Új fejezet nyílt a Digitális Munkaerő Programban

2018.04.19

Jelentős mérföldkőhöz érkezett, végrehajtási fázisba lépett a Digitális Munkaerő Program (DMP). A kormány.hu-n közzétette a Nemzetgazdasági Minisztérium a Digitális Jólét Program stratégiai munka anyagai, valamint a piaci igényeket összegző IVSZ javaslatok alapján a minisztérium által készített DMP végleges verzióját.

A digitalizáció a gazdaság egyetlen szegletét sem kerüli el;  feltartózhatatlan, s hatásaitól nem megvédeni kell a vállalkozásokat és munkavállalókat, hanem arra felkészíteni. A digitalizációnak ellenálló vagy azt passzívan szemlélő vállalkozások hazai és nemzetközi versenyképességüket, a munkavállalók pedig munkaerő-piaci esélyeiket veszítik el. Annak érdekében,  hogy a magyar gazdaság és a magyar polgárok a digitális transzformáció nyertesei lehessenek, s hogy a hazai digitális gazdaság erősíthesse versenyképességét, átfogó munkaerőpiaci stratégia megalkotására és végrehajtására volt szükség.

Tavaly áprilisban a Digitális Munkaerőpiac 2017 Konferencián példátlan összefogás alakult a digitális munkaerőhiány mérséklése érdekében. Az amerikai, német kamara, az MKIK és az IVSZ egyetértett abban, hogy kizárólag széleskörű együttműködéssel és a gazdaság, oktatás és képzés terén összehangolt, hatékony lépések sorozatával lehet valós eredményeket felmutatni a digitális munkaerőhiány enyhítése terén, biztosítva Magyarország digitális versenyképességének erősödését. Deutsch Tamás miniszterelnöki biztos azt hangsúlyozta, hogy a magyar nemzetgazdaság kitörési pontja lehet a digitális gazdaság, ehhez pedig elengedhetetlen a munkavállalók digitális kompetenciáinak fejlesztése. Cseresnyés Péter államtitkár pedig a konferencián betekintést engedett a DMP tervezett intézkedésibe.

A digitális eszközök használata nélkülözhetetlenné vált minden munkakörben, a vállalkozások és munkavállalók digitális felkészülésének üteme és minősége jelentős hatással van a magyar gazdaság versenyképességére; ugyanakkor a digitális munkaerőhiány mára a gazdaság teljesítőképességét súlyosan korlátozó tényezővé vált, és a munkaerőpiac minden szintjén jelentkezik.

A több tízezer betöltetlen informatikus álláshely csak a jéghegy csúcsa; valójában most is több mint százezer digitálisan magasan képzett szakemberre lenne szüksége a GDP 20%-át és a foglalkoztatottak csaknem 15%-át biztosító digitális gazdaságnak.

A digitális munkaerőhiány komplex jelenség, amelynek kialakulásában szerepet játszik az aktív munkavállalók általanos digitális felkészültségének alacsony szintje, a felnőttkori tanulásban való alacsony részvétel, a magasabb szintű digitális felkészültséggel rendelkezők alacsony aránya és az informatikus-képzés mennyiségi és minőségi hiányosságai.

A Digitális Munkaerő Program sikere az alapja Magyarország sikeres digitalizációjának. A megkerülhetetlen digitalizációs folyamatoknak csak akkor lehetünk nyertesei, ha a megfelelően képzett és motivált, digitálisan felkészült munkaerő rendelkezésre áll; ehhez a munkaerőpiac minden szintjén szükség van beavatkozásra:

  1. a digitális készségekkel egyáltalán nem rendelkezőket be kell vonni a digitális ökoszisztémába
  2. a digitális alapkészséggel már rendelkezőket tovább kell képezni, hogy a digitális munkakörök betöltésére is alkalmasak legyenek
  3. a szakképzésben és a felsőoktatásban növelni kell azoknak a tanulóknak, illetve hallgatóknak az arányát, akik informatikai, adatgazdasági vagy általában természettudományos képzéseken vesznek részt

A DMP számos tevékenységet határoz meg, melyeket a fenti célok érdekében el kell végezni, köztük olyan, az IVSZ által már régóta szorgalmazottakat, mint az

  • alaposan felmért munkaerőpiaci igények alapján a képzési rendszerek átalakítása és folyamatos visszamérése,
  • új szakmaszerkezeti modell kialakítása,
  • új képzési ösztönzők bevezetése, a felnőttképzésben résztvevők számának bővítése érdekében,
  • az e-learning és blended képzések sokkal szélesebb körű elfogadása,
  • a rövid ciklusú (bootcamp) informatikai képzések jogszabályi hátterének rendezése
  • az állami és EU-s támogatások igénybevételéhez szükséges akkreditációs környezet újragondolása,
  • a szakképzési hozzájárulás részbeni felhasználhatóságának biztosítása.

Az IVSZ – Szövetség a digitális gazdaságért üdvözli a Digitális Munkaerő Program végrehajtásának elindítását, és továbbra is széleskörű szakmai támogatást nyújt  a program célkitűzéseinek megvalósításához, a magyar digitális gazdaság versenyképességének erősítése érdekében, egyúttal bízik abban, hogy az új kormány változatlan elkötelezettséggel hajtja végre a magyar gazdaság és a társadalom digitális transzformációját.

A Digitális Munkaerő Program letölthető a kormány.hu-ról.