Új vezető a Fejlesztési- és EU források munkacsoport élén

2017.02.17

A Fejlesztési és EU Források munkacsoport új vezetőt választott Magyari Donát személyében. Terveiről a vele készült interjúnkban mesél.

Magyari Donát, a Fejlesztési és EU Források Munkacsoport új vezetője

Magyari Donát, a Fejlesztési és EU Források Munkacsoport új vezetője

Milyen területről érkeztél, milyen pozíciókat töltöttél be szakmai pályafutásod során?

Több, az adott piaci szegmensben meghatározó IKT cég felső vezetését támogatom az EU támogatási rendszerekben való eligazodásban, hangsúlyosan az innováció és a K+F területén. Az elmúlt években az Európai Bizottság projekt-értékelője voltam Smart Cities témakörben.

1997 óta foglalkozom fejlesztéspolitikával, a kormányzati delegáció tagjaként részt vettem a strukturális és kohéziós politika fejezet csatlakozási tárgyalásain. Ezt követően az Európai Bizottságtól lehetőséget kaptam arra, hogy Brüsszelben, a Regionális Politikai Főigazgatóságon dolgozzam.

Hazatérésem után aktív szerepem volt a magyar kormányzat új típusú fejlesztéspolitikai tervezésének és értékelési rendszerének kialakításában. Szakértőként a 2014-2020 közötti költségvetési időszak fejlesztési tervezésében is részt vettem.

Az infokommunikációs szektorra kidolgozott módszertanok hazai adaptációja révén az IT intenzív ágazatok fejlesztését – az üzleti informatikai megoldások alkalmazásán keresztül – értékelemzésekkel (pl: value engineering), megtérülési számításokkal (pl.: Public Return On Investment), indikátorok kialakításával (benchmarking, KPI setting) is tevékenyen támogatom.

Start-up mentorként a kreatív iparágba tartozó ún. gazella vállalkozások elindítását segítettem (pl.: Design Klaszter; FabLab, MagikMe) üzleti tanácsadással, fejlesztési stratégia és innovációs tervek kialakításával.

Hogyan kerültél kapcsolatba az IVSZ-el és eddig milyen módon vettél részt a szervezet munkájában?

 • Már kormányzati oldalon találkoztam az IVSZ képviselőivel, akkor még az első Nemzeti Fejlesztési Terv egyeztetése kapcsán;
 • 2005-től, SAP Hungary-nál megkezdett munkámmal párhuzamosan a cég által delegált elnökségi tag munkáját is támogattam (pl.: iparpolitikai ajánlás kidolgozásához való hozzájárulás)
 • 2007 és 2009 között a tagság által megválasztott szervezeti működésért felelős elnökségi tagként az IVSZ tevékenységének szinte minden aspektusa érintett, aktívan közreműködtem a szervezet hatékonyabb és professzionálisabb tevékenységének felépítésében
 • Pályázati tapasztalataimat és kormányzati kapcsolataimat felhasználva intenzíven bekapcsolódtam az EU forrás munkacsoport munkájába, az egyeztetések, munkacsoport ülések, minisztériumi egyeztetések, IVSZ állásfoglalások kialakításának tevékeny közreműködőjeként;
 • Az IVSZ által koordinált GOP-2014-3.3.4. konstrukció révén tanácsadással segítettem a KKV-k nemzetközi piacra lépését

Miért pályáztál a munkacsoport-vezetői tisztségre?

 • Dinamizálni és kinyitni szeretném a munkacsoport tevékenységét. Meggyőződésem, hogy magasabb minőségi szintre emelhetjük az IVSZ ez irányú tevékenységét.
 • A következő 12-18 hónap kritikus lesz az operatív programok keretében megnyíló konstrukciók kihasználása szempontjából, kiemelten sok egyeztetési feladat fog jelentkezni. Az IKT cégek szempontjainak érvényesítése pro-aktív megközelítést, intenzív tevékenységet igényel, melyet örömmel koordinálok.
 • A legnagyobb létszámú munkacsoportként az EU forrás munkacsoport az IVSZ, mint érdekképviseleti szervezet egyik központi műhelye lehessen.

Mik a legfontossabb terveid a munkacsoport működését illetően? Milyen első lépéseket tervezel munkacsoport-vezetőként megvalósítani?

1. Élő, aktív közösségre építése.

Ehhez át kell alakítani a kommunikációt, az ülésezés rendjét:

 • Meet-up stílusú interaktív ülések, csak rövid előadások, meetup.com-on is meghirdetve
 • Meghirdetett témákhoz kérdések, felvetések előzetes (!) begyűjtése az előkészítés érdekében
 • Ülések végén minden esetben rövid feedback, tervezett következő lépések meghatározása és publikálása
 • Social media használat; IVSZ FB oldal bevonás
 • Levelező lista frissítése, rendszeres aktualizálása
 • Forrásbevonásban sikeres tagok és nem-tagok jó és legjobb gyakorlatainak (pl.: H2020 nyertesek, GOP 334 kedvezményezettek) személyes bemutatása

2. Együttműködések kialakítása, munkacsoport kinyitása.

Ez teszi lehetővé a szinergiák kihasználását, új impulzusok becsatornázását.

 • Mind a tagság felé (pl: levelező lista frissítése kapcsán rövid kérdőívezés, több alkalommal is) kell nyitni, hogy többen és aktívabban kapcsolódjanak be a munkacsoportba.
 • Az IVSZ-en belül erőteljesebb kooperáció kialakítása a többi munkacsoporttal, és az elnökséggel; elnökségi tagok bevonása egy-egy munkacsoport ülésre
 • A start-up ökoszisztéma és a technológiai közösségek megszólítása, tőkebevonási kérdések beemelése a munkacsoport témái közé.

3. Témakörök, szakmai terjedelem bővítése.

A nevéhez méltóan, Fejlesztési és EU forrás munkacsoportként nem csupán néhány GINOP-os pályázatos konstrukcióra fókuszálni, hanem:

 • Egyéb finanszírozási formák (pl.: garancia, vissza térítendő támogatások, tőke juttatások, adókedvezmények) adta lehetőségek feltárása és a szükséges szakértői és szakpolitikai egyeztetések végig vitele
 • Ipar 4.0-hoz kapcsolódó támogatási lehetőségek kapcsán az IKT szempontok hangsúlyozása, érvényesítése
 • Digitális Jólét Program 2.0 változatának alakításához a tagsági vélemények becsatornázása, javaslatok kidolgozása
 • Innováció és K+F témakörökben pro-aktív vélemény alkotás, mind a támogatásokra, mind az eljárásokra vonatkozóan.