A kormány elfogadta a Digitális Exportfejlesztési Stratégiát

2016.09.29

Újabb sikert könyvelhet el az IVSZ. A Digitális Oktatási Stratégia után a kormány határozatban fogadta el a Digitális Exportfejlesztési Stratégiát (DES).

Digitális Exportfejlesztési StratégiaAz IVSZ aktívan részt vett a Digitális Jólét Program (DJP) DES munkacsoportjában, javaslatokat, ajánlásokat fogalmazott meg a stratégiához. Az általunk megfogalmazott tervek a stratégia részei maradtak a tárcaközi egyeztetést követően is.

A stratégia négy vertikális csoportra osztja a digitalis exportfejlesztés kapcsán érintett területeket, illetve két horizontális beavatkozási területet nevesít. Külön intézkedéseket tartalmaz a (1) hazai vállalkozások külföldi piacralépését segítendő, (2) a shared service center-ek magyarországi bővülését támogatandó, a (3) kormányzati digitális megoldások exportjának lehetőségét megteremtendő. A negyedik vertikális területtel, a start-up vállalkozások támogatásával és külpiacokra lépésével, szintén a DJP keretein belül kialakításra kerülő Digitális Startup Stratégia foglalkozik.

A hazai vállalkozások és KKV-k külpiacra segítésének legfontosabb programpontjai:

  • normatív támogatás a vállalati exportstratégia kialakítására, a szükséges szervezeti és technikai fejlesztések megvalósítására, valamint az első külpiacra lépésre
  • IKT garancialap, valamint előfinanszírozási hiteltermékek kialakítása kfejezetten az informatikai szolgáltatásokat és szoftvereket gyártó és exportáló vállalkozások számára
  • külföldi ügyfélszerzés támogatása adókedvezmények révén
  • a partnerkeresés támogatása a meglevő intézményi hálózattal és dedikált adatbázis létrehozásával

Az SSC-k esetében az intézkedési tervek a vidéki iroda-infrastruktúra fejlesztését, a nyelvi és informatikai képzések javítását és bővítését, az SSC-k tudományos elfogadottságának emelését, az innovációk piacosításának támogatását tűzték ki célul.

A két horzontális terület a digitális gazdaságot, illetve az IKT szektort sújtó munkaerőhiánnyal, illetve a digitális gazdaság egészének, illetve az export nagyságának mérhetőségével, egy erre vonatkozó mérési rendszer kidolgozásával foglalkozik. A stratégia kialakításának mentén született meg íly módon a digitális munkaerő program, mely komplex rövid- és hosszútávra vonatkozó intézkedési tervet tartalmaz a jelenlegi 22’000 hiányzó informatikus pótlására.

A kormányhatározatban megfogalmazott 12 pont közül érdemes kiemelni, hogy a DJP-ért felelős miniszterelnöki biztos feladata a stratégia alapján egy részletes intézkedési terv kidolgozása, illetve a Digitális Exportfejlesztési Tárcaközi Bizottság létrehozása, mely magában foglal minden érintett minisztériumot és garanciát jelent a stratégia megvalósítására.

Minden területen most következik az a fázis, melyben aprópénzre – talán nem is annyira apró – válthatjuk az elfogadott irányelveket. Politikai támogatással tudunk leülni és munkacsoportot alakítani az EXIM Bank kéviselőivel, hogy kialakítsunk egy az iparágunkhoz illeszkedő banki termékportoliót. Adatbázist építhetünk a külföldi partnerkeresések megkönnyítésére, legyen szó terjeszkedésről, vagy új technológiák magyarországi behozataláról. Elfogadtathatjuk,akkreditáltathatjuk a jelenleg az oktátási rendszeren kívüli felnőttképzési formákat, megkönnyítve ezáltal az utánpótlás képzését.

Számos feladat áll előttünk, melyhez kérjük szakértő véleményetek és aktív részvételeteket!