Agrárinformatika Munkacsoport

2016.07.13

Az Agrárinformatika munkacsoport 2014-ben alakult, elsődleges célja az agrárinformatikai fejlesztések támogatása.

Agrárinformatika munkacsoport

Az agrár ágazatban is jelentősen felgyorsult a digitális megoldások elterjedése. Mára a kényelmi funkcióik mellett a digitalizáció versenytényezővé vált. A munkacsoport létrehozásának célja, hogy segítse az érintett tagok együttműködését, segítsen a piac folyamatos nyomon követésében, új piaci szegmensek megismerésében, a lehetséges fejlesztési irányok azonosításában. A munkacsoport az IVSZ és a DJP munkájában képviseli tagjai érdekét.

A munkacsoport várja minden olyan IVSZ tagszervezet részvételét, akik érdekeltek az agrár ágazat digitalizációjában, illetve a szolgáltatások kialakításában, üzemeltetésében. Tapasztalataikkal hozzá tudnak járulni a munkacsoport  munkájához a Digitális Agrár Stratégia végrehajtásához. Akik számára az agrárinformatikai megoldások elterjedése piacbővülést eredményezhet, akik részt tudnak venni az innovációs fejlesztésekben és azok elterjesztésében.

2017-es eredmények

Az év elsősorban a DJP Digitális Agrár Stratégia elkészítéséről szólt. A megtartott munkacsoport ülések témái szorosan kapcsolódtak a DAS tervezett fejlesztési terveihez. A munkacsoport ülések főbb témái:

  • élelmiszer nyomkövetési rendszerek, a hazai Termékpálya Nyomonkövetési Platform munkája, eredmények, a digitális nyomonkövetés lehetőségei, a GS1 munkatársai által tartott előadás és műhelymunka;
  • Az Agrár Felsőoktatás és Ipar Együttműködési Központ létrehozása, tervei. A Szent István Egyetem munkatársai által tartott előadás és műhelymunka Gödöllőn. A munkacsoportot a SZIE főigazgatója látta vendégül.
  • A DAS átal tervezett agrármeteorológaiai fejlesztések, az OMSZ elnökhelyettesének előadása és műhelymunka.
  • A TE-FOOD, termék nyomonkövetési projekt esettanulmány bemutatása, nyomon követés a blockchain technológia alkalmazásával.

Minden munkacsoport ülésen beszámoló hangozott el a DAS elkészítésének helyzetéről, a felmerült kérdésekről, várható intézkedésekről.

Az agrárinformatikai témakörében több interjút adott a munkacsoport vezetője, illetve több előadást tartott konferenciákon, valamint képviselte a munkacsoport tagjait, véleményüket a DJP DAS munkacsoportban.