Nagy érdeklődés mellett újult meg az Export munkacsoport

2017.06.15

Az IVSZ Export munkacsoportja június 14-én tartotta legutóbbi ülését, Bukits Róberttel, a munkacsoport új vezetőjével. Mind a résztvevők magas száma, mind az ülésen mutatott aktivitásuk igazolta, hogy az export kérdése különösen fontos téma az IVSZ tagok számára.

Export

Az alapkövek: tapasztalatcsere, együttműködés, érdekképviselet

Az ülésen három napirendi pont került megvitatásra. Először a munkacsoport új vezetője ismertette a következő évre vonatkozó terveit és elképzeléseit.

Kiemelten fontos szerepet kap a tagok közötti tapasztalatcsere, ezért is kívánja rendszeresen napirenden tartani a következő üléseken a bevált gyakorlatok ismertetését. Másik fontos cél az együttműködési lehetőségek minden szinten történő fejlesztése: csoporton belül, a többi IVSZ munkacsoporttal, hazai és nemzetközi partnerekkel, kormányzati intézménnyel. Ugyancsak kitűzött cél a munkacsoport tagjainak hatékony érdekképviselete, lobbitevékenység az exportot ösztönző támogatásokkal kapcsolatban (pl. kiállítási részvételt támogató források).

A munkacsoport kéthavonta fog ülésezni. A köztes időszakban a tagok célzott csoportjainak ország- és régióspecifikus üzleti találkozókon való részvételi lehetőségek szervezését tervezi.

A CeBIT-en és azon túl

Az ülésen Wenczel Richárd megosztotta tapasztalatait a 2017-es CeBIT-ről. Ismertette, hogy erre alapozva milyen javaslatot fogalmazott meg az IVSZ a DJP 2.0 munkatervének kialakítása során. Ebben a külföldi kiállításokon és konferenciákon való megjelenésekre vonatkozó stratégiai terv elkészítése került megfogalmazásra. A terv foglalkozik az egyetemes és szakosított kiállításokkal, valamint mérlegeli azt is, hogy melyik kiállításon milyen mértékben jelenjen meg az állam, illetve mennyire támogassa a vállalkozásokat.

Exportkutatás

A harmadik napirendi pont az export kutatással foglalkozott. Az IVSZ mintegy 4 évvel ezelőtt kezdte meg a magyar digitális export feltérképezését. Ezt nyilvánosan elérhető adatbázisok, saját tapasztalatai és a vállalkozásokkal folytatott interjúk alapján végezte. A kutatás eredményei alapozták meg azt a kommunikációt mely a Digitális Exportfejlesztési Stratégia megszületését eredményezte, illetve a szakmai közbeszéd tárgyává tette a digitális exportban rejlő lehetőségeket.

Tervek

Időről-időre szükség van az export-adtabázis adatainak frissítésére és bővítésére, ezért idén mind mennyiségi kiterjesztését, mind minőségi mélyítését tervezzük az adatoknak. Kérünk mindenkit, hogy lehetőség szerint minél aktívabban vegyen részt a felmérésben, hiszen ez alapján láthatjuk, hogy mely területeken kell ösztönözni az államot beavatkozásra, segítségre. Ezen válaszok alapján tudjuk elérni a tagvállalatokat az egyes területekről, országokból érkező delegációk esetén, és ezek alapján tudunk javaslatot tenni a kereskedelmi diplomatáknak a tematikus rendezvények megszervezésére, illetve az oda meghívandók személyére.

A Export munkacsoport előző évi beszámolóját itt – az új vezetővel, Bukits Róberttel készült rövid interjút pedig itt olvashatod!

Kövesd mind az IVSZ, mind a munkacsoport tevékenységét oldalunkon.