A Multinacionális tagozat idei első ülésének központi témája a digitális munkaerőpiac volt. A képzés oldaláról Charaff Hassan, a BME Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszékének vezetője mutatta be a BENG (Bachelor of Engineering), gyakorlatorientált, nagylétszámú programozó szak indításáról szóló terveket.

Új, gyakorlatorientált programozó szak indulhat

A felsőoktatásban az informatikai szakok esetében országosan jellemző az 53%-os lemorzsolódás, amelynek egyik azonosított oka az ipar elszívó hatása. Az egyre növekvő hiány miatt az első év végén a cégek az „informatikai szakmunkásként” foglalkoztatható tanulókat elcsábítják munkaszerződést kínálva. Mivel az IT cégek és digitális vállalatok a képzés vége előtt „kiszedik” a képzésből a hallgatókat, kevés jól képzett informatikus lesz jelen a munkaerőpiacon, ezáltal még nagyobb lesz a képzés folyamatában történő elszívó hatás.

A lemorzsolódás egyik ellenszere a BEng képzés bevezetése lehet, amely az ipar által elvárt kompetenciákra készít fel, úgymint frontend programozás, backend programozás, tesztelés, big data, IoTipari programozás és IT security.

A 3 éves (6 féléves) BEng képzés céljai az alábbiak:

 • főiskolai szintű (üzemmérnöki), gyakorlat orientált tudás megszerzése, az alkalmazások megértéséhez szükséges diszciplináris alapokkal,
 • kooperatív képzési jelleg (kreditszerzés ipari környezetben),
 • ipari igényekhez való gyors illeszkedés,
 • korai munkaerőpiaci hasznosulás (második/harmadik évben),
 • jó gyakorlati érzékű, de nem diszciplináris hallgatók megtartása.

A képzés szerkezete:

 • Természettudományi alapismeretek (20-25 krp)
 • Gazdasági és humán ismeretek (10-15 krp)
 • Szakmai törzsanyag (70-80 krp)
 • Differenciált szakmai ismeretek (20-30 krp)
 • Szakdolgozat (15 krp)
 • Kooperatív gyakorlati képzés (23 krp)
 • Szabadon választható tárgyak (10 krp)

A képzés megvalósítása során hangsúlyos annak kooperatív jellege. Két szemeszter ipari környezetben valósul meg, ahol a szakmai ismeretek mellett a tanulók elsajátítják a csapatmunka, az online tanulás, a prezentációs ismeretek, a szakmai angol, a projektmenedzsment, valamint a clean coding szakszerű ismeretét.

A megfelelő minőségű képzés érdekében szükséges a „képzők képzése”, illetve fejlesztendő terület a résztvevő intézmények labor- és oktatási infrastruktúra kapacitása is.

A BEng képzés gyakorlatra fókuszáló képzés, amely a hagyományostól eltérő oktatói attitűdöket követel meg. A hároméves, felsőfokú képzés megszerzésének lehetősége alternatívát kínálhat a fel nem vett diákok és a lemorzsolódó BSc-s hallgatók számára, növelve a kibocsátást és csökkentve az iparág lemaradását.