Digitalizálva évi 60 milliárdot is megtakaríthatnak a gazdák

2016.03.31

A helymeghatározáson alapuló precíziós gazdaság szántóföldi elterjesztése önmagában évi 30 milliárd forint megtakarítást eredményez. A termelés további szektoraiban (állattenyésztés, kertészet, stb.), valamint az üzem szervezésben, integrációk működtetésében, a szakmai háttérrendszerek biztosításában, valamint az ágazat közigazgatási területein bevezethető informatikai megoldásokkal további 30-40 milliárd forintot lehet megtakarítani. A megtakarítások mellett a létrejövő adatok felhasználásával, a termékpályák hatékony szervezésé jelentős árbevétel növekedés is elérhető.

A készülő Nemzeti e-Agrárium Stratégia célja, hogy évi akár 60 milliárd forint megtakarítást eredményezzen a gazdáknak.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, az Agrárgazdasági Kutatóintézet, a Földművelésügyi Minisztérium Mezőgazdasági Főosztály Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Osztálya valamint az IVSZ jelenlévő tagjai megismerték a készülő Nemzeti e-Agrárium Stratégia helyzetfeltárásának összefoglalóját, majd kiscsoportokban, saját tapasztalataikat hozzátéve dolgozták fel az információkat. A kiscsoportok a lehetőségek, gátló tényezők keresése mellett, javaslatokat fogalmaztak meg a szükséges fejlesztésekre.

A jelenlévők egyöntetű véleménye alapján az informatika hatékonyságnövelési lehetőségeinek útjában az információ és ismerethiány áll, nem az alkalmazások és eszközök hiánya. Az informatika lehetőségei túlnyúlnak a jelenlegi folyamatok elektronizálásán. A termelés, az üzem, a termékpálya és az agrárágazat szintjén összegyűjthető adatok feldolgozása, értelmezése minden döntéshozóinak segít a folyamatok átgondolásában, a profit maximalizálásában, új piaci pozíciók megszerzésében. Ehhez azonban a döntéshozási szemlélet változtatása szükséges mind a négy szinten.

A jelenlévő javaslataikban kiemelték a következő területeket:

  • A termelők és szaktanácsadók képzése, a meglévő közép és felsőfokú képzési programok kiegészítése az agrárinformatika lehetőségek, valamint a létrejövő adatok felhasználási területeinek megismerésével.
  • 3000 agrárinformatikus képzése, akik a termelés, az üzem, az integrációk szintjén segítik a termeléshez kapcsolódó, valamint az üzemirányítást szolgáló alkalmazások bevezetését, üzemeltetését, karbantartását.
  • A támogatási rendszer újragondolása, az agrárinformatikai megoldások önálló támogatásának lehetősége, a szükséges humánerőforrás fejlesztésekkel együtt.
  • meglévő agrárinformatikai megoldások hozzáférhetőségének, megismerésének biztosítása, innovációs központok létrehozása.
  • A szakrendszereke fejlesztése, a termelési, üzemi és integráció szintű rendszerek ingyenes adatokkal való ellátása (pl. időjárás, növényvédelem, piac), valamint az adatokhoz, tudásbázisokhoz való hozzáférés.
  • A közigazgatási rendszerek interoperabilitásának biztosítása, egy adat -egy helyen történő tárgyalása, a termelő oldali közigazgatási ügyintézési terhelés minimalizálása elektronikus közigazgatás eszközrendszerével.
  • A szabályozás áttekintése a felhőszolgáltatások adatkezelésének tekintetében.

A stratégia készítés következő fázisában a szakértők összeállítják a stratégia célrendszerét valamint a lehetséges beavatkozási, fejlesztési programokat, amelyet megkapnak a résztvevők és az IVSZ teljes tagsága véleményezésre. A stratégia a visszaérkező reakciók alapján hasonló workshop keretében került véglegesítésre, amelyre minden érdeklődőt szertettel váruk.

További információ:

Varga Péter, IVSZ Agrárinformatika munkacsoport vezető

varga.peter@ivsz.hu

Csímár Kinga, munkacsoport koordinátor 

+36 70 392 20 46

csimar.kinga@ivsz.hu