Aktív IVSZ közreműködés a Kiberfórum munkájában

2021.12.14

A 2013-as megalapítása óta, hosszú szünet után újra ülésezik a Kiberfórum, melynek munkájához az IVSZ a korábban kidolgozott kibervédelmi javaslatcsomag aktualizálásával, frissítésével járul hozzá.

 Aktív IVSZ közreműködés a Kiberfórum munkájában

A kiberbiztonság, illetve -védelem az az utóbbi időben az EU kiemelt területévé vált, aminek következtében több, jó irányba való változás történt, amire a hazai szakma is reagál. A hosszú kihagyás után ismét összehívott Kiberfórum határozott napirenddel és célokkal készül arra, hogy feszített tempóban egyeztessen a témában kompetens független piaci szereplőkkel, egyetemekkel és szakmai szervezettekkel azzal a céllal, hogy egy átfogó stratégia és intézkedési terv szülessen.

Az IVSZ a Kiberfórum figyelmébe ajánlja azt a koncepciójavaslatot, mely a Digitális Jólét Program 2.0 kormányhatározat végrehajtásához került összeállításra. A javaslat a Nemzeti Kiberbiztonsági Irányelv kidolgozása mellett a terület összes fontos aspektusával kapcsolatban fogalmaz meg javaslatokat, ugyanakkor az időközben eltel idő miatt szükséges ezek aktualizálása, újragondolása.

Mindezek miatt az IVSZ december 16-ára egy zártkörű egyeztetést követő nyílt online workshopot szervez, amely során a résztvevők megoszthatják egymással a koncepcióval kapcsolatos javaslataikat.

Az IVSZ örömmel vesz részt a Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács munkáját támogató Kiberfórum munkájában, hiszen a Szövetség feladata, hogy közvetítse a kereskedelmi cégek érdekeit, valamint az Információ- és kiberbiztonsági munkacsoport tagja olyan inputokkal szolgáljanak, amelyek a stratégia alkotás, jogalkotás szerves részét képezhessék.

A munkacsoport első és legfontosabb feladatának a hazai kiberbiztonsági intézményrendszer megújítását tekinti, mely a jelenlegi európai intézményrendszer fejlesztésével összhangban hazai területen is igényli az akadémiai szektor bevonása mellett az államigazgatás és a civil szereplők együttműködését, legalább a kutatásfejlesztés és innováció területein.