesztéssel rendelkezik, de keresi a piacot vagy megvannak a fejlesztéshez szükséges képességei, de társat, tudást, kapcsolatot és finanszírozást keres, illetve
 • amelynek célja termékeinek, szolgáltatásainak, minél szélesebb körű értékesítése itthon és külföldön.

 

Munkacsoport vezető helyettes bemutatása

Engi Csaba, Answare Kft.

Feladatai:

 • lehatárolás a munkacsoport vezetővel: egészségügyi informatika és szabályozás, közbeszerzések, elsősorban EMMI (AEEK, OEP, OTH) és egyéb kormányzati szereplők (KIFÜ, NISZ), valamint EFOP kompetencia.
 • Digitális Egészségügy állásfoglalás elkészítése és népszerűsítése
 • IVSZ tagok véleményét becsatornázni elektronikus egészségüggyel kapcsolatos kormányzati tervekbe
 • munkaterv (pl ülések, rendezvények) megvalósítása a munkacsoport tagjaiból jelentkezők segítségével
 • média kapcsolatok ápolása, siker történetek megtalálása, kidolgozása, kommunikálása a munkacsoport szakértőin keresztül
 • kormányzati kapcsolatok ápolása, a munkacsoport tagjainak megfogalmazott céljainak képviselete
 • kapcsolattartás a töbi munkacsoport vezetővel és az irodával (pl EU forrásokra projektfejlesztés)
 • IVSZ események megtöltése tartalommal, előadással

Működési modell

Javasolt online platform Basecamp