Tisztelt Tagunk! 

Tisztelettel meghívjuk önt az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetségének 2022. évi rendes Közgyűlésére, melyet  2022. augusztus 30-án, kedden 13:00 – 17.00 óra között tartunk a HubHub Budapestben (1061 Budapest, Király utca 26.).  

A Közgyűlés napirendjét  ide kattintvaérheti el. 

A Közgyűlésen való részvételhez szíveskedjen  regisztrálni  közgyűlés oldalán legkésőbb 2022. augusztus 29-én délig. 

Az idei Közgyűlésen a szokásos teendőkön túlegyes elnökségi tisztségek megválasztására is sor kerül. A tisztségre pályázó jelöltek már beérkezett pályázati anyagai ezen a felületen megtekinthetőek. 

A fenti elnökségi tisztségek mellett a Közgyűlésen sor kerül a Szövetség Alapszabályának több ponton való módosítására is, az ezzel kapcsolatos határozati javaslatok ide kattintva érhetőek el. 

Továbbá a Közgyűlésnek el kell fogadnia a Szövetség 2021-es beszámolóját és 2022-es költségvetését is. 

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, a megismételt Közgyűlésre a hatályos Alapszabály VII. fejezet 11. § (11) bekezdése alapján az eredeti Közgyűlésre meghirdetett azonos napirenddel, azonos napon az eredeti időponthoz képest fél órával későbbi időpontban kerül sor. A megismételt Közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes. 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Alapszabály VII. fejezet 11. § (10) bekezdése szerint a Közgyűlésen  szavazati joggal az a Tag rendelkezik, aki a Tagdíjszabályzatban foglaltak szerinti tagdíjfizetési kötelezettségének eleget tett és nincs hátraléka. 

Kérjük, hogy részvételével és aktív közreműködésével járuljon hozzá a Közgyűlés, és ezáltal a Szövetség működésének sikerességéhez. A Közgyűlésen való megjelenésére feltétlenül számítunk! 

Amennyiben a Közgyűlésen személyesen nem tud részt venni, abban az esetben kérjük, delegálja megbízott munkatársát. A Közgyűlésen csak az IVSZ tagvállalatok hivatalos képviselői, vagy az általuk megbízott, meghatalmazott személy szavazhat. (A meghatalmazás innen letölthető.) 

Egy tagvállalat részéről természetesen többen is jelen lehetnek a Közgyűlésen, szavazati joggal azonban csak egy személy rendelkezik. 

Budapest, 2022.08.12.
IVSZ iroda