Kérdések az európai adatgazdaság kapcsán

2016.07.15

A European Data Forum (EDF) az Európai Bizottság legjelentősebb európai adatgazdasággal és big data-val foglalkozó rendezvénye, amelyre minden évben több, mint 1000, a téma iránt érdeklődő és az európai adatgazdaságban aktívan résztvevő érintett látogat el. Az idei rendezvényt megelőző napon, június 28-án az IVSZ és partnerei a témához kapcsolódóan workshopot szerveztek az európai adatgazdaság modellezése témakörében ipari és akadémiai részvétvevőkkel az EDF helyszínén Eindhovenben.

Top témák az európai adatgazdaság modellezése kapcsán

Az európai adatgazdaság egy igen bonyolult rendszer, számos szereplője van, a működését befolyásolják jogi, technológiai, gazdasági és társadalmi folyamatok és keretrendszerek, így a modellezése ennek megfelelően kihívásokkal teli feladat, amely nyilvánvaló módon csak és kizárólag az adatgazdaságban működő szereplők bevonásával lehetséges. A modellezést (illetve a modell alapján következtetések és politikai ajánlások készítését is) célul kitűző EuDEco projekt soron következő workshopját ennek megfelelő Eindhovenbe szervezte az IVSZ és az ipar képviselőit is meginvitálta erre a rendezvényre, amelyen az európai adatgazdaságot leíró modell jelenleg elérhető verziójának bemutatását követően a résztvevők megosztották egymással a tapasztalataikat és ismereteiket, így pontosítva a modellt.

A workshop részeként 3 fő szempont mentén vizsgálták a részvevők az európai adatgazdaság modelljét: jogi, technológiai és társadalmi-gazdasági aspektusból.

A jogi csoport azt vizsgálta, hogy az egyes jogi szabályozások (kiberbiztonsági, adatvédelmi, szerződésből fakadó illetve szellemi tulajdonjogi szabályozások és előírások) hogyan és mely elemeit és az elemek mely kapcsolatait befolyásolják az EuDEco konzorcium által felállított heurisztikus modellnek. A megállapítások közül kiemelendő, hogy az etikusság és a bizalom, amelyek az adatgazdaság szempontjából lényeges kérdések gyakran kívül esnek a jogi keretrendszereken. Felmerült a csoportos privacy kérdésköre illetve a túlszabályozás problematikája bizonyos, nem kritikus esetekben.

A technológiai kerekasztalnál elhangzott beszélgetések közül megemlítendő, hogy a modellalkotás során törekedni kell arra, hogy azonnal érthető modellt dolgozzon ki a konzorcium, amely egy prezentáció vagy beszélgetés során is könnyen megérthető (a jelenlegi modell inkább teoretikus és absztrakt). A beszélgetés vezetője prezentálta az eddigi modellalkotás eredményeit és a technológiai perspektíva főbb állításait, amelyek nagyrészével egyetértettek a résztvevők kettőt kivéve, amelyek élénk beszélgetéshez vezettek és amelyek közül egyet most kiemelünk. Állítás: „Az adatgazdaság szereplői javára szolgál a KKV-k és a nagyvállalatok közötti technológiai szakadék csökkenése”. A résztvevők hangsúlyozták, hogy a KKV-k előnyt élvezhetnek a nagyvállalatokkal szemben az agilitásuknak és nyitottságuknak köszönhetően az Internet mai világában. Éppen ezért a KKV-k és a nagyvállalatok közötti szakadék nem mindig KKV-k számára kedvezőtlen.

A harmadik csoportban a társadalmi-gazdasági aspektusokról beszélgettek a résztvevők. Ennél a perspektívánál számos releváns kérdés felmerült, mint például a felhasználóközpontú szemlélet a szolgáltatók oldaláról, a kézzelfogható üzleti előnyök felismerése (use cases révén) a leendő adathasznosítóknál, vagy a technológiai trendek gyors változása és a felhasználók lekövetési gyorsasága (nagyon gyorsan változó terület az adatgazdaság és a felhasználók sokszor már elavult, 1-2 éves tényekre hivatkoznak) . Ennél az asztalnál hangzott el az adathasznosítás társadalmi elfogadottságának kérdése is. Az emberek hiányos ismeretei sokszor félelmet okoznak és elutasítást szülnek, amely azonban a megfelelő kommunikációval, a folyamatok átláthatóságával és a megfelelő oktatással orvosolható és így a tudatos döntéshozatal elősegíthető.

Az egyes asztaloknál folytatott beszélgetések alapján az EuDEco projekt szakértői elkészítik az európai adatgazdaságról alkotott modell új verzióját, amelyről várhatóan augusztus elején hírt adunk az IVSZ oldalain is.

A modellalkotás folyamatának azonban ez még nem a befejező fázisa. 2016 őszén és 2017 tavaszán több teszt és workshop révén fogja a konzorcium véglegesíteni a modellt.

EuDEco_logo