Régiós digitalizáció együttműködési alapon

2021.10.22

A második CEE Digital Summit IVSZ-es részvétellel járta körbe a közép-kelet-európai régió technológiai fejlődésének, a hálózatok és technológiák legfontosabb kérdéseit és kihívásait. 

Régiós digitalizáció együttműködési alapon

Október 7-én Varsóban zajlott le a második CEE Digital Summit, amely a közép-kelet-európai országok informatikai és digitális érdekképviseleteinek éves konferenciája és ahol, Mátrai Gábor elnökségi tag jóvoltából, az IVSZ is képviseltette magát. A hibrid formában megtartott eseményre személyesen már több résztvevő érkezett, mint amennyien online vettek részt rajta és összesen 11 ország (a V4-es országokon kívül Észtország, Lettország, Litvánia, Bulgária, Horvátország, Románia, Szlovénia) szakembere, vezetője képviseltette magát.

Az esemény középpontjában a szélesebben vett CEE régió digitális transzformációjának kérdésköre, illetve az annak felgyorsításához, hatékonyabb megvalósításához szükséges feltételek definiálása, valamint biztosítása állt. A tapasztalatok, jógyakorlatok megosztása mellett kiemelt szerepet kapott a regionális együttműködés erősítése, kiterjesztése, továbbá ezen együttműködés erőforrás (pénzügyi, szakmai, humán) hátterének megteremtése. A rendezvény jelentőségét mutatja, hogy a konferenciát köszöntötte Andrzej Duda lengyel köztársasági elnök és Mateusz Morawiecki miniszterelnök, de jelen volt több, a résztvevő országokat képviselő miniszter, államtitkár, valamint a nagykövet is1.

A résztvevők a térség digitális transzformációjának felgyorsítását kiemelt fontosságúnak tartják mind a versenyképesség, a gazdaságok teljesítő képességének növelése, mind pedig a társadalmi felzárkózás és a társadalmi jólét növelésének érdekében. Egyetértés volt abban is, hogy a régió országainak, kormányainak együttműködése elengedhetetlen a digitalizáció területén is, és amely együttműködésben a digitális szektor/iparág érdekképviseleteinek részvétele, katalizátor szerepe nélkülözhetetlen.

Régiós digitalizáció együttműködési alapon

A CEE Digital Summit Warsaw kiemelten foglalkozott a régió digitális iparának fejlődésével, fejlesztésével, a transzatlanti kapcsolatok erősítésével, de hasonló fókuszt kapott a régiós technológiai fejlődés, az innováció szerepe, jelentősége a térség digitális transzformációjában. A konferencia ideje alatt külön beszélgetés zajlott (többek között Mátrai Gábor részvételével)

a kiberbiztonság fontosságáról, kiemelten az 5G hálózatokkal, technológiákkal összefüggésben, de szó esett a kkv-k digitális transzformációjának jelentőségéről, illetve arról, hogy miként lehetséges ezen transzformáció felgyorsítása, erősítése.

A rendezvény zárása, összegzése, valamint javaslataik összefoglalásaként egy kiáltvány is elfogadásra került, amelyben megerősítik az együttműködés fontosságát és tovább folytatásának kiemelt jelentőségét is.

A rendezvényt követően a régiós érdekképviseletek egy „workshop” keretében folytatták munkájukat, ahol tárgyaltak a további együttműködés operatív feltételeiről, formájáról, finomhangolásáról. Emellett javaslatot tettek az együttműködés kiemelt vertikális és horizontális fókuszterületeire, illetve kezdeményezték a kooperáció (pénzügyi, finanszírozási) erőforrás hátterének áttekintését, annak megerősítését.

A konferencia tematikája, illetve maga a kiáltvány is több ponton kapcsolódik és összefügg az IVSZ azon stratégia irányával, mely szerint a digitális regionális együttműködést minél szorosabbra kell fűzni a V4, valamint a CEE régió országaival. Ezt a törekvést tartalmazta az idén júniusban, a SMART konferencia idején nyilvánosságra hozott IVSZ nyilatkozat is, amelynek céljait és szándékait több elemében is aláhúzta, illetve megerősítette a Varsóban megfogalmazott, majd publikált proklamáció.