„Az ördög a részletekben rejlik”- Keményebb és tisztább világ várható a közbeszerzésben

2014.11.26

Előadásában utalt arra, hogy a közbeszerzés számát és értékét tekintve a magyar gazdaság szignifikáns része, komoly gazdasági és társadalmi közösséget képvisel.  A tavalyi évben 12,000 közbeszerzési eljárás zajlott le, melyre közel 80,000 ajánlattévő adott be ajánlatot. A közbeszerzés a GDP 8,2 %-át adja.

A kormányzat és a szakpolitika által kidolgozott új közbeszerzési stratégia, szabályozás és eljárásrend szervesen igazodik az EU 2014-2020-as új irányelveihez. Az egyes országoknak 2 évük van ezen irányelvek implementálására. Az elektronikus kommunikáció és az e-közbeszerzés bevezetése 2018-ig kötelező lesz minden tagállam számára. Az e-közbeszerzés bevezetésére a magyar kormányzat részéről komoly elszántság mutatkozik.  A központi közbeszerzésekre vonatkozóan 2015. január elejére a kormányzat egy működőképes, egységes elektronikus felületet bevezetését tervezi, amely a későbbiekben minden közbeszerzési eljárásra egységesen alkalmazható lesz.  Az e-közbeszerzés bevezetése a teljes közbeszerzésben 2016 végéig várható.

Az új irányelvek bevezetése a korábbinál jóval tisztább, keményebb és transzparens közbeszerzést eredményez.  Az eljárási típusok alapjaiban nem változnak, de egy-két új forma bevezetésre kerül.  Homolya Róbert hangsúlyozta, hogy az új törvény működtetéséhez új szemléletű jogalkalmazásra és jogorvoslati gyakorlatra is szükség van, ezért a közeljövőben szerves jogfejlődés, jogalkotás várható. Mindezek eredményeként a magyar közbeszerzési piac 2-3 év múlva tartalmában és technológiájában egyaránt megújul.

Milyen szignifikáns változások várhatók az új irányelvek bevezetésével?

  • kkv-k fokozott helyzetbe hozása
  • innováció kiemelt súlyozása
  • innovációs partnerség- mint új forma megjelenése
  •  a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat preferálása
  • az életciklus költsége kiemelt fontosságúvá válik
  • a fenntarthatósági szempontok hangsúlyos figyelembe vétele
  • szigorúbb közbeszerzési ellenőrzési mechanizmusok várhatók a nyilatkozatokban – egységesebb ellenőrzési rendszer jön létre
  • a nem tisztességesen eljárókkal szemben fokozottabb fellépés várható
  • környezetvédelmi szempontok
  • szociális szempontok

Hol tartunk most?- munkarend

A kormányzat a koncepciót elfogadta, a munkacsoport felállt, a jogalkotás elindult.  Január közepére elkészül a normaszöveg, mely társadalmi vitára kerül. Az országgyűlés tavaszi ülésszakán fogja tárgyalmi a törvénytervezetet, hatályba lépése 2015 nyarán várható.