A szakember augusztus elsején vette át a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karának dékáni posztját.

Charaf Hassan a BME VIK új dékánja

Jakab László leköszönő dékán a digitalizáció terjedését felismerve folyamatosan kereste a BME részéről adható legjobb válaszokat annak érdekében, hogy a hazai informatikus mérnökök tudása nemzetközi szinten is versenyképes legyen. Szakmai elkötelezettségével számos esetben felkarolta az IVSZ ügyeit is, segítve tagvállalataink munkáját.

Ezt az örökséget veszi át Charaf Hassan, aki 23 éves szakmai pályafutása alatt docensként, tanszékvezetőként és egyetemi tanárként végig a BME kötelékében tevékenykedett. A professzor eme időszak alatt minden erejét és tudását arra fordította, hogy a BME VIK hallgatói magas színvonalú és a mindenkori piaci igényeknek megfelelő képzésben részesüljenek.

A szakember elévülhetetlen érdemeket szerzett informatikai szakemberek utánpótlásának kinevelésében, neki köszönhető az Ipar 4.0 Technológiai Központ létrehozása is, melynek célja a hallgatók és a kisvállalkozások digitalizációs, automatizációs szemléletformálása. Charaf Hassan az oktatói tevékenysége mellett aktívan részt vesz az egyetemen kívüli szakmai életben is, amibe beletartozik a szakmai szervezetekkel való jó viszony ápolása.

A BME VIK dékánja évek óta részt vesz az IVSZ munkájában, felszólal és előad a rendezvényein, forrást és erőforrást keres a Szövetséggel közösen minden olyan ügy kapcsán, ami előre viheti a digitalizáció ügyét. Az IKT piac és a digitális gazdaság számára sosem volt fontosabb az informatikai képzés jövőképe, küldetése, a szektorral való együttműködési képessége. Az IVSZ ezen és minden egyéb területen, a jövőben is támogatja Charaf Hassant, akinek tagságunk nevében gratulálunk a kinevezéséhez.