Rangos díjban részesült Laufer Tamás, az IVSZ elnöke

2018.12.17

A BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Pro Facultate elismerésben részesítette Laufer Tamást a Kar érdekében végzett kiemelkedő kutatói, oktatói, szervezői és közéleti tevékenység elismeréseként, a digitalizációs értékrend kialakításáért, valamint a hazai informatikai területen tett lépéseiért és evangelizációjáért.

Laufer Tamás Pro Faculte

A Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK) 2009-ben alapította meg a kar 60 éves jubileuma alkalmából a Pro Facultate díjat. A díj a Kar által adható legmagasabb elismerés, amit Laufer Tamáson kívül ebben az évben Zagyva Bélának, a NOKIA országigazgatójának ítéltek még oda.

Laufer Tamás ProFaculte

A VIK Kari Tanácsának indoklása szerint Laufer Tamás az IVSZ elnökeként „kiemelt ügyként kezeli a hazai informatikai KKV-k fejlesztését, az informatika oktatást és a digitális átalakulás társadalmi és gazdasági hatásait”. A méltatás kitér arra is, hogy nem egy olyan projekt, illetve kezdeményezés fűződik az elnök nevéhez, ami hozzájárul hazai informatikai szektor elismertségének, illetve az informatikai képzések helyzetének javításához.

Közleményekben, interjúkban, publikációkban visszatérően és hangsúlyosan foglalkozik a digitalizációval és az innovációval, amelyek fő témái a gyors és radikális digitalizáció, annak a munkaerőpiacra, a vállalatokra kifejtett hatása, illetve a mindent átható innováció, aminek középpontjában minden eddiginél jobban maga az ember áll.

A konkrét projektek és eredmények között szerepel még, hogy Laufer Tamás „jelentős szerepet vállalt az új üzemmérnök informatikus képzés kialakításában, ahol BME VIK-re alapozottan, az EMMI-vel együtt dolgozva sikerült kidolgozni és elindítani egy új 2+1 éves BProf alapképzést.”

„Vezetésével az IVSZ a digitális átalakulás egyik motorja lett. A IVSZ és a BME VIK együtt tevékenykedik többek között az Ipar 4.0 platformban, az Ipar 4.0 Mintagyárak projektben, az 5G Koalícióban, valamint a Mesterséges Intelligencia Koalícióban.”