Meghívó

Tisztelettel meghívjuk tagjainkat az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetségének 2018. évi rendes Közgyűlésére, melyet 2018. május 17-én csütörtökön 13.00 – 17.00 óra között tartunk az Ericsson House-ban (1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 11., Hilda és L.M. Ericsson terem). A Közgyűlés napirendjét ide kattintva érheti el.

A Közgyűlésen való részvételhez május 16-ig szíveskedjen regisztrálni közgyűlés oldalán.

A Közgyűlésen lejár a Szövetség egyes elnökségi és bizottsági pozícióinak mandátuma, így az elnökségi és bizottsági tagok választása is napirenden szerepel.

Emellett, természetesen a Közgyűlésnek el kell fogadnia a Szövetség 2017-es beszámolóját és 2018-as költségvetését is (ide kattintva érhetőek el).

Tájékoztatjuk a tisztelt Tagot, hogy amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, a megismételt Közgyűlésre a hatályos Alapszabály VII. fejezet 11. § (11) bekezdése alapján az eredeti Közgyűlésre meghirdetett azonos napirenddel, azonos napon az eredeti időponthoz képest fél órával későbbi időpontban kerül sor. A megismételt Közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.

Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt Tagot, hogy az Alapszabály VII. fejezet 11. § (10) bekezdése szerint a Közgyűlésen szavazati joggal az a Tag rendelkezik, aki a Tagdíjszabályzatban foglaltak szerinti tagdíjfizetési kötelezettségének eleget tett és nincs hátraléka.

Kérjük a tisztelt Tagot, hogy részvételével és aktív közreműködésével járuljon hozzá a Közgyűlés, és ezáltal a Szövetség működésének sikerességéhez. Közgyűlésen való megjelenésére feltétlenül számítunk!

Amennyiben a Közgyűlésen személyesen nem tud részt venni, abban az esetben kérjük, delegálja megbízott munkatársát. A Közgyűlésen csak az IVSZ tagvállalatok hivatalos képviselői, vagy az általuk megbízott, meghatalmazott személy szavazhat. (A meghatalmazás innen letölthető. ) Egy tagvállalat részéről természetesen többen is jelen lehetnek, szavazati joggal azonban csak egy személy rendelkezik.

Budapest, 2018. 04. 20.

IVSZ iroda