Nyári gyakorlat az informatikai szakképzésben

2016.02.11

A gazdálkodó szervezeteknél a piacképes tudás megszerzését biztosító nyári gyakorlati képzés megerősítése és ezen keresztül a duális képzés kiszélesítése érdekében az IVSZ az Informatika-számítástechnika Tanárok Egyesületével együttműködve, tagvállalatainak bevonásával szakmai támogatást kíván nyújtani azon képző intézményeknek, ahol az előrejelzések alapján nehézséget okoz az informatikát tanuló diákok nyári gyakorlatra történő kihelyezése.

A gazdálkodó szervezeteknél a diákok számára lehetőség nyílik, hogy valós munkakörülmények között ismerjék meg és sajátítsák el az adott szakma gyakorlati követelményeit, ezáltal piacképes tudást szerezzenek. Az informatika képzések tanulóinak minden képzési évfolyamon összefüggő gyakorlaton, úgynevezett nyári gyakorlaton kell részt venniük, melynek sikeres teljesítése a következő évfolyamba való továbbhaladás feltétele. A gyakorlat programja minden esetben a kerettantervi előírások alapján kiadott tematika szerint zajlik. Az összefüggő szakmai gyakorlat idejére, a tanulók számára pénzbeli juttatást kell fizetni. A tanulói juttatás mértéke a mindenkori minimálbér 15%-ának adott szorzata, az elmélet és a gyakorlat arányát figyelembe véve (szakmánként eltérő mértékű lehet).

A gazdálkodó szervezetnél eltöltött gyakorlat előnyei a diákok számára:

  • valós munkakörülmények között sajátítják el a szakmát,
  • piacképes tudás megszerzésére nyílik lehetőségük,
  • megismerhetik a vállalati működés jellemzőit, betekintést nyerhetnek a munka világába,
  • anyagi juttatásban részesülnek,
  • tudatosan építhetik karrierjüket.

A gazdálkodó szervezetnél eltöltött gyakorlat előnyei a gazdálkodó szervezetek számára:

  • a diákok kiválasztásának lehetősége,
  • munkaerő utánpótlás „kinevelése”,
  • a képzés költségei a szakképzési hozzájárulási kötelezettségből leírhatók, illetve visszaigényelhetők,
  • bizonyos költségek adott mértékig elszámolhatók,
  • pályázati lehetőségek

Várjuk azon Tagvállalatok jelentkezését, melyek az informatika területén gyakorlati képzőhelyként bekapcsolódnának a duális szakképzés rendszerébe és lehetőségeikhez mérten fogadnának tanulókat már a 2016-os év nyári időszakában. Várjuk továbbá azok jelentkezését is, akik korábban már fogadtak tanulókat gyakorlati képzés során, azonban lehetőségeik szerint növelnék a bevont tanulók számát.

A jelentkezők számára az IVSZ az Informatika-számítástechnika Tanárok Egyesületével együttműködve segítséget nyújt a nyári gyakorlati helyszínt kereső intézmények és tanulóik, valamint a gazdálkodó szervezetek összekapcsolásában, továbbá az IVSZ tagszervezetek számára a szükséges dokumentációs kötelezettségekről tájékoztatást nyújt, szakmai segítséget biztosít.

Jelentkezni lehet az alábbi elérhetőségeken: