Digitális Munkaerőpiaci és Oktatási Munkacsoport

2016.07.12

Át kell alakítani az informatikai oktatás jelenlegi rendszerét. A “hogyan”-on dolgozik a munkacsoport.

Digitális Munkaerőpiaci és Oktatási Munkacsoport

Az oktatási munkacsoport az elmúlt években arra törekedett, hogy az oktatás és a képzés területein megfogalmazza az informatikai és telekommunikációs ágazat elvárásait és az elvárásoknak megfelelő kibocsájtási kritériumokat.

Ennek érdekében a munkacsoport üléseken külső, meghívott előadók segítségével kerültek feltárásra a felsőoktatás, a közoktatás és – részben – a felnőttképzés problémái. A munkacsoport arra törekedett, hogy a statisztikailag is igazolt, alátámasztott problémák feltárásán túl megoldási javaslatok is megfogalmazásra kerüljenek.

A munkacsoport által feltárt adatok alapján a felsőoktatás informatikai kibocsátásának mennyisége és munkaerő piaci relevanciája is csökken. Ennek csak részben oka a köznevelés alacsony motivációja az IT irányába és az egyre kevésbé megfelelő, megalapozó informatikai oktatás és digitális kompetencia fejlesztés, amely mögött az elavult eszközállomány, a lecsökkent informatika órák száma és általában, az IT alapú oktatás hiánya húzódik meg. A munkacsoport feltárta a trendek mögötti adatokat és előkészítette egy oktatási kiáltvány megfogalmazását a köznevelés számára. A felsőoktatás belső strukturális problémáinak feltárása további kutatást tett szükségessé, amely kutatást az IVSZ előkészített, és amelynek várható eredményeire épül egy felsőoktatási beavatkozási terv javaslat 2015 második felében. Az oktatási munkacsoport aktivitása jelentősen felerősödött a szakmai konferenciákon való részvétel növekedésén és a programozást népszerűsítő programokba való bekapcsolódáson keresztül, mint pl. a CodeWeek.