Így tudnak a vállalatok hatni a köznevelésre

2015.10.22

Az IVSZ multi tagvállalatainak vezetői személyesen egyeztettek Pölöskei Gáborné, köznevelési intézményrendszerért felelős helyettes államtitkárral a digitális oktatás aktuális témaköreiről. 2016. márciusában már tematikus hét keretében kerülhet be a digitális készségek és a programozás oktatása az iskolai közegbe, több száz iskolában készülnek majd rendhagyó programokkal – ehhez az IVSZ tagvállalatok aktív mentori segítséggel, módszertannal és egyéb módon is hozzájárulhatnak. Cél, hogy az iskolai oktatásban a digitális megoldások ne csak az informatika órán, hanem az oktatás egészében megjelenjenek.

Bánhegyi Zsófia, az idei IVSZ közgyűlésen megválasztott multi tagozat elnök vezetésével a tagozat megtartotta első ülését, az ülésen részt vett Laufer Tamás, az IVSZ elnöke is. A multi tagozaton belüli gördülékeny együttműködés érdekében a nyáron egy rövid felmérést végeztünk a tagság körében az igényekről, elvárásokról, célkitűzésekről. A válaszadók többsége szerint a tagozat ülésein feldolgozandó témák körében kiemelt helyen kell hogy szerepeljen az oktatás. Ennek megfelelően a tagozat első ülését ennek a témának szenteltük, és Pölöskei Gábornét, a köznevelési intézményrendszerért felelős helyettes államtitkárt kértük fel arra, hogy ismertesse az oktatás digitális jövőjét érintő szakpolitikai elképzeléseket a tagsággal.

DSCN2841

Laufer Tamás, Bánhegyi Zsófia, Pölöskei Gáborné

Pölöskei Gáborné helyettes államtitkárt a tagozati ülésen ismertette a KOALA kódnéven, a témában készülő stratégiai dokumentumot, amelynek véglegesítése jelenleg folyamatban van. A digitális oktatáson belül olyan résztémákat is érintettünk, mint a hálózati lefedettség és sávszélesség, a digitális szolgáltatások és felhő alapú megoldások, a felhasználói eszközök (BYOD vs. intézményi eszközök) kérdésköre.

Az ülésen Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár asszony elmondta, hogy a köznevelés fejlesztése az intézményrendszer átszervezését követően módszertani és tartalmi megújulással folytatódik. A várható fejlesztések homlokterében, többek között a digitális fejlesztések állnak, annak érdekében, hogy a köznevelés képes legyen az elvárt digitális írástudást és készségeket átadni a tanulóknak. Ennek érdekében elindul az informatika oktatás felülvizsgálata, de a fő hangsúly a több tantárgy oktatásban is egyre inkább megjelenő digitális technológiákon lesz. Mindehhez természetesen szükség lesz jelentős internetes hálózati sávszélesség bővítésre, amely már elindult, valamint az eszközök számának és minőségének fejlesztésére és elsősorban a tanárok továbbképzésére. A folyamat első elemének tekinthető az éppen a napokban tesztelésre bocsájtott Nemzeti Köznevelési Portál, amely a digitális tananyagok elérésének kapuja.

DSCN2845

A helyettes államtitkár asszony külön kiemelte, hogy az IVSZ-szel, illetve az informatikai vállalkozásokkal jó kapcsolatot ápol és több közös folyamat is megindult már IT vállalkozások részvételével, amelyek pilotokat, kísérleti fejlesztéseket valósítottak meg. Külön kérdésre elmondta, hogy azok a vállalatok, amelyek aktívan részt szeretnének venni az iskolai fejlesztési programokban, a tanárok továbbképzésében vagy egyéb fejlesztésekben, azok be tudnak csatlakozni az iparági szervezeteken keresztül a közös munkába. Az iskola egy egység, amit nem lehet külön modulonként kezelni, ezért nagyon fontos, hogy a különböző területek fejlesztési céljai és eszközei összhangban maradjanak. Mostanra tucatnyi kitűnő kísérlet érett be, eljött az ideje a megvalósult projektek kiértékelésének és a jó eredményeket produkáló programok kiszélesítésének, általánossá tételének. A minta iskolai programok (Telekom, Telenor, Samsung, stb.) különösen jól teljesítettek.

Az eredmények átültetése a Digitális Tematikus Hét keretében valósulhat meg szélesebb körben először. Ezt az IVSZ bevonásával 2016. márciusában tervezi a tárca megvalósítani az összes köznevelési intézmény bevonásával. Egyúttal helyettes államtitkár asszony felkérte a jelenlévőket a program támogatására és az abban való részvételre.