Konzultáció a Digitális Exportfejlesztési Stratégiáról

2016.06.02

Az IVSZ aktív szerepet vállal a Digitális Exportfejlesztési Stratégia (DES) kidolgozásában. Annak érdekében, hogy a stratégia minél hatékonyabb válaszokat adjon a mindennapi kihívásokra, online kérdőívvel kerestük meg tagvállalatainkat, hogy megismerhessük problémáikat. A kérdőívet a mai napig 98 vállalkozás töltötte ki, amit ezúton is köszönünk.

Konzultáció a Digitális Exportfejlesztési Stratégiáról

A kérdőíven túl több mint 10 vállalatot személyesen is felkerestünk egy-egy mélyinterjú erejéig, mely beszélgetéseken hasznos ötleteket és elképzeléseket kaptunk, melyeket be tudunk építeni a javaslatainkba.

A hazai mikro-, kis- és középvállalkozások exportjának bővítéséhez alapvetően három terület fejlesztése illetve támogatása szükséges.

Finanszírozás

Finanszírozási támogatás (visszatéritendő és vissza nem térítendő támogatások, pályázatok és hitelek és garanciaalap) szükséges ahhoz, hogy a vállalkozások minél alaposabban felkészülhessenek a külpiacra lépésre. Többlépcsős támogatási rendszert javaslunk, amely hozzájárul a szervezeti kompetenciák fejlesztéséhez, a stratégia kialakításához, a termékek és szolgáltatások exportálhatóságának validációjához, az exportpiacokra-lépés marketing támogatásához (pl.: angol nyelvű weboldal, termékismertető, stb.), továbbá konferenciákon, üzleti fórumokon való részvételhez. Finanszírozási támogatás szükséges továbbá a bemutató eszközök szállításához, pilot projektek finanszírozásához, a megrendelés és a számlázási időszak áthidalásához.

Szervezet

A finanszírozáson túl, természetesen a vállalkozások felelőssége, hogy szükséges kompetenciákat házon belül kiépítse, illetve megvalósítsa a stratégiájában meghatározottakat.

Milyen szervezeti támogatást tud nyújtani az állam? Az MNKH szolgáltatásainak fejlesztésén túl javasolni fogjuk:

  • az export-akadémia IKT fókuszú kiterjesztését
  • az IVSZ támogatását, hogy külföldi, elsősorban nyugat-európai társszervezeteivel egy partnerkereső hálózatot és szolgáltatást tudjon nyújtani a tagvállalatai számára
  • illetve, hogy ösztönözze a vállalkozások egy-egy megoldás köré formálódó szövetségét.

Szabályozás

A harmadik terület a szabályozás területe, melyben adózási könnyítéseket javasolunk az exportra való felkészülés és a kereskedelmi tevékenység támogatására. Szintén szabályozási javaslataink közé tartozik, hogy az IVSZ független szakmai szakértő szereplőként vegyen részt az esetleges normative támogatások segítségével megvalósuló szervezeti és kompetencia-fejlesztések értékelésében.

A fent felsorolt intézkedési javaslatok, beavatkozási területek egy előzetes akció-listának tekinthetők. A június 14-re tervezett munkacsoport ülésen fogjuk bemutatni és megvitatni a stratégiát. Addig is várjuk megkereséseiteket e-mailben, telefonon vagy személyesen.