A Szerzői és Médiajogi Munkacsoport 2016-os beszámolója

A szerzői jogi munkacsoport a jogszabálytervezetek véleményezésére illetve a szakmai lobbi-tevékenységre, a szabályozóval való párbeszédre helyezi a hangsúlyt.

Digitális jog

Emellett nagy szerepet kap az információcsere, vagyis egyfajta formális networking, amelyen belül az egy területen dolgozó szereplők a megfelelő keretek betartásával beszélik meg a szakmán belüli híreket, érdekességeket.

2016-ban elért eredmények

  • Századvég konzultáció a közös jogkezelés szabályozási kérdéseiről
  • Vélemény az EU szerzői jogi reform tervezetéről
  • DJP szerzői jogi stratégia véleményezése
  • Artisjus jogdíj közlemények egyeztetése

2017-es tervek

  • A munkacsoport DJP 2.0 szerző- és médiajogi relevanciájú kérdéseinek szakmai egyeztetése, tagvállalati érdekek képviselete
  • Uniós és hazai szerzői jogi szabályozás változásainak figyelemmel kísérése, kiemelten a közös jogkezelés területe
  • A munkacsoport becsatornázódása a 2017-ben alakuló IVSZ Digitális Jogi és Szabályozási munkacsoportjába