IVSZ:Internetre költözött az ország!

2015.01.15

A találkozón az IVSZ elnöksége és munkacsoport-vezetői, illetve az Infotér által delegált független szakértők az IKT iparág véleményét tolmácsolták azzal kapcsolatban, milyen kérdésekről kellene szólnia az internetről szóló nemzeti konzultációnak.

Az IVSZ saját tagjait kérte arra, hogy rangsorolják az iparágat és a digitális világot érintő legfontosabb kérdéseket a hivatalos egyeztetés előtt. A tagság felé elküldött felhívásra több mint 260 visszajelzés érkezett, az IVSZ elnöksége, illetve a témavezetők ezen rangsoroknak megfelelően hangsúlyozták üzeneteiket.

„Az internet ismerete és a digitális tudás egyre több dolgozó emberrel szemben ugyanolyan elvárás, mint az írástudás vagy a számolás képessége. Ami száz éve az elektromosság volt, az ma az internet – olyan alapvető infrastruktúra, aminek kiépítése és használatba vétele nem kérdőjelezhető meg. – vezette fel az egyeztetést Laufer Tamás, az IVSZ elnöke, de hozzátette, hogy ma Magyarországon az internettel kapcsolatban leginkább nem kérdésekre, hanem tanításra van szükség, meg kell mutatni az embereknek és a vállalatoknak is, hogyan tudnak hasznot hajtani a mindennapokban a digitális világ eszközeivel.

Az IVSZ a Nemzeti Infokommunikációs Stratégiában is megfogalmazott négy alappillér köré gyűjtötte össze témaköreit, ezek a Digitális Infrastruktúra, Digitális Állam, Digitális Gazdaság és a Digitális Oktatás. Habár az iparágnak jellemzően megvannak a válaszai is a felhozott témákra, az előzetes konzultáció esetében sokkal fontosabbnak tartotta az IVSZ elnöksége a kérdéseket tisztázni, amikről érdemes szakmai és társadalmi vitát is folytatni.

Digitális Infrastruktúra – témavezető: Mátrai Gábor

 1. Az internet, mint közmű – járhat-e alanyi jogon hozzáférés?
 2. Felhőben tárolt tartalmak és adatok jogi szabályozása
 3. Internetsemlegesség
 4. Állam szerepe az alapinfrastruktúrában: állami, koncessziós, szabad piaci megoldások
 5. Szociális alapon támogatott internetelérés és eszközök

Digitális állam – témavezető: Wenczel Richárd, IVSZ elnökségi tag

 1. Elektronikus közbeszerzés, átláthatóság, kiszámíthatóság
 2. Közadatok és köztartalmak akadálytalan megismerhetősége
 3. Digitális állampolgárság és ügyintézés, elektronikus aláírás
 4. E-demokrácia, közvetlen szavazás és véleménynyilvánítás
 5. E-egészségügy, otthon végezhető vizsgálatok, proaktív orvosi szerepkörök

Digitális gazdaság – témavezető: Vityi Péter, IVSZ alelnök

 1. Magyar vállalkozások digitális felkészültségének javítása
 2. Digitális munkahelyek, részmunkaidős foglalkoztatás és távmunka
 3. A digitális transzformáció miatt munkahelyüket elvesztők átképzése
 4. Az elektronikus kereskedelem szabályozási kérdései
 5. A digitális termelés, termékek piaci, politikai és társadalmi megítélése

Digitális oktatás – témavezető: Horváth Ádám, IVSZ oktatási igazgató

 1. Az idegennyelv oktatása, szélesebb körű hozzáférés a globális tudáshoz
 2. Digitális tudás biztosítása az oktatásban az életkornak megfelelően
 3. Kiberbiztonság, tudatos digitális „közlekedés” képességének fejlesztése
 4. Programozás és informatika oktatás kiterjesztése, fejlesztése
 5. Digitális tananyagok elterjedése, papír alapú tankönyvek kiszorítása

Az IVSZ elkötelezett abban, hogy ezeket a Magyarország jövője szempontjából kritikus kérdéseket az internetről szóló nemzeti konzultáció során és azon túlmenően is hangosan képviselje. Az IVSZ tagok véleményét szem előtt tartva a szervezet minden lehetséges fórumon küzdeni fog a társadalom és a gazdaság számára is hasznos fejlődésért.