A digitális szakemberképzés felpörgetése lehet a válságkezelés egyik kulcsa

2020.04.02

Az IVSZ által elvégzett bootcamp audit bizonyítja a digitális átképzési program létjogosultságát és nélkülözhetetlenségét

A digitalizáció nemcsak az új koronavírus-járvány miatt kialakuló gazdasági és társadalmi válság kezelésében, hanem a gazdaság válságot követő újraindításában is meghatározó szerepet játszhat. Ennek alapvető feltétele, hogy megfelelő számú informatikus és digitálisan felkészült munkavállaló álljon rendelkezésre. Ezért az IVSZ különösen fontosnak tartja és üdvözli az informatikai és programozói felnőttképzéseket kínáló oktatócégek tevékenységének kiterjesztését a távoktatási platformra. Az IVSZ javasolja a kormányzatnak, hogy a gazdasági mentőcsomag részeként fordítson figyelmet és forrást az ilyen képzéseken való részvétel ösztönzésére és támogatására – például kamatmentes hitelek, eszközbeszerzési támogatás vagy adókönnyítés formájában.

Bootcamp Audit: A digitális szakemberképzés felpörgetése lehet a válságkezelés egyik kulcsa

Ahogy a válság hatásainak enyhítésében, úgy a válságot követő újjáépítésben is meghatározó szerepet játszhatnak a digitális megoldások szállítói, a digitális gazdaság szereplői. Ehhez a megfelelő vezetékes és mobil távközlési infrastruktúra rendelkezésre áll, a digitális gazdaság működtetéséhez szükséges hazai fejlesztői kapacitás, illetve felhasználói ismeretek azonban hiányosak. Ezért gyakorlatilag holnaptól jelentősen meg kellene növelni mind az informatikusok, mind a digitális értelemben magasan képzett egyéb szakemberek kínálatát, miközben a felhasználói oldalon (magánszemélyek, mikro-, kis- és közepes vállalkozások) tömeges digitális kompetencia-fejlesztésre volna szükség.

Az IVSZ saját kutatásaira és a nemzetközi statisztikákra alapozva évek óta folyamatosan jelzi a fokozódó digitális munkaerőhiányt, ami már régen nem pusztán az informatikusok vagy IT-mérnökök hiányát jelenti. A munkaerőpiac minden szegmensében megjelent a digitálisan felkészült munkavállalók iránti kereslet – felkészült munkaerő hiányában sok helyen informatikusokkal töltenek be olyan állásokat is, amelyekhez egy megfelelő digitális felkészültséggel rendelkező szakember is elegendő volna. Ez hozzájárul az informatikushiány bővüléséhez, ahogy a magasan képzett magyar informatikusok külföldre vándorlása is.

Mindezek miatt a jelenlegi helyzetben sokszorosan felértékelődik a hazai bootcamp képzéseket nyújtó cégek (azaz a 3-12 hónapos, a piaci igényekre építő, innovatív oktatási módszertanokkal működő vállalatok) tevékenysége. Az IVSZ örömmel nyugtázta, hogy az érintett cégek a járvány hatására áthelyezték képzéseiket az online térbe. A szervezet kiemelten fontosnak tartja az ilyen típusú képzések hivatalos elismerését, különböző eszközökkel történő támogatását, valamint a részvétel megkönnyítését azok számára, akik önerőből nem képesek azt finanszírozni. Erre azért is nagy szükség lenne, mert a jelenleg szünetre kényszerülő vállalkozások előtt megnyílt a lehetőség, hogy az alkalmazottakat digitális képzésben részesítsék, amit tovább ösztönözhet, illetve felgyorsíthat egy technológia váltást segítő, vagy egyéb adótámogatás.

Az IVSZ ezért azt javasolja, hogy a kormányzat minden rendelkezésére álló módon támogassa a rövid ciklusú informatikai és programozói képzéseket kínáló vállalkozásokat, illetve az ilyen képzéseken részt venni kívánó magánszemélyeket. Javaslataink között szerepel

 • a Diákhitel igénybe vehetőségének kiterjesztése a bootcamp típusú képzések finanszírozására;
 • kamatmentes hitelek biztosítása akár a képzők, akár a képzésekre jelentkező számára;
 • a távoktatásban való részvételt segítő eszközbeszerzési támogatási programok indítása
 • tananyagok, képzési anyagok fejlesztésének, illetve hozzáférhetővé tételének támogatása;
 • a képzéseken való részvétel adóból vagy (munkavállalóikat képeztetni kívánó vállalkozások esetében) a Szakképzési hozzájárulásból való leírhatósága;

Javasoljuk a többi ágazatnak, hogy hasonló képzésekkel növeljék munkavállalóik digitális képességeit, és kérnénk a Kormányzatot, hogy ezt intézkedéseivel támogassa.

A hazai bootcamp piac átláthatóvá, illetve a piacon aktív legalább másfél tucatnyi hazai cégnél zajló oktatási folyamatok összehasonlíthatóvá tétele érdekében a piac három legismertebb szereplője felkérte az IVSZ-t a tevékenységük auditálására. A működési modellek paramétereire és a teljesítménymutatókra kiterjedő hitelességi vizsgálatban a Codecool, a Green Fox Academy és a Progmasters vett részt. Bár a jelenlegi járvány átrendezi ezeknek az iskoláknak és ügyfeleiknek az életét, az audit hiteles eligazodást nyújt a fejlesztői karrierre vágyóknak és a frissen átképzettek jövőbeni foglalkoztatóinak egyaránt.

A cégek összehasonlítása több szempontból is nehéz, hiszen jelentősen eltér mind az alkalmazott oktatási megközelítésük, mind a jelentkezőknek kínált feltételek, mind a képzést követő álláslehetőség-nyújtására vonatkozó ígéretek rendszere. Az auditnak tehát az is szerepe volt, hogy kiválassza azokat a paramétereket, melyek alapján valóban összehasonlíthatóak a képzések.

Az audit során az IVSZ vizsgálta és hitelesítette a hallgatók és mentorok számát, a képzések időtartamát. A hatékonyság kapcsán vizsgáltuk a felvett és végzett hallgatók számát, a végzett és IT területen álláshoz jutott tanulók számát, a jelenleg felvett és a bootcamp képzésben tanuló hallgatók számát, valamint a végzettek átlagéletkorát, valamint a nemek arányát.

A három cégnél lefolytatott audit részletes, iskolánkénti eredményeit április 20-án teszi közzé az IVSZ. Az audit főbb előzetes eredményei:

 • A képzések időtartama 3-12 hónap között váltakozik;
 • Több mint 2301-en kezdték el a képzést a három intézményben 2016 óta;
 • A hallgatókat 54 mentor támogatja; 5-10 aktív hallgatóra jut egy mentor;
 • A lemorzsolódási arány 22%;
 • A végzés után fél évvel* az IT szektorban elhelyezkedők aránya 95%;
 • A képzés kezdetekor az átlagéletkor 28 év;
 • A végzett hallgatók között a nők aránya 25%.

(*Mivel az egyes iskolák képzési és elhelyezési módszertana között jelentős a különbség (az iskolák közvetlen segítségével, vagy a diákok által maguktól), így a képzés után azonnal elhelyezett hallgatók száma nem hasonlítható össze)

Az IVSZ a cégek által közölt teljesítménymutatók validálása, és az iskolák iránti bizalom megerősítése mellett egyúttal iránymutatást is kívánt nyújtani a jelentkezők felé, hogy milyen szempontok szerint válasszanak iskolát. Abban is bízunk, hogy idővel a piac többi szereplője is vállalkozik az auditra, mert a köztudatba elvárásként épül be az iskolák ilyen jellegű adatszolgáltatása

– mondta el az audit közzététele kapcsán Molnár Attila, az IVSZ főtitkára.

Az IVSZ felajánlja, hogy a már elvégzett auditot egységes módszertannal a piac valamennyi szereplőjére kiterjeszti, illetve javaslatot dolgoz ki a távoktatással tartott képzések auditálására is. A szervezet emellett illetve örömmel fogadja és kezeli a bootcamp piac szakmai önszabályozó törekvéseit is, segítve áthidalni a versengő szereplők közötti esetleges bizalmi kérdéseket.