Új, Munkaerőpiaci Munkacsoportot indít az IVSZ

2023.05.22

Az IVSZ aktívan képviseli a digitalizáció ügyét, a digitális gazdaság versenyképességének növelését. Ennek a munkának szerves részét képezi a munkaerőpiaci és foglalkoztatási folyamatok figyelemmel kísérése, a legújabb foglalkoztatási trendek és jogszabályok megismerése és egyúttal megismertetése a tagjainkkal. Szeretnénk közösen kialakítani és képviselni az iparág álláspontját foglalkoztatási kérdésekben is, ezért egy Munkaerőpiaci Munkacsoport elindítása mellett döntöttünk. 

Iparági szövetségként az egyik legnagyobb kihívásnak az IKT szektort hosszú ideje sújtó digitális szakember hiány enyhítését érezzük. Az Európai Unió célja, hogy 2030-ra az IKT szakemberek száma 20 millió főre növekedjen, míg jelenleg 8,4 millió szakember dolgozik ilyen munkakörben. A hazánkban is egyre növekvő digitális szakemberek hiánya mennyiségi, minőségi és strukturális értelemben is rányomja bélyegét az iparág, valamint a teljes nemzetgazdaság működésére. A szektor versenyképességének kulcsa a munkaerőpiaci folyamatok és a foglalkoztatáshoz kapcsolódó szabályozás felülvizsgálata, javaslattétel és állásfoglalás ez ügyben. 

A munkacsoport kiemelt témái 

 • Munkaerő megtartása és bevonzása,  
 • Foglalkoztatáshoz kapcsolódó jogszabályok változásának követése, felülvizsgálata és javastétel,  
 • Future of Jobs a munkahelyek és készségek szempontjából,   
 • Digitális kompetenciák hiánya és fejlesztése foglalkoztatás szempontjából, 
 • Diversity and inclusion, 
 • HR digitalizáció, 
 • Versenyképesség (nemzetközi szinten is) megőrzése foglalkoztatás szempontjából,  
 • Valamint a tagok által felvetett további ide vonatkozó témák. 

A munkacsoporti munka kerete 

Hagyományos, a korábbi gyakorlatnak megfelelő, és más érdekvédelmi szervezetekben már megszokott munkacsoporti működés, amely a tagok aktív részvételére épít.   

A munkacsoport IVSZ oldali vezetője Kudari Nóra, projektvezető. A munkacsoport tagi oldali vezetőjének személyéről az alakuló ülésen születik döntés. 

Pillérek 

 • Együttműködés kialakítása támogató és szövetséges szervezetekkel (Amcham, Német Kereskedelmi Kamara, Startup Hungary, HVCA, stb.)  
 • Nemzetközi munka és együttműködések (Digital Europe tagság, Digital Coalition) 
 • Kormányzati kapcsolatépítés és együttműködések (pld. GFM, PM, KKM) 
 • Tagi együttműködés növelése és javítása, tudásmegosztás 
 • Meetupok (pl. munkaerőpiaci kutatások, felmérések stb. feldolgozása, értékelése) 

Együttműködés 

A Munkaerőpiaci Munkacsoport szoros együttműködésben dolgozik az IVSZ jelenleg is működő (IoT és Ipar 4.0, az Információ és Kiberbiztonság, a Fejlesztési és EU forrás, Szabályozási) munkacsoportjaival.  

Az IVSZ évek óta aktív tagja Európa legmeghatározóbb digitális szövetségének (Digital Europe), rendszeresen részt veszünk a szervezet munkacsoportjainak munkájában. Szövetségünk ebből kifolyólag részt vesz a Digital Skills Working Group munkájában is, és az ott feldolgozott, foglalkoztatáshoz kapcsolódó módszertanokat, irányokat, jogszabályokat átadjuk tagjainknak, valamint az itthon felvetett kihívásokat, problémákat vissza is jelezzük. 

Részvételi lehetőség 

Számítunk tagvállalataink részvételére a munkacsoporti munkában, ahová elsősorban humánerőforrás, munkajoggal foglalkozó szakemberek, vagy bármely tagvállalati képviselő delegálását várjuk.

 • Ülések gyakoriság: havonta, igény esetén többször 
 • Forma: hibrid (személyesen és online) 
 • A munkafolyamatok ülések között emailen  

Jelentkezés 

A munkacsoportba legkésőbb 2023. június 2-ig várjuk a jelentkezéseket ITT, vagy Halász Dorottyánál, a halasz.dorottya@ivsz.hu címen. 

Bármilyen további kérdéssel fordulj bizalommal a munkacsoport IVSZ oldali vezetőjéhez, Kudari Nórához a kudari.nora@ivsz.hu e-mail címen vagy a +36703922045 telefonszámon.