Adatvédelmi szabályzat

A jelen Adatvédelmi Szabályzat az IVSZ Adatvédelmi szabályzata, tekintettel arra, hogy a www.ivsz.hu és a www.millenaris-startupcampus.hu honlap az IVSZ üzemeltetésében van és a honlapon megadott személyes adatokat kezeli, betartva a GDPR és egyéb adavédelmi jogszabályokban foglalt rendelkezéseket.

 1. Az Adatvédelmi Szabályzat alkalmazása

Jelen Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozó szabályokat, amely adatokat az IVSZ arra tekintettel kezel, hogy: (i) az Ön által képviselt szervezet az IVSZ tagja (ii) Ön valamely IVSZ üzemeltetésében lévő weboldal látogatója (pl. www.ivsz.hu , www.millenaris-startupcampus.hu ) (a továbbiakban: Weboldal), (iii) az IVSZ által üzemeltetett Millenáris Startup Campusban szerződéses jogviszonyt kíván létesíteni (továbbiakban: jogviszony).

A weboldalon más weboldalra mutató különböző hivatkozások is találhatók. Bár ezeket a weboldalakat körültekintéssel választjuk ki, az IVSZ nem felelős az Ön személyes adatainak kezeléséért ezeken a weboldalakon. A jelen Adatvédelmi Szabályzat ezért nem vonatkozik ezen weboldalak használatára.

 1. Az Adatkezelő meghatározása

Az Ön személyes adatainak adatkezelője az IVSZ (székhelye: 1077 Budapest, Wesselényi utca 16/A).

 1. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok. Információgyűjtés

Az IVSZ információkat gyűjt Önről, beleértve a személyes adatokat is, arra tekintettel, hogy az Ön által képviselt szervezet az IVSZ tagja, az IVSZ üzemeltetésében lévő Weboldal látogatója, illetve a Millenáris Startup Campus látogatója. Az IVSZ tagjává cégek/szervezetek válnak, de a cégeket/szervezeteket egyének képviselik, akiknek a kapcsolattartás során személyesnek minősülő adatait is kezelhetjük. Ez az információ lehet továbbá:

 • Olyan információ, amelyet Ön ad meg nekünk – amikor jelentkezik az IVSZ által szervezett rendezvényre, kérni fogjuk kötelezően a nevét, beosztását, telefonszámát és e-mail címét továbbá on-line regisztráció esetén minden esetben az e-mail címét. Továbbá olyan személyes adatokat kérhetünk Öntől, amelyek szükségesek lehetnek az IVSZ üzemeltetésében lévő Millenáris Startup Campus vonatkozásában szerződés megkötéséhez, illetve az IVSZ által nyújtott szolgáltatások nyújtásához és/vagy az Ön azonosításához és/vagy az Önnel történő kapcsolattartáshoz, ideértve különösen az Ön telefonszámát, kapcsolatfelvételi preferenciáit, kommunikációs preferenciáit.
 • Olyan információ, amelyet valamely IVSZ szolgáltatás, pl. a Millenáris Startup Campus igénybevétele során vagy weboldal látogatása során ad meg nekünk. Ilyen információk lehetnek az elektronikus eszközzel kapcsolatos információk, IP-címek, naplóinformációk, böngészőtípussal és preferenciával kapcsolatos információk, helyinformációk, online azonosítók, amelyek lehetővé teszik a „sütik” és hasonló technológiák alkalmazását.
 1. Az adatkezelés jogalapja

A jelen Adatvédelmi Szabályzatban szereplő személyes adatokat kizárólag az alábbi jogalapokon kezelünk:

 • az Ön kifejezett hozzájárulásával; vagy
 • szerződéses jogviszony jön létre Önnel vagy az Ön által képviselt szervezettel; vagy
 • olyan esetekben, ahol ez az Adatkezelő jogi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges.

Ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, Ön bármikor visszavonhatja a hozzájárulását.  Ez nem befolyásolja az adatkezelésünk jogszerűségét a hozzájárulás visszavonása előtt.

Ön a megfelelő leiratkozó linkek használatával bármikor dönthet úgy, hogy tömeges kapcsolattartásra specializált eszközökből bizonyos témákban, vagy éppen semmilyen témában nem kíván a továbbiakban tájékoztatást kapni az IVSZ-től.

Minden esetben alkalmazható, hogy az adatok kezelésének visszavonására vonatkozó kérését az iroda@ivsz.hu e-mail címre történő megküldésével is megteheti.

Az IVSZ tagság megszűnésével az adatkezelés automatikusan nem szűnik meg, hanem annak célja átminősül „Általános kapcsolattartásra”.

 1. Az adatkezelés céljai

A személyes adatait a következő célokból dolgozzuk fel:

 • az Önnel való kapcsolattartás fenntartása és előmozdítása érdekében;
 • Millenáris Startup Campus jogviszony létesítése;
 • ügyfélszolgálat és fejlesztés;
 • piaci felmérések és marketingstratégiák elvégzése és elemzése;
 • marketingajánlatok küldése (hozzájárulás esetén).

(vagy olyan másodlagos célból, amely szorosan kapcsolódik az elsődleges célhoz, például adatok tárolása vagy törlése).

IVSZ tagsághoz kapcsolódó adatkezelés célja

A tagság, mint szerződéses kapcsolat fenntartása és a Szövetség szolgáltatásainak nyújtása. A kapcsolattartás történhet egyrészt az IVSZ Iroda dolgozói és a tagcég dolgozói között közvetlenül, vagy ún. tömeges kapcsolattartásra specializált eszközökkel (pl. ezen keresztül továbbítjuk a hírlevelünket, az eseménymeghívókat, szakmaspecifikus információkat stb.) A tömeges kapcsolattartás során az egyének témánként külön-külön határozhatják meg preferenciáikat, amit a rendszer profil adatként a személyes adatokhoz kapcsolva tárol.

Az érintettek köre

Az egyének a megfelelő leiratkozó linkek használatával bármikor dönthetnek úgy, hogy tömeges kapcsolattartásra specializált eszközökből bizonyos témákban, vagy éppen semmilyen témában nem kívánnak a továbbiakban tájékoztatást kapni az IVSZ-től.

Általános (nem tagi) kapcsolattartáshoz kapcsolódó adatkezelések:

A Szövetség céljainak elérése végett a tagjain kívül más cégekkel/szervezetekkel is kapcsolatot tart fenn. A kapcsolattartás történhet egyrészt az IVSZ Iroda dolgozói és az érintett cég/szervezet dolgozói között közvetlenül, vagy ún. tömeges kapcsolattartásra specializált eszközökkel (pl. ezen keresztül továbbítjuk a hírlevelünket, az eseménymeghívókat, szakmaspecifikus információkat stb.)

A tömeges kapcsolattartás során az egyének témánként külön-külön határozhatják meg preferenciáikat, amit a rendszer profil adatként a személyes adatokhoz kapcsolva tárol.

Kommunikáció és marketing

Ha Ön hozzájárult ahhoz, hogy Önt az IVSZ általános marketing ajánlatokkal, hírlevelekkel, aktuális információkkal megkeresse (a továbbiakban: Marketingajánlatok), akkor Önnek az IVSZ Általános Marketingajánlatokat vagy Személyre Szabott Marketingajánlatokat küldhet. Az IVSZ-nek ugyanakkor nincs kötelezettsége erre.

 1. Adatok átadása

A személyes adatait kizárólag a fentiekben említett célokra használjuk fel, és csak szigorú feltételekkel osztjuk meg a következőkkel:

 • A Millenáris Startup Campus létesítmény fenntartójával;
 • Illetékes hatóságok, kormányzatok, szabályozó vagy adóhatóságoknak, amennyiben meg kell felelnünk olyan jogi vagy szabályozási kötelezettségeknek, amelyek az IVSZ-re vonatkoznak az alkalmazandó törvények szerint;

Személyes adatok továbbítása

Az IVSZ az általa kezelt személyes adatokat a következő esetekben osztja meg harmadik féllel:

 • beszállítókkal, akik a Szövetség szolgáltatásainak nyújtásában segédkeznek (pl. rendezvényszervezés); ezek a beszállítók az átadott adatokat kizárólag az IVSZ-nek nyújtott szolgáltatás céljaira használhatják fel, a szolgáltatásnyújtás végeztével pedig kötelesek azokat megsemmisíteni
 • más IVSZ tagcégekkel: kizárólag kölcsönös beleegyezés alapján.

A jelen Adatvédelmi irányelvekben foglaltak kivételével az Ön engedélye nélkül nem fogunk nyilvánosságra hozni semmilyen személyes adatot, kivéve, ha jogilag ezt kötelező megtennünk, vagy ha úgy gondoljuk, hogy ez az intézkedés szükséges a jogaink, tulajdonunk vagy személyes biztonságunk védelme és/vagy megóvása érdekében vagy a felhasználóink/ügyfeleink, illetve más személyek érdekeinek megóvása érdekében. Az IVSZ csak akkor továbbítja a személyes adatait a felügyeleti szerveknek, adóhatóságoknak vagy nyomozó ügynökségeknek, ha erre jogszabály kötelezi.

 1. Az adatkezelés időtartama

Az IVSZ által a jelen Adatvédelmi Szabályzattal összhangban kezelt személyes adatok törlésre kerülnek, vagy névtelenül jelennek meg (így már nem lehet Önt azonosítani)

(1) indokolatlan késedelem nélkül (legfeljebb 25 napon belül), miután kérelmezte, hogy már nem szeretne Marketing anyagot kapni; VAGY

(2) 3 éven belül az összes feliratkozott szolgáltatásra vonatkozóan az Önnel folytatott utolsó interakciót követően., illetve 5 év elteltével a szerződéses jogviszony megszűnésétől számítva.

A pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatban a személyes adatait a tranzakciótól számított 10 évig tároljuk.

Az adatokat minden esetben a) tovább is tároljuk, ha erre jogi vagy szabályozási okok miatt szükség van (ebben az esetben akkor töröljük az adatokat, ha már nincs szükség rájuk a jogi és szabályozási követelmények miatt), vagy b) rövidebb ideig tároljuk, ha az adott személy nem járul hozzá a személyes adatainak tárolásához, és nem áll fenn semmilyen további jogszerű ok az adatok tárolására.

 1. Cookie-k használata

Az IVSZ sütiket és hasonló technológiákat használ, amelyek összegyűjtik és tárolják az információkat, amikor meglátogat egy IVSZ által üzemeltetett weboldalt vagy egy IVSZ alkalmazást használ. Ez lehetővé teszi az IVSZ számára, hogy azonosítsa az internetes böngészőjét, és adatokat gyűjtsön a weboldalunk használatáról, az Ön által meglátogatott oldalakról, a látogatásainak időtartamáról, és hogy mindezt azonosítani tudja, amikor visszatér a weboldalunkra annak érdekében, hogy javítsuk az élményét, amikor meglátogatja a weboldalunkat. Ön felügyelheti és beállíthatja a sütik kezelését a böngészője beállításaiban.

 1. Ha közösségi médiákon keresztül kommunikál velünk

Weboldalunk ill. tartalmának megosztása közösségi médián keresztül

Amennyiben úgy dönt, hogy Weboldalunkat vagy a rajta közölt tartalmat olyan közösségi médián keresztül osztja meg, mint a LinkedIn, Facebook és/vagy Twitter, személyes adatai (mint például az Ön neve, és az a tény, hogy érdeklődik az IVSZ iránt) szintén láthatóak lesznek az Ön látogatói számára a LinkedIn, Facebook és/vagy Twitter oldalain. A közösségi médiák weboldalainak használatára kizárólag a közösségi médiák weboldalainak feltételei vonatkoznak (beleértve az adatvédelmi szabályzatot is). Az IVSZ nem felel az ilyen közösségi oldalakon megosztott személyes adatainak feldolgozásáért vagy azok adatvédelmi szabályzatáért, és az IVSZ Adatvédelmi Szabályzata ezért ezekre nem vonatkozik.

 1. Személyes adatok biztonsága

Adatai megfelelő védelme, illetéktelen hozzáférés és helytelen felhasználás megakadályozása érdekében az IVSZ a szükséges és megfelelő technikai háttérrel és szabályozással rendelkezik. Olyan technológiákat és irányelveket vezettünk be, amelyek célja az adatainak védelme a jogosulatlan hozzáféréstől és a nem megfelelő használattól. Egyes szolgáltatásaink esetében titkosítást is használhatunk, és a IVSZ szolgáltatáshoz való hozzáféréshez hitelesítési és ellenőrzési folyamatokat is alkalmazunk, emellett rendszeresen teszteljük, felmérjük és értékeljük a biztonsági intézkedéseink hatékonyságát.

 1. Az Ön adatai

Célunk, hogy az Önre vonatkozó minden adat a lehető legpontosabb maradjon. Ön hozzáférhet a személyes adataihoz, kérheti a személyes adatok helyesbítését vagy törlését (törlést csak akkor, ha már nincs szükség az adatokra jogos üzleti célokból, például számlázás teljesítése céljából), és kérheti a személyes adatok kezelésének korlátozását. Kérjük lépjen kapcsolatba velünk az alábbi az iroda@ivsz.hu emailcímen, amennyiben a fenti változtatásokat kívánja megtenni:

Adathordozhatósághoz való jog

Önnek joga van arra, hogy megkapja az Önt érintő személyes adatokat, amelyeket átadott az IVSZ részére strukturált, digitális formában, és továbbítsa ezeket az adatokat egy másik félnek, ha ez technikailag megvalósítható. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a fenti elérhetőségen.

Panasz benyújtására vonatkozó jog

Ha bármilyen kérdése vagy panasza van a személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az iroda@ivsz.hu  e-mail címen további tájékoztatásért, vagy az ilyen kérelmek benyújtása céljából.

Önnek jogában áll panaszt benyújtani az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz is az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

http://www.naih.hu

ugyfelszolgalat@naih.hu