Szakmai projektek beszámolói

Az IVSZ hagyományosan részt vesz európai uniós projektekben, melyek a digitalizáció ügyeit segítik, ezen felül hazai gazdaságfejlesztési projektekben is aktívan dolgozunk az IT szektor és informatikus szakma elismertségének és lehetőségeinek javítása érdekében.

 

Magyarország és az Európai Unió gazdaságának is egyre jelentősebb részét teszi ki az adatgazdaság. Hatalmas fejlődési potenciál rejlik a gazdaság ezen szegmensében, így egyre nagyobb hangsúlyt kapnak azok a kezdeményezések, intézkedések, amelyek ennek a területnek a fejlesztését célozzák. Az európai adatgazdaság működésének feltérképezését végző EuDEco (H2020) projekt második évében elkészült az adatgazdaság modellje, amelynek véglegesítése a 2017 elején zajló teszteket követően 2017 közepére várható. Az adatgazdaság szereplőinek hatékony működését gátló technológiai, jogi és/vagy társadalmi-gazdasági akadályok feltérképezése folyamatosan történik, míg a megszűntetésükre irányuló ajánlások kidolgozása 2017-re várható.

 

OpenAxel

A startup-nagyvállalati innovációs ökoszisztémával foglalkozó OpenAxel projekt (FP7) a befejező évéhez érkezett 2016-ban. A projekt keretében szervezett két nemzetközi startup verseny számos magyar startup számára biztosított nemzetközi megmérettetési és kapcsolatépítési lehetőséget. Az OpenAxel platform (www.openaxel.com) a projekt lezárulását követően is segíti az európai akcelerációs ökoszisztémában való tájékozódást, segítségével azonnal feltérképezhetők az egyes országokban működő akcelerátorok vagy éppen megtudhatjuk, hogy legközelebb milyen startup versenyen hívhatjuk fel magunkra a nemzetközi befektetők figyelmét. A projekt eredménye továbbá az a fehér könyv, amely a nagyvállalatok és startupok közötti együttműködést illetve az akcelerátorok szerepét vizsgálja az innovációs kapcsolat kialakításában. A fehér könyv megvizsgálja, hogy az európai vállalatok hogyan állnak a Corporate Startup Engagement elfogadásával és milyen lépéseket tesznek az elterjesztése érdekében illetve az üzleti akcelerátorok szerepét a két világ közötti szakadék bezárása tekintetében. A kutatásunk eredményeként elkészült útmutató segít meghatározni, hogy egy adott akcelerátor alkalmas lenne-e vajon erre a feladatra. A fehér könyv több esettanulmányt is bemutat, amely az egyes stratégiák működését mutatja be híres európai nagyvállalatok illetve európai akcelerátorok esetében.

 

Eskills for jobs 2016

Az Európai Bizottság az elmúlt 10 évben több kommunikációs kampányt indított, amellyel a digitális készségek fontosságára, munkahely szerzésben és megtartásban betöltött szerepére kívánta felhívni a figyelmet. Az IVSZ minden kampány alkalmával a magyarországi tevékenységek élére állt és számos, különböző célcsoportnak szóló rendezvénnyel, előadással, programmal népszerűsítette a digitális készségeket. A tevékenységek közvetett eredményeként a DJP keretében 2016-ban elkészült Digitális Oktatási Stratégia a tagvállalatok és az ország gazdasága által is érzékelt informatikus munkaerőhiányra és a digitális készségek megfelelő fejlesztésére ad választ. A 2016 decemberében életre hívott Nemzeti koalíció a digitális munkahelyekért ugyancsak további válaszok kidolgozásával segíti elő a digitális munkaerőhiány csökkentését.

 

 

GINOP-1.1.3-16

Termelő KKV-k digitális és automatizációs fejlesztéseinek élénkítése érdekében „Ipar 4.0” mintaalkalmazások kialakítása

2016 év elején a 1006/2016. (I. 18.) Korm. Határozata forrást biztosított az „Ipar 4.0” mintaalkalmazások kialakítása GINOP-1.1.3-16” jelű pályázat megjelenésének, amely hiánypótló a maga nemében. úgyanis az ipari szereplők digitalizációjával egy technológiai és menedzsment szintű szemléletváltáshoz nyújt közvetett és közvetlen segítséget az IVSZ és az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. (IFKA) konzorciuma által végzett tevékenységekkel. 2016 során a konzorcium tagjai elvégezték a  projekt szakmai és adminisztratív előkészítését. Ennek során a kidolgozták a projektvázlatot, meghatározták az együttműködési feltételeket, megkezdték a partneri kapcsolatok kiépítését, piac feltérképezését. A projekt megvalósítási fázisának főbb szakaszai a figyelemfelkeltés, a tudatosítás, a fejlesztési tervek készítése, illetve a programban résztvevő termelő KKV-k Ipar 4.0. szempontú minősítése.

A tervezett ütemezés szerint a projekt 2017. májusában indul és 2019 év végéig tart.

 

GINOP-3.1.1-VEKOP-15

Oktatási intézmények és IKT vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése és támogatása

Tavaly tovább zajlott egy másik kiemelt projekt előkészítése és megvalósítása, amely a hosszú távú és fenntartható választ kínál nyújtani a digitalális gazdaságra való átállás generálta munkaerőhiányra, a keresleti és kínálati oldalon tapasztalt anomáliákra.

A fokozódó mennyiségi és minőségi munkaerő-hiány hatásai már ma érzékelhetőek, és a következő években egyre nyilvánvalóbb korlátozó tényezőként jelentkeznek a digitális gazdaság fejlődése, illetve a nemzetgazdasági és vállalati szintű versenyképesség szempontjából. Az IKT ágazat nemzetgazdasági szempontból meghatározó ágazat, ezért növekedési, beruházási korlátai kiemelt hatást gyakorolnak a magyar gazdaság egészére, amely jelenleg az elérhető potenciál alatt teljesít, beruházási dinamikája az elérhető alatt marad, versenyképessége elmarad a lehetőségektől. Az összetett probléma egyik közvetlen oka, hogy a magyar gazdaságban nem áll rendelkezésre a gazdaság igényeihez illeszkedő számú és tudású IT szakember.

A projekt keretében kezelendő problémák:

  1. Kevesen tervezik az informatikai képzésbe irányuló továbbtanulást
  2. A digitalizáció egyre gyorsuló terjedése ellenére továbbra is kevesen lépnek be az informatikai képzésbe
  3. A felsőfokú informatikai képzésben résztvevők idő előtt kilépnek a képzésből
  4. A képzést teljesítők képzettsége nem felel meg a munkaerőpiac elvárásainak
  5. Az informatikai pályák társadalmi megítélése, elismertsége alacsony
  6. A felnőttképzés és az átképzés rendszere nem biztosítja a meglévő munkaerő-piaci tudás állandó megújítását, illetve átstrukturálását, amelyhez a felmenő rendszerű képzés nem elegendő.
  7. A piaci szereplők szerint a megfelelő képességekkel és tudással rendelkezők közül – ideiglenesen vagy végleg – sokan elhagyják az országot.

A projekt megvalósításának közvetlen célja a fenti kihívások kezelése, tervezetten 2019. év végéig.