IVSZ: A központosított közbeszerzési rendszer jelenlegi helyzetéről

2016.07.21

Az elmúlt időszakban számos olyan döntés született, mely a központosított közbeszerzés addig megszokott rendszerét megszüntette, a rendszeren belüli beszerzést ellehetetlenítette.

IVSZ: A központosított közbeszerzési rendszer jelenlegi helyzetéről

A „Számítógéprendszerek-2015” és a „Hálózati aktív és passzív eszközök 2015” tárgyú eljárások tekintetében a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya által végzett ellenőrzést lezáró jelentés a fenti keretmegállapodásokat jogi szabálytalanságok miatt elmarasztalta, a megfogalmazott szabálytalansági indokok alapján a már megkötött keretmegállapodásokból megvalósítandó eljárások tekintetében nemtámogatói tanúsítványok kerülnek kiállításra.

Intézményi visszajelzések alapján ez a gyakorlat szinte az összes keretmegállapodásra kiterjesztésre került. A jelentés kibocsátását követően a Közbeszerzési Döntőbizottság a jogorvoslattal érintett szabálytalansági indokok mindegyikét alaptalannak találta, a helyzet azonban azóta sem változott. A központosított közbeszerzési rendszer használatára kötelezett intézmények továbbá egy komoly joghézaggal szembesülnek; a nemtámogatói tanúsítvány önmagában nem hatalmazza fel őket arra, hogy beszerzéseiket saját hatáskörben bonyolítsák le, mivel a vonatkozó kormányrendeletben taxatíve felsorolt indokok között ez nem szerepel.

A „Nyomat előállító eszközök 2015.” eljárás felhívásának és dokumentációjának módosításával egy szakmaiatlan, funkciójának betöltésére alkalmatlan eljárás értékelése folyik jelenleg, az eljárás ráadásul – bár az előző közbeszerzési törvény alapján került még kiírásra – az új közbeszerzési törvénnyel és az európai irányelvvel ellentétben kizárólag az árra, mint értékelési szempontra helyezte a hangsúlyt.

A majd megkötendő keretmegállapodásokból nem lehet majd meglévő infrastruktúrát fejleszteni, eszközöket bővíteni, a korábbi eszközök gyártói kellékanyag megoldása sem lesz lehetséges.

A megajánlott új eszközök pedig – mivel minden egyes árlista sor azonos súllyal kerül értékelésre – szintén konfigurálhatatlanok és bővíthetetlenek lesznek. A fentiek alapján a kötelezett intézmények beszerzéseik többségénél nem fogják használni a keretmegállapodást, így az funkcióját nem fogja betölteni. Az eljárás rávilágított továbbá arra, hogy a kiemelt termékekről szóló állami normatíva elavult, felülvizsgálata nem tűr halasztást.

Az IVSZ elnöksége és a közbeszerzési munkacsoport mindkét esetben egyeztetést kezdeményezett valamennyi érintett féllel, érveinket szóban és írásban is bemutattuk. Bár megállapításainkat mindenhol kedvezően fogadták és azok túlnyomó többségével teljes mértékben egyetértettek, a várt módosítások nem történtek meg. Az elnökség és a munkacsoport a működő központosított közbeszerzési rendszer létét továbbra is prioritásként kezeli, a lehetséges megoldásokról (pl. új keretmegállapodások kötése, az állami normatíva felülvizsgálata) további egyeztetéseket kezdeményez az érintett szervezetek döntéshozóival.