Nemzetgazdasági párbeszéd az ipar digitalizációjáról

2016.02.18

Miután a kormány a napokban elfogadta az innovatív iparfejlesztésről szóló Irinyi-tervet, a Nemzetgazdasági Minisztérium szakmai párbeszédet indított útjára az ipari folyamtok digitalizálása (Ipar 4.0) témakörében. A konzultációban az IVSZ is részt vesz, hogy a témakörben megjelenítse és képviselje a digitális gazdaság szakmai érdekeit.

Lepsényi István, gazdaságfejlesztésért és –szabályozásért felelős államtitkár

Lepsényi István, gazdaságfejlesztésért és –szabályozásért felelős államtitkár, Forrás: kormany.hu

Az indító esemény házigazdája Lepsényi István, az NGM államtitkára volt, aki megnyitójában röviden ismertette az Irinyi-terv legfontosabb irányait. Ezek szerint a következő években át kell állni az innovációvezérelt, kis- és közepes vállalatokra támaszkodó gazdaságra, és az iparnak a felsőoktatásra és a szakoktatásra is támaszkodnia kell. A program azt a célt tűzte ki, hogy 2020-ig 30 százalékra emelkedjen az ipar GDP arányos hozzájárulása a mai 23,5 százalékról.

A stratégia összhangban van az IVSZ álláspontjával, amely szerint a kiegyensúlyozott gazdasági teljesítményhez ösztönözni kell az innováció és a digitális transzfomáció elterjedését az egyes iparágakban, mely folyamatba minél inkább be kell kapcsolni a hazai KKV-kat is. Ezzel együtt a magyar nemzetgazdaságnak diverzifikált iparstratégiát kell követnie, melynek keretében a járműgyártástól való függést csökkenteni, és más fontos iparágak súlyát emelni szükséges.

Az eseményen a piaci szereplők, a tudomány és az állam képviselői mutatták be, mit gondolnak az ipar digitalizációjáról. Abban egyetértés volt, hogy az új technológiák, digitális technológiák felhasználása jelentősen hozzájárulhat a magas hozzáadott értékű tevékenységek növeléséhez. A magyar iparnak pedig ebbe az irányba kell elmozdulnia. A most útjára indult konzultáció elsődleges feladata lesz választ találni arra a kérdésre, hogy a magyar ipar hogyan tud az ipari digitalizáció világgazdasági trendjébe beilleszkedni. Az IVSZ ezen belül is a hazai digitális gazdaság szereplőinek, különösen a KKV-knak a szerepére fókuszál.

Kapcsolódó hivatkozás: