Meghívó az IVSZ 2016-os közgyűlésére

Tisztelt IVSZ Tag!

Tisztelettel meghívjuk Önt az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetségének 2016. évi rendes évi Közgyűlésére, amelyet 2016. március 17-én (csütörtök) 13.30 – 17.00 óra között tartunk a mellékelt napirend szerint a Magyar Telekom Székház Tölösi Konferenciatermében (Budapest I. ker., Krisztina krt. 55.).

A Közgyűlésen való részvételhez március 16-ig szíveskedjen regisztrálni.

Parkolni a szomszédos Mercure szálloda mögött található WIPARK mélygarázsban lehet (megközelíthető a Koronaőr utca felől).

A Közgyűlésen lejár a Szövetség Elnökének mandátuma, így az elnökválasztás is napirenden szerepel.

Az Elnökség javaslatot tesz az Alapszabály módosítására három pontban:

  1. A korábbi módosítások miatt olyan helyzet állt elő, amelynek következtében az elnökségi tagok választása időben összetorlódott, jövő évben például 10 elnökségi tagot kellene választani. A zavartalan működés, és az Elnökség tagságának folyamatos, lépcsőzetes megújítása érdekében a javasolt Alapszabály módosítás lényege szerint az elnökségi tagok tisztsége a jövőben egymást követő években tartott közgyűléseken egyenletesen elosztva kerül megújításra, egységes mandátumidő alkalmazásával.
  2. A jelenlegi Alapszabály szerint, amennyiben a Szövetség szerződni kíván saját tagjával, úgy a szerződést a Közgyűlésnek kell jóváhagynia. A szervezet számos projektet futtat, amelyekhez alvállalkozókra van szükség, életszerű, hogy ezek jelentős része a tagok közül kerül ki. Az ilyen, vélhetően nagyobb számú szerződés jóváhagyását ezért kérjük, hogy a Közgyűlés helyezze át az Elnökség hatáskörébe.
  3. A modern elektronikus kommunikáció megteremtése érdekében javasoljuk, hogy a Közgyűlés módosítsa az Alapszabály, a Közgyűlés összehívására vonatkozó rendelkezését oly módon, hogy a közgyűlési meghívó elektronikus úton, e-mailben legyen elküldhető a tagok részére, és egyidejűleg a meghívó kerüljön közzétételre a Szövetség internetes oldalán. Ezzel egyidejűleg megszűnik a napirend, a Közgyűlés összehívását megelőző tervezetének megküldésére vonatkozó, alapszabályi előírás is, a napirendet ennek megfelelően a közgyűlési meghívónak kell tartalmaznia.

A változtatásokhoz előre is kérem a Közgyűlés támogatását.

E mellett, természetesen a Közgyűlésnek el kell fogadnia a Szövetség 2015-ös beszámolóját és 2016-os költségvetését is.

Tájékoztatjuk a tisztelt Tagot, hogy amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, a megismételt Közgyűlésre a hatályos Alapszabály VII. fejezet 10. § (1) bekezdése alapján az eredeti Közgyűlésre meghirdetett azonos napirenddel, azonos napon az eredeti időponthoz képest fél órával későbbi időpontban kerül sor. A megismételt Közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.

Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt Tagot, hogy az Alapszabály VII. fejezet 11. § (10) bekezdése szerint a Közgyűlésen szavazati joggal az a Tag rendelkezik, aki a Tagdíjszabályzatban foglaltak szerinti tagdíjfizetési kötelezettségének eleget tett és nincs hátraléka.

A Közgyűlés háttéranyagai – a felkészülést, illetve a Közgyűlés programjának, napirendjének lebonyolítását megkönnyítendő – a www.ivsz.hu/kozgyules2016 oldalon érhetőek el, továbbá a dokumentumok a Szövetség irodájában megtekintés céljából rendelkezésre állnak.

Kérjük a tisztelt Tagot, hogy részvételével és aktív közreműködésével járuljon hozzá a Közgyűlés, és ezáltal a Szövetség működésének sikerességéhez. Közgyűlésen való megjelenésére feltétlenül számítunk!

Amennyiben a Közgyűlésen személyesen nem tud részt venni, abban az esetben kérjük, delegálja megbízott munkatársát. A Közgyűlésen csak az IVSZ tagvállalatok hivatalos képviselői, vagy az általuk megbízott, meghatalmazott személy szavazhat.  Egy tagvállalat részéről természetesen többen is jelen lehetnek, szavazati joggal azonban csak egy személy rendelkezik.

 

‹ Vissza a Közgyűlés címlapjára