A Kormány elfogadta a Digitális Agrár Stratégiát

2019.08.30

A Digitális Jólét Program részét képező DAS a következő 3-5 évben 300 milliárd forinttal növelheti a hazai mezőgazdaság teljesítményét.

DAS kormányhatározat 2019

A Digitális Agrár Stratégia (DAS) legfőbb célja az agrárium digitalizációjának előmozdítása, hatékonyságának növelése, amit elsősorban a termelők digitális kompetenciáinak és ismereteinek fejlesztésével, illetve a korszerű mezőgazdasági technológiák alkalmazásával ér el.

Az IVSZ 2016 nyarán készítette el a stratégiát, amit a kormányzat felkarolt, majd a szakmai egyeztetéseket követően integrálta a Digitális Jólét Program 2.0-ba. Az augusztus elején hivatalosan is elfogadott és kormányhatározatba (1470/2019. (VIII. 1.) foglalt DAS olyan átfogó és szakmai mélységű stratégia, amivel kapcsolatban a Kormány a „korszerű mezőgazdasági technológiák alkalmazásának elősegítése érdekében támogatja a mezőgazdasági termelők digitális kompetenciáinak és ismereteinek fejlesztését, ezért felhívja az agrárminisztert, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával tekintse át az e célok megvalósulását támogató, szakképzési és kapcsolódó felnőttképzési („Okos Gazda”) programok indítását, valamint a digitális kompetenciák és ismeretek megszerzésének, fejlesztésének szakmai megalapozását és a mezőgazdaság digitális átalakulásához szükséges tudásbázis működtetését szolgáló Digitális Agrár Akadémia működésének lehetőségét…”

A DAS elfogadásának hivatalos bejelentésére egy budapesti sajtótájékoztatón került sor, ahol Nagy István agrárminiszter úgy nyilatkozott, hogy korszakváltást jelent Magyarország Digitális Agrárstratégiájának (DAS) kidolgozása, az ebben foglalt intézkedések elősegítik a hazai agrárium digitalizációját és versenyképességének növelését. A miniszter kitért arra is, hogy az Agrárminisztérium a DAS-t érvényesíteni fogja a Közös Agrárpolitika 2020 utáni tervezésénél, ez alapján tesz majd javaslatot az európai uniós források felhasználásának tervezésekor a stratégiában megfogalmazott programok támogatására. Nagy István kiemelte azt is, hogy a DAS nagy hangsúlyt fektet az agrár-szakképzésre és felsőoktatásra, valamint a felnőttoktatásra.

Az IVSZ büszke arra, hogy egy teljes gazdasági ágazat mélyreható digitális átalakulásának szakmai katalizátora és előkészítője lehetett. A Szövetség elkötelezett a gazdaság valamennyi ágazata digitalizációjának előre mozdítása tekintetében, mert csak így biztosítható hazánk felzárkózása és versenyképességének fokozása.