Oktatási Munkacsoport

Az oktatási munkacsoport az elmúlt években arra törekedett, hogy az oktatás és a képzés területein megfogalmazza az informatikai és telekommunikációs ágazat elvárásait és az elvárásoknak megfelelő kibocsájtási kritériumokat.

Ennek érdekében a munkacsoport üléseken külső, meghívott előadók segítségével kerültek feltárásra a felsőoktatás, a közoktatás és – részben – a felnőttképzés problémái. A munkacsoport arra törekedett, hogy a statisztikailag is igazolt, alátámasztott problémák feltárásán túl megoldási javaslatok is megfogalmazásra kerüljenek.

A Digitális Oktatási Stratégia elfogadásával a munkacsoport elérte célját, így 2018-ban átalakul és Digitális Munkaerőpiaci és Oktatási Munkacsoport néven megy tovább. A munkacsoport legfontosabb teendője, hogy feltárja a fókuszterületek legégetőbb problémáit, és maghatározott időtávlatban, konkrét problémakörök tekintetében, kézzelfogható és mérhető eredményeket érjen el.

A munkacsoport vezetéséért az idei évtől Fazekas Barbara felel. A munkacsoport vezető – aki egyébiránt az IVSZ elnökségi tagja is – hat pontban foglalta össze munkatervét:

  1. Nyitó munkacsoport ülés: Probléma térkép, ún. „heat map” készítése
  2. Széleskörű igényfelmérés: A heat map pontjainak megszavaztatása a munkacsoporttal, meghatározva az akciótervet amellyel a következő 6 hónapban kiemelten foglalkozni fognak.
  3. Projektindító munkacsoport ülés: Célok, teljesítménycélok és akciócsoportok kialakítása
  4. Akciócsoport munka: A kialakított akciócsoportok külön-külön dolgoznak vállalásaik megvalósításán
  5. Havi találkozók: Az akciócsoportok havonta találkoznak megbeszélni az addig elért eredményeket
  6. Előadások és riportok: Az eredményeken rendszeresen bemutatják, értékelik, szükség esetén módosítva a stratégiákat, akcióterveket