Megkezdte működését az IVSZ Vállalati Digitalizációs Munkacsoportja

2023.12.05

Az elmúlt időszakban teljes spektrumon újult meg Szövetségünk tagvállalati működése, szakmai munkája. Tagjaink aktív közreműködésével több új munkacsoport is elindult: ilyen a Szabályozási-, a Munkaerőpiaci-, vagy az ESG munkacsoport. A tagi igények, de a technológiai változások is indokolták egy olyan, ágazatokon átívelő szakmai közösség életre hívását, amely november 29-én, Vállalati Digitalizációs Munkacsoport néven alakult meg. 

Szakmai közösségünk azokat a tagvállalatainkat fogja össze, akik maguk, vagy ügyfeleik, partnereik révén kapcsolódnak a vállalatok digitális transzformációjához. A Vállalati Digitalizációs Munkacsoport elsődleges célja, hogy tagjai a közösség erejével segítsék egymást az ágazatokon átívelő, értékláncok mentén kialakuló adatkollaboráció kereteinek megteremtésében, az átalakuláshoz szükséges emberi kapacitások felfuttatásában, az új technológiák elterjesztésében. 

A munkacsoport november végi alakuló ülésén több mint 40 vállalat képviselője vett részt (a jelentkezők száma meghaladta a 60-at), akik különféle iparágakból érkeztek, pl. szoftverfejlesztés, gépipar. Az eseményen közös döntés született azokról a fókuszterületekről, amelyekkel a munkacsoport tagjai a következő időszakban foglalkoznak, illetve Mentimeter segítségével megszavazták a szakmai munka kereteit is: a közösség minden hónap első szerdáján találkozik, hibrid formában. A munkacsoport IVSZ oldali vezetője Tordai Balázs, a tagság oldaláról érkező munkacsoport-vezető személyéről egyelőre nem született döntés, erre a pozícióra várják a jelentkezőket. 

A Munkacsoport céljai között szerepel a digitalizáció elősegítése, vagyis a tagvállalatok piaci pozíciójának megerősítése, a digitális versenyképesség növelése, az iparágak digitális átalakulását célzó kutatási, fejlesztési és innovációs projektek támogatása, a technológiai tapasztalatok megosztása. A közösségi felelősségvállalás kérdésköre mellett sem haladnak el szó nélkül: a fenntarthatósági szempontokat figyelembe véve igyekeznek a környezetbarát technológiák alkalmazására buzdítani mindenkit, illetve céljuk az adatvédelem és adatbiztonság előmozdítása. 

A megalakult közösség egyetértett abban, hogy az IVSZ egészével együttműködve gazdasági, szakpolitikai, és jogi szinten is fellépnek annak érdekében, hogy a digitális átalakulást lehetővé tévő és a működést támogató szabályozási környezet jöhessen létre hazánkban.  

Az alakuló ülés kiemelt vendége volt Fábián Gergely iparpolitikáért és technológiáért felelős államtitkár (Gazdaságfejlesztési Minisztérium), aki egyetértve az addig elhangzottakkal, ismertette a kormány iparstratégiájával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. Az államtitkár szerint a stratégiában kiemelt iparágak (jármű, élelmiszer, egészség, alapanyagipar, információs és kommunikációs technológia, kreatív ipar) fejlődésében a digitalizáció stratégiai fontossággal bír.
Rámutatott, hogy bár az infrastruktúra kiemelkedően jó Magyarországon, a digitális technológiák vállalatokba való integráltsága egyelőre kevésbé; és ennek előmozdításában egy-egy szakmai közösségnek – mint amilyen az IVSZ Vállalati Digitalizációs Munkacsoportja is – jelentős szerepe van. 

A szakember szerint a szemléletváltás korszaka lejárt, a vállalatokhoz, cégekhez közelebb kell hozni a technológia adta lehetőségeket és tudnivalókat. Ehhez aktívabb együttműködésre, tudásmegosztásra és a K+F tevékenységek támogatására is szükség van – a hazánkban is működő EDIH-ek (Európai Digitalizációs Innovációs Központok) erre kitűnő lehetőségeket biztosítanak. A különböző usecase-k és pilot projektek elindítása mellett az államnak egy sokkal aktívabb, és szolgáltatóbb szerepbe kell kerülnie az iparstratégia kapcsán, az ún. egykapus koordináció helyett inkább az együttműködést szorgalmazzák a különböző iparágak szereplőivel. 

Vállalati Digitalizációs Munkacsoportunk következő ülésén a robotizáció és az automatizáció kerül majd fókuszba, kiegészülve a szakmai közösség felvetéseivel.  

Amennyiben szívesen csatlakoznál a munkacsoporthoz, vagy további kérdésed adódna fordulj bizalommal Tordai Balázshoz (tordai.balazs@ivsz.hu; +36209433335).