IVSZ: Kara Ákos államtitkár az IVSZ elnökséggel találkozott

2015.02.12

A találkozón az IVSZ bemutatta a szervezet aktuális fókuszterületeit, működését, egyeztetések kezdődtek, hogy mely témákban tud az IVSZ szakértői támogatást nyújtani iparpolitikai kérdésekben.

Az IT szektor kardinális problémája a foglalkoztatáshoz fűződik, az IVSZ saját tagságán belüli felmérések és egyéb források alapján is kiderül, hogy a hazai IKT iparág növekedésének egyetlen gátja, hogy a vállalkozások nem tudnak kellő mennyiségű és minőségű munkaerőt felvenni. Ez a probléma ugyanúgy érvényes a multinacionális vállalatok hazai egységeire, a magyar nagyvállalatokra, a kkv-kra és a startup vagy mikrovállalkozásokra is.

A tendencia enyhítéséhez, megfordításához a szakmai felsőoktatás fejlesztése és a mérnökképzés erősítése szükséges. Ugyanakkor a köznevelés szintjén a hosszú távú hatásokért kiemelten kell foglalkozni a természettudományos oktatással, a lányok természettudományos és technikai érdeklődésének felkeltésével, illetve a tanárok digitális képzésével is.

Az egyeztetésen szó volt a szoftver- és szolgáltatásexport területéről is, ahol legnagyobb problémaként az IVSZ azt jelölte meg, hogy a digitális termék nem azonos elbírálás alá esik a fizikai árukkal, másrészt a támogatási rendszerek, fejlesztési programok sokszor gépsorok vásárlásáról szólnak és gyakori az ingatlanfedezet, mint előírás, holott a szoftverfejlesztők esetében nincs gyártósor, sem üzem, csak magas hozzáadott értékű szellemi termék.

Az IVSZ örömmel fogadta, hogy az infokommunikációért felelős államtitkár nyitott a foglalkoztatáspolitikai kérdésekre is, hiszen a közeljövőben a digitális transzformáció és az Internet of Things paradigmaváltás komoly hatással lesz az IKT szektoron kívüli minden más iparág munkaerőpiacára. Egészen új szakmák jönnek létre, miközben a nem digitális munkakörök eltűnnek, a teljes gazdaság szempontjából fontos, hogy a digitalizációra teljes gazdasági és teljes társadalmi szélességben tekintsünk.

Az IVSZ két fontos kutatáson is dolgozik, amiknek eredményeit az állami stratégiaalkotás is hasznosíthatja. Az 10.000 betöltetlen IT munkahely problémájából kiinduló kutatás az IKT munkaerőpiac struktúráit tárja fel, illetve a problémák okait kutatja, elemzi. A második kutatás pedig a digitális gazdaság mérhetőségét, az IKT piac hasznosságát mutatja majd be, újraalkotva a jelenleg használt mérési módszertanokat.

Kara Ákos az IVSZ-ben folyó munkát hasznosnak és előremutatónak látja, az iparágat képviselő szervezetre partnerként számít a jövőben. Várhatóan márciusban máris újabb találkozóra kerül sor, ennek témáira, napirendjére várjuk az IVSZ tagság javaslatait is.