GINOP 1.1.3.

ipar 4.0 GINOP - 3.1.1.

2017. májusában indult el a strukturális forrásokból megvalósuló GINOP 1.1.3 kiemelt projekt (Projekt), amely a konvergencia régiók  termelő KKV-inak digitális transzformációjára való felkészülést támogatja. A Projekt folyamán , a bekapcsolódó KKV-k átfogó Ipar 4.0 megközelítést, illetve mintaalkalmazásokat ismerhetnek meg, áttekintést kapnak az korszerű menedzsment és technológiai megoldásokról. Végezetül a vállalatra szabott stratégiát és fejlesztési tervet kaphatnak, mellyel jogosulttá válnak az Ipar 4.0 Ezüst és Arany minősítésre..

A Projekt három egymásra épülő részből áll: szemléletformáló, demonstrációs és fejlesztési fázis. A projekt végeztével a konvergencia régiók termelő KKV-i alkalmassá válhatnak arra, hogy Ipar 4.0 digitális transzformációjára felkészítsék cégüket és végső soron növeljék hatékonyságukat, versenyképességüket. A Projekt friss piacot teremt a hazai IKT szolgáltatók – beleértve az IVSZ tagjai – számára, ahol az ügyfeleik már az új technológiai megoldásokat célzó I4 projektjeiben vállalhatnak szerepet.

2019 eredményei:

A Projektre 2019 végéig több mint 900, konvergencia régióban működő termelő kkv regisztrált, melyek összesen több mint 1200 demonstrációs eseményen vettek részt mintagyáraknál és az IVSZ által kezdeményezett és a BME FIEK által megvalósított Ipar 4.0 Technológiai Központban. A cégre szabott stratégiai konzultációt követően 120 KKV ezüst minősítést, és 18 KKV pedig megvalósítási tanulmányt és arany minősítést kapott.

Harmadik alkalommal került megrendezésre a Modern Gyárak Éjszakája, ami nagy sikert aratott, hiszen több mint 70 gyár nyitotta meg kapuit és több mint 6000 látogató vett részt az eseményen.

A kiemelt Projekt első szakasza hivatalosan 2019.12.15-én lezárult. Az IVSZ határozott szakmai fellépésének köszönhetően, a szakpolitika támogatásával 2020-22 folyamán lehetőségünk nyílik a Projekt folytatására, melynek révén többek közt további 32 részletes fejlesztési terv készülhet el és egy az iparág egészét érintő megoldáskatalógus (Ipar 4.0 Megoldás Kataszter) válik az Interneten hozzáférhetővé. A Kataszter az IVSZ tagvállalatok számára is a kínálatuk strukturált, költséghatékony megjelenítésére ad módot.  A vonatkozó pályázat „Modern Mintaüzem I. – mikró-, kis- és középvállalkozások üzletviteli folyamatainak megújítása, valamint a digitális és automatizációs fejlesztések élénkítése” címen került kiírásra az IFKA – IVSZ konzorcium számára.

GINOP 3.1.1.

A 2017-ben indult GINOP 3.1.1 kiemelt projekt hosszú távú és fenntartható megoldást kíván nyújtani a munkaerő-hiány csökkentésére. A projekt a foglalkoztatás és a gazdaság bővítését segíti elő a munkaerő-piaci szempontból releváns informatikai végzettséggel rendelkezők számának növelésével és szaktudásuk minőségének fejlesztésével, valamint a szektor vonatkozó problémáinak enyhítésével (pl. kevés jelentkező informatika képzésre; a képzésbe belépők idő előtti kiesése; a képzést teljesítők tudása nem felel meg a piac elvárásainak).

A projekt 5 fő pillérre épül:

I. Tudásbázis: Az informatikai oktatás megújítását támogató tudásbázis kialakítása (kutatások és web portál). 2019. év végéig megtörtént a hazai gazdaságban megfigyelhető informatikai végzettséget, kompetenciákat érintő munkaerő-piaci igényekről, a szakképzés, felsőoktatás és felnőttképzés aktuális és várható kibocsátási kapacitásáról és struktúrájáról készülő felmérések előkészítése, elkészültek a kapcsolódó kutatási tervek, mérőeszközök.

II. Együttműködés: A képző intézmények és a környezetükben működő IKT vállalkozások együttműködésének keretében több eljárás és program zajlik. Az Oktatói pool programelembe bevont IKT cégek szakemberei vendégoktatóként 546 alkalommal vettek részt a piac által igényelt speciális kurzusok oktatásában. Beszerzésre előkészítésre került az oktatói pool III. kiírása. A gyakornoki program kiírása sikeres volt, a vállalkozó megkezdte tevékenységét 500 fő gyakornok bevonására. A a gyakornoki programhoz kapcsolódó mentor program közbeszerzése folyamatban. A kb. 6000 hallgató elérését lehetővé tévő képzési csomagok, vizsga voucherek és laborfelszerelések, valamint oktatói felkészítéseket tartalmazó eljárás folyamatban. Az „Interdiszciplináris területekre irányuló vállalati-képzőhelyi együttműködések” c. program közbeszerzési eljárása folyamatban.

III. Motiváció: Az informatikai szakmák társadalmi-gazdasági elismertségének és népszerűségének növelése a 14-18 éves korosztály és szüleik körében kiemelten fontos. A motivációs pillér keretein belül eddig négy pályaorientációs előadássorozatot tartottunk középiskolákban, általános iskolákban, valamint 2019-ben néhány nyári táborban is. A motivációs kampány célja, hogy a diákok hiteles forrásból, gyakorló IKT cégeknél dolgozó szakemberektől halljanak az IT szakma előnyeiről és kapjanak kedvet az ilyen irányú továbbképzéshez.

A három kampányban összesen 245 előadást szerveztünk több mint 200 intézményben, 45 IKT vállalat és 80 előadó bevonásával és több, mint 14 000 diákot értünk el zömében vidéki helyszíneken. 360 diák töltötte ki a harmadik kampányban az előadásokra vonatkozó kérdőívünket, mely azt mutatta, hogy 80%-uk többet tudott meg az IT szakmáról és 54%-nak felkeltette az érdeklődését a téma.

Új aktivitásként az IVSZ kezdeményezésére a „Programozd a jövőd!”- GINOP-3.1.1-VEKOP-15-2016-00001 projekt kiírt egy pályázatot 50 köznevelési intézményi csapat eszköztámogatására, azzal a céllal, hogy minél több magyarországi csapat indulhasson a 2019-es és 2020-as World Robot Olympiad (WRO), és FIRST Lego League (FLL) regionális versenyein, majd további fordulóin, és képviselje Magyarországot a Győrben megrendezésre kerülő WRO világdöntőn. A WRO és FLL versenyek jó például szolgálnak az oktatás, szakemberképzés és a piaci igények összekapcsolására, így ezeken keresztül is fel kell hívni az iparági képviselők, piaci szerepelők és oktatási intézmények figyelmét az együttműködés fontosságára.

A Programozz robotot! pályázatra 127 magyarországi intézményből összesen 149 csapat nevezett. A zsűri által kiválasztott 50 nyertes csapat mindegyike egy közel 300 ezer forint összértékű eszközcsomagot kapott, amely a LEGO Mindstorms készleten felül tartalmazza a versenyzéshez és gyakorláshoz szükséges egyéb kiegészítőket is. A 2019-es WRO nemzeti döntőjén a zsűri a nyertes csapatok közül 3 intézményt különdíjként 1-1 CraftBot Plus 3D nyomtatóval is jutalmazott. Az eszközcsomagot kapott intézmények közül 17-en már korábban is részt vettek WRO versenyen, többen viszont csak a felhívás hatására, a kapott eszközcsomag segítségével kezdtek el megismerkedni a robotprogramozással, vagy indítottak akár szakkört is a témában. Az eszközök átadását követően a nyertes iskolákban is szerveztünk előadásokat, ahol a diákok a pályaorientáció mellett a robotprogramozás kapcsán is sok új információt kaptak.

Emellett a projekt céljainak megfelelően előkészítés alatt van több, mint 1700 motivációs célú esemény megszervezése (tábor, szakkör, utazólabor, nyílt napok, roadshow, fesztiválok és versenyek).

Az IKT vállalatok – többek között az IVSZ tagvállalatok – bevonásával az informatikus pálya népszerűsítése eredményeképpen tovább bővülhet a felsőoktatásba, IT pályára jelentkező hallgatók aránya.

IV. Kommunikáció. A szakmai munkát átfogó kommunikációs tevékenység egészíti ki, amelynek célja a projekttevékenységek népszerűsítésén túl, hogy a célcsoport tagjai közül minél többen válasszák, az informatikus, mérnöki életpályákat. Az eredetihez képest alacsonyabb költségvetéssel kiírásra kerülő közbeszerzési eljárás után várhatóan 2020. második félévében indulhat el az országos kampány.

V. Élményközpontok létrehozása: A már működő győri élményközpont üzemeltetési szerződésének lejárata miatt új eljárás indul a hosszabbításra, valamint három újabb élményközpont kerül kialakításra: Budapest, Debrecen és Zalaegerszeg. Budapest és Debrecen esetében a beszerzési eljárások sikeresen lezajlottak. Zalaegerszeg esetében a helyszín került kiválasztásra (ZalaZone).

GINOP 3.3.3.

Megvalósítási idő: 2018. július 1. – 2019. június 30.

Helyszín: Miskolc, Mályi, Sajóörös, Sajólád, Kistokaj

Projektindikátor:

  • 101 képzési alkalom 650 résztvevő
  • 20 tematikus alkalom 900 résztvevő
  • „Holnap dolgozója” konferencia, nyitórendezvény
  • Záró rendezvény
  • Kidolgozott képzési csomag a digitális alapkompetenciák használatának elsajátításhoz

A projekt legfőbb célkitűzése volt a digitális alapkompetenciák elsajátítása és fejlesztése a digitális eszközöket és szolgáltatásokat a mindennapokban nem használók, különösen a 45-65 év közötti korosztály körében. Gazdasági szempontból a program elsősorban a célcsoport munkaerőpiacon való megjelenését segítette, versenyképesebbé téve a célcsoport tagjait. Társadalmi szempontból egyrészt a generációs különbségek legyőzésében nyújt segítséget egy alap tudásszint megszerzése a digitális írástudás területén, másrészt a program a leszakadó rétegek reintegrációs esélyeit növelte.

GINOP 5.3.5.

GINOP-535-18-2019 projektek                                            

Az IVSZ három projektje is támogatásban részesült a GINOP-535-18-2019 kódszámú, munkaerő-piaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó konstrukció keretében. A projektek az alábbiak:

1. GINOP-5.3.5-18-2019-00144 – 50 feletti munkavállalók zökkenőmentes foglalkoztatási és ágazati mobilitásának elősegítése az IT szektorban

A projekt újfajta humán-erőforrásmenedzsment eszközrendszerek alkalmazásával az idősebb korosztályok fejlesztését, munkaerőpiacon való tartását kívánja elérni. A cél elérése érdekében a projektben felmérések elvégzésére és szakmai, módszertani fejlesztésekre kerül sor, annak megállapítására, hogy mely ICT munkakörökben releváns az 50+ éves korosztály alkalmazása. Felmérésre kerül, hogy milyen mértékben nyitott a szektor a munkaerőhiány pótlására oly módon, hogy más szektorokból, vagy az ICT szektor kevésbé IT intenzív munkaköreiből 50 év feletti munkavállalók kerülnek átirányításra. A kidolgozott megoldási javaslat gyakorlati alkalmazása érdekében kísérleti (pilot) projekt megvalósítására is sor kerül a célcsoport (a munkaerő-piacon jelentős munkatapasztalattal bíró, idősödő munkavállalók) bevonásával.

A 100%-os támogatási intenzitású pályázat támogatási összege 49 980 470 Ft.

 

2. GINOP-5.3.5-18-2019-00107 – Az információ, kommunikáció nemzetgazdasági ág munkaerő-piaci tünettérképe

A GINOP-5.3.5-18 felhívás céljaihoz kapcsolódóan, az IVSZ Digitális munkaerő és oktatási munkacsoportja, a munkaerőpiac legnagyobb kihívásainak feltárását követően, az azonosított területeken konkrét feladatokat és cselekvési tervet kíván készíteni, ami alapján az illetékes kormányzati szervek felé is meg lehet fogalmazni javaslatokat. A projekt célja az előzetes felmérés alapján azonosított beavatkozási területek célzott és átfogó vizsgálata, átfogó ágazati munkaerő-piaci „Tünettérkép” készítése, valamint javaslatcsomagok megfogalmazása a döntéshozók irányába. A munkaerő-piaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projekt a képzési oldalt érintő kihívásokon túl két másik területre fókuszál, egyrészt a munkaerővonzás és -megtartás nehézségeire, valamint a bérfeszültségek kérdéskörére.

A módszertani fejlesztéseken túl a projekt keretében kísérleti (pilot) projekt megvalósítására is sor kerül, legfeljebb tíz munkáltató bevonásával lehetőség adódik a szakmai, módszertani fejlesztési szakaszban feltárt munkaerő-piaci beavatkozási megoldások, eszközök kipróbálására is. Cél, hogy a pilot projektbe bevont munkáltatók olyan, kézzelfogható, adaptálható, gyakorlatorientált megoldási javaslatokat kapjanak, amelyek már rövidtávon is hatással lesznek a cég munkaerővonzó és ‑megtartó képességére, valamint a munkahelyi környezet alakítására.

A 100%-os támogatási intenzitású pályázat támogatási összege 49 800 621 Ft.

 

3. GINOP-5.3.5-18-2019-00094 – A digitalizáció és a technológiai innováció szerepe az épületek energetikai és technológiai megújulása területén a foglalkoztatással kapcsolatos változásokra való felkészülés szempontjából, a foglalkoztatási válsághelyzetek megelőzése érdekében (az IPOSZ-szal konzorciumban megvalósítandó projekt)

A projekt fő célja, hogy a konzorciumi partnerek együttműködésével felmérje 3 területen a digitalizálással járó ismeretek jelenlegi szintjét, ezeket regionális és nemzetközi fórumokon is megvitassa és tananyagokat fejlesszen a célcsoport képzésére, majd pilot projekt keretében képzéseket valósítson meg és az egész folyamatról, eredményekről összefoglaló tanulmányt készítsen a kormányzat számára.

A 100%-os támogatási intenzitású pályázat támogatási összege 49 723 300 Ft.

INNO PROVEMENT

A KKV-k innovációs tevékenységeit támogató operatív programok átalakítása az Ipar 4.0 követelményei szerint

A 4. ipari forradalom egyre nagyobb térnyerése mára már tény, mint ahogy az is, hogy a termelő vállalatok, amelyek nem alkalmazzák a számukra legrelevánsabb ipar 4.0 megoldásokat, azok versenytársaikhoz képest le fognak maradni. Számos innovációs program (pl. a nemzeti operatív programok) támogatja az ipar 4.0 megoldások megismerését és integrálását a KKV-k versenyképességének növelése érdekében, ezek azonban sok esetben még nem lettek átalakítva az ipar 4.0 követelményeihez.

Az IVSZ szakmai támogatásával megvalósuló Inno Provement projekt célja az, hogy 7 európai uniós tagállam jövőbeli gazdaságfejlesztési és innovációs programja minél inkább ipar 4.0 kompatibilissé váljon. Ennek eredményeként az ipar 4.0 alkalmazások terjedését segítő pályázataik jobban illeszkednek majd a 4. ipari forradalom diktálta követelményekhez, a programokért felelős irányító hatóságok szakmai felkészültsége pedig garantálni fogja, hogy megfelelően képzett szakemberek segítsék a kis- és középvállalkozások új paradigmához való adaptációját támogató pályázatok megvalósítását.

Az Inno Provement projekt közvetett kedvezményezettjei a kis- és középvállalkozások lesznek, amelyek az Inno Provement projektnek köszönhetően megújuló innovációt támogató pályázatok révén pénzügyi forráshoz juthatnak az ipar 4.0 fejlesztéseik megvalósításához.

A 2019-es évben az IVSZ a projekt koordinátorával, a Pénzügyminisztériummal közösen dolgozott a hazai projekttevékenységek megvalósításán, 2 hazai stakeholder megbeszélés megszervezésében. Tavaly 3 ún. tematikus transznacionális megbeszélésre került sor a projektparterek szervezésében, amelyek egy-egy érdekesebb alterületet dolgoztak fel a pályázások rendszeréből ipar 4.0 szempontból. A megbeszélésekhez az IVSZ szakmai tapasztalatot és hátteret biztosított, példákat hozott és osztotta meg a jelenlévőkkel. Aktív közreműködésnek köszönhetően a megbeszélések valódi tapasztalatcserékké váltak, nem csak adtunk, de kaptunk is érdekes és használható információkat, megismerhettünk jó gyakorlatokat.

Az Inno Provement projekt az Interreg Europe program keretében valósul meg.

HubIT: Felelősségteljes kutatás-fejlesztés és innováció az IKT szektorban

Míg a CSR-t (Corporate Social Responsibility) egyre több vállalkozás tartja fontosnak, dolgoz ki dedikált stratégiát és valósít meg tevékenységeket, addig az RRI (Responsible Research and Innovation – felelősségteljes kutatás-fejlesztés és innováció) a legtöbb kutatás-fejlesztéssel és innovációval foglalkozó szervezet számára még valósíznűleg ismeretlen fogalom, vagy mindössze egy, a pályázatok során kitöltendő űrlap, amelyen pl. etikai kérdéseket feszeget a pályázat kiírója. Az Európai Unió egyre nagyobb hangsúlyt fektet arra, hogy az általa támogatott IKT pályázatok társadalmilag felelősségteljesek legyenek és az megfelelőség érdekében tett lépések, a megfelelő szakértők bevonása lehetőleg a projekt minél korábbi fázisától kezdve megtörténjen, ezzel elkerülve az esetleges negatív következményeket a társadalomra vagy akár a projekt költségvetésére nézve.

A 2017 őszén indult 3,5 éves projektnek a célja az, hogy az érintett szervezetek figyelmét felhívja az RRI megközelítésre, tudatosítsa, hogy az RRI koncepció alkalmazása a fejlesztés és innováció társadalmi elfogadásában kulcsszerepet tölthet be, végül pedig igyekszik hozzájárulni, hogy minél több IKT projekt legyen RRI kompatibilis. A projekt eredményeként a vállalkozások, így az IVSZ tagjainak számára is tíz különböző „eszköz” fog rendelkezésre állni, amelyek segítenek eligazodni az RRI koncepcióban és megfelelni ennek az „új” elvárásnak.

A projekt keretében ingyenesen elérhető eszközök és szolgáltatások jó része már most is elérhető a projekt honlapján. A rendelkezésre álló eszközök közül megemlítendő az RRI ökoszisztéma „térképe”, amely segít eligazodni a fontosabb szereplők és a jelenleg finanszírozott releváns projektek körében. A fő kihívások mátrixa segít áttekinteni a legrelevánsabb RRI témákat az IKT területen, míg a jó példák adatbázisában példákat találhatunk arra, hogy mások hogyan valósítják meg az RRI megfelelést. Az IKT vállalkozások számára jelenleg az a 10 tipp a legrelevánsabb, amely révén bárki elindulhat az RRI megfelelés irányába.

A 2019-es évben az IVSZ 3 hazai rendezvényt szervezett a projekt keretében, amelyből kettő az IVSZ tagjai és más érdeklődők számára is nyitott volt. A SMART konferencia keretében szervezett HubIT blokk a felelős innováció különböző megvalósulásaira hozott példát, míg a 2019. július elején az NKFIH-val közösen szervezett rendezvény pedig a megnyílt H2020 AI fókuszú pályázati lehetőségekre fókuszált, ahol a felelős innováció jelentős szerepet kell, hogy kapjon.

2019-ben második felétől intenzívvé váltak az RRI elméleti alkalmazásán túlmutató gyakorlati elemeket tartalmazó rendezvények, ahol a résztvevők 2-3 napig közösen dolgozhattak innovációs ötletük kidolgozásán. A projekt keretében szervezett ún. Designathon-ok keretében az ötlet prezentálásáig jutottak el a nemzetközi csapatok, amely innovációs ötletükben és a zsűri előtti prezentáláskor külön ki kellett térniük az RRI szempontok érvényesülésére.

A 2020-as évben tovább folytatódnak a gyakorlati rendezvények, amelyek közül egy ICT Maker Lab-nek Budapest fog helyet adni.  A projekt részeként szervezett rendezvények a tudástranszferen túl számos esetben networking célt is szolgálnak.

A HubIT projekt megvalósítását az Európai Bizottság a H2020 program keretében támogatja.