A digitális készségek fejlesztése, a digitális nevelés egyre nagyobb szerepet kap a XXI. század társadalmában. Az EMMI kezdeményezésére a köznevelésben 2016. április 4-8. között első alkalommal kerül sor a Digitális Témahétre (DTH) a digitális pedagógia terjesztésének jegyében.

jelentkezz_1.szuk_

A Digitális Témahéten a köznevelési intézmények a képzési célokhoz köthető szabadon választott témával vehetnek részt. Cél a digitális kompetencia fejlesztése és a kerettantervi fejlesztési célok megvalósítása az infokommunikációs technológia hatékony alkalmazásával. Nem elsősorban az informatikai eszközök használata a cél, hanem a korszerű készségek, a digitális írástudás fejlesztése minden évfolyamon és minden tantárgy keretén belül a választott témához kapcsolódóan.

A DTH a digitális pedagógia elterjesztését, alkalmazásának mélyítését célozza annak érdekében, hogy az iskolai pedagógiai eszközök, alkalmazott módszerek köre kibővülhessen, hozzájárulva ezzel, hogy ne csak az informatika tantárgy keretében valósuljon meg a digitális kompetenciát alkotó készségek, képességek fejlesztése.

Azok a köznevelési intézmények, amelyek csatlakoznak a Digitális Témahéthez, vállalják, hogy 2016. április 4-8. között olyan projektet valósítanak meg, amelyekben a XXI. századi készségek és ismeretek elsajátításához infokommunikációs eszközöket is használnak az iskola pedagógiai elképzeléseinek és infrastrukturális adottságainak figyelembevételével.

A DTH programban résztvevő iskolák a program honlapján a 12 évfolyam mindegyikéhez, kidolgozott mintaprojektek és számtalan pedagógiai segédlet közül választhatnak, amelyeket saját elképzeléseik szerint testre is szabhatnak. A honlapon ezen kívül elérhetők a Digitális Tematikus Hét partnerei, informatikai és telekommunikációs vállalatok által felkínált, diákoknak szóló előadások, bemutatók, programok és háttéranyagok is.

Azok a köznevelési intézmények, amelyek a Digitális Tematikus Héten projekteket valósítanak meg, támogatóink révén többféle nyereményjátékban is részt vehetnek. Ezért célszerű minden intézménynek regisztrálnia magát, hogy minél több diák sajátíthasson el hasznos digitális ismereteket!

shutterstock_214156822

A projekthét keretében egy-egy iskolai tanórába önkéntes infokommunikációs szakemberek is bekapcsolódhatnak, akiket a szervezők közvetítenek az erre igényt tartó iskolák számára.

 

A szakértők által összeállított támogató anyag az alábbiakat tartalmazza:

  • mintaprojektek leírásai és a hozzájuk tartozó kidolgozott feladatok (5-25 tanóra)
  • több mint 100 segédanyag a digitális írástudás fejlesztéséhez
  • online támogatás, szakmai „help desk” a DTH honlapján
  • interneten elérhető tájékoztatók és webináriumok neves oktatási szakértők vezetésével

 

A DTH eddigi tervezett kísérő programjai:

  • felkészítő képzések több helyszínen a Pedagógiai Oktatási Központokkal együttműködésben, a 120 órás továbbképzési keretbe beszámítható formában (5 órában)
  • Lányok Napja 2016.
  • Nyereményjáték a résztvevő iskolák részére
  • Pályázat projektet kidolgozó pedagógusok részére

 

A Digitális Témahét honlapja elérhető a www.dth2016.hu címen.

 

Éljenek a lehetőséggel, és fejlesszük együtt a digitális kultúrát!

 

dth_logo