33 átütő siker, amire büszke lehet minden IVSZ tagvállalat

2017.02.02

Kedves IVSZ Tagság!

Gyakran kérdezitek tőlünk, hogy mivel foglalkozik az IVSZ, mit tesz értetek/veletek, milyen eredmények születnek az immár 500 tagvállalat és a teljes digitális gazdaság érdekeit képviselő szervezet ernyője alatt.

Erre a kérdésre a 2016-os évet követően egyszerre nagyon könnyű, mégis nehéz válaszolni. Könnyű, mert rengeteg eredményt értünk el, mégis nehéz kiemelni egy-egy tételt, mert változatos ügyekben voltunk aktívak, ráadásul minden tagunk számára kicsit más a fontos.

 

IVSZ: 2016 eredményei

Összegyűjtöttük ezért a legfontosabb eredményeket egy részletes, hosszú listába, amely nem csak egy egyszerű felsorolás, hanem a közös sikertörténetünk veletek.

Soha nem látott tempó, elképesztő intenzitás és hihetetlen sokszínűség jellemezte ezt az időszakot. Az IVSZ tagvállalatok, munkacsoportok, szakértői bázis, az elnökség és a jelenleg 25 fővel működő iroda harmonikus együttműködésének eredményeit követni is nehéz, soha ennyi siker és soha ekkora kifejtett hatás nem jellemezte a szervezetet az elmúlt 25 év során.

Köszönjük nektek az ehhez nyújtott munkát, támogatást és a közösséget.

 

Szabályozási és közpolitikai eredmények

 • Aktív szakmai közreműködésünk mellett elindult az informatikus-mérnökképzés népszerűsítésére a GINOP 3.1.1. program, amelyben az IVSZ konzorciumi tagként vesz részt az NFM és a KIFÜ mellett. Ezzel végre komoly források is rendelkezésre állnak az informatikus hiány csökkentésére tett lépések kivitelezéséhez. Kiterjedt, egységes gyakornoki program indulhat és több milliárd Ft értékben kommunikációs kampány indul az informatikai szakokra jelentkezők számának növelése érekében.
 • A várakozásainknak megfelelően végre három különböző pályázati lehetőség (GINOP 3.1.2; 3.2.4; 2.1.2; 3.2.2;) nyílik meg IKT vállalkozások számára termékfejlesztés, exportösztönzés és K+F+I finanszírozásra összesen 160 milliárd Forint támogatási értékben. Az exportfejlesztés kapcsán sikerült elérnünk többek között, hogy a klasszikus termelő vállalatoknál jóval kedvezőbb biztosíték nyújtás mellett pályázhassanak informatikai vállalkozások.
 • Az IVSZ szakmai támogatásával zajlik egy az ágazat szempontjából kiemelt Ipar 4.0 témára (GINOP-1.1.3-16 -Ipar 4.0.) épülő program előkészítése. A projekt célja a feldolgozóiparban tevékenykedő kkv-k Ipar 4.0 alapú fejlődésének támogatása, ipari automatizálási és digitalizációs megoldások széleskörű integrációjának elősegítése.
 • Az IVSZ állandó résztvevője a Deutsch Tamás vezette Digitális Jólét Program közigazgatási munkacsoportjának, ahol a DJP és DNFP feladatok végrehajtásának felügyelete zajlik. Így folyamatosan rálátunk a közigazgatásban zajló informatikai fejlesztési folyamatok állapotára és javaslattételi lehetőségünk is van.
 • Az IVSZ kezdeményezésére és aktív részvételével létrejött Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája. Az Oktatási Munkacsoportunk tagjai végig követték és segítették létrejöttét, az együttműködés eredménye, hogy közel 100 milliárd Ft áramlik digitális pedagógiai módszertani továbbképzésre, digitális tananyag és eszközfejlesztésre.
 • Az IVSZ kezdeményezésére és aktív segítségével létrejött Magyarország Digitális Export Stratégiája – ennek köszönhetően jelentősen javulnak a szoftver- és szolgáltatásexportban érdekelt vállalatok támogatási és fejlesztési lehetőségei.
 • Az IVSZ Iroda szakértői munkájaként létrejött a Digitális Munkaerő Program, ami konkrét javaslatokat kínál a 22 ezres informatikus munkaerőhiányon túl a legalább 3-400 ezres digitálisan képzett munkaerőigény kezelésére is.
 • Megalkottuk az informatikai és programozási kerettantervet, aminek elfogadása esetén a programozás oktatás a második idegen nyelv szintjére emelkedik.
 • Az IVSZ ernyője alatt kidolgoztuk a Digitális Agrár Stratégiát és létrehoztuk a Digitális Agrár Kerekasztalt – a piaci edukáció hatása, hogy az IKT vállalatok felé több megrendelés érkezik majd a digitálisan fejlődő agrárvállalatok felől.
 • 40 taggal megalakult az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform, ahol a Bosch, SAP, BME, Hepenix, Sztaki és NGM mellett az IVSZ is tagot delegál az elnökségbe. A Platform célja iparági javaslatok és ajánlások megfogalmazása, amelyekhez a piaci szereplők és a kormányzat is igazodhat.
 • IVSZ eHealth munkacsoportban aktívan dolgozó 40 IVSZ tagvállalatunk sikeres munkakapcsolatot épített fel az érintett kormányzati intézményekkel, hidat épített az ágazati vállalatok és az IKT megoldásszállítók között, közös erővel akcióterv született a digitális egészségügyi kerekasztalok kialakítására és megkezdődött a fehér könyv és a digitális egészségügyi javaslatcsomag kidolgozása. Az egészségügy digitalizációjának egységes tervezése kiszámíthatóbbá és profitábilissá teszi az IKT vállalatok számára az együttműködést.
 • A KÖFOP Monitoring bizottság, állandó szavazati jogú tagjaként betekintésünk van a KÖFOP program alakulásába, lehetőségünk van közvetlen kapcsolattartásra a program hazai és EU-s felelőseivel.
 • Folyamatos párbeszédet folytattunk a KEF központosított közbeszerzés IKT tartalmú kiírásaival kapcsolatban, azzal a céllal, hogy a piac és az IVSZ tagság számára is komfortos, gördülékenyen működő konstrukció jöjjön létre.
 • Az IVSZ projektcsapata 2016 során 8 pályázati felhívást véleményezett és 3 döntéselőkészítő anyagot írt meg, képviselve az IVSZ tagok, IKT vállalatok érdekeit.
 • Szoros együttműködést alakítottunk ki az NGM-mel és az MKIK-val az informatikai szakképzés problémáinak feltárására, például a tananyagok és képzők akkreditálási folyamatainak felgyorsítására, IT szakképzések piacképessé tételére. Ennek köszönhetően több milliárd forint képzési támogatás áramlik majd a valódi piaci igényeket kielégítő képzésekhez, emelve a kapacitást és a kimeneti minőséget is.

 

Tagi élethez és üzleti networkinghez kapcsolódó eredmények

 • 2016-ban az IVSZ 12 működő munkacsoportja összesen közel 70 munkacsoportülést tartott, amelyeken több mint 1000 ember vett részt a tagcégek képviseletében.
 • 2016-ban 7 nagyobb konferenciát szerveztünk, melyeknek összesen 2200 regisztrált vendége és közel 100 előadója volt. Támogatóként, partnerként 28 szakmai eseményen jelentünk meg (20 konferencia, 4 kiállítás, 4 közösségi rendezvény), ezeken összesen 14 ezer releváns személy találkozhatott az IVSZ üzeneteivel és a tagságból delegált szakértőkkel.
 • Az IVSZ tevőlegesen segítette megalakulásában az Innovatív Pedagógiáért Társaságot, amelyen keresztül az IVSZ tagok az eddiginél is aktívabban együttműködhetnek a tanárokkal a hazai oktatás fejlesztésében.
 • Példaértékű ágazatközi együttműködést alakítottunk ki az agráriumban a NAK, AKI, MAGOSZ, AgroIT Klaszter szervezetekkel, így az IVSZ tagcégek érdekei több fórumon is érvényesülnek.
 • Szakminisztériumok, EU-s intézmények, pénzügyi szolgáltatók, tanácsadók és egyéb szervezetek delegáltjaival rendszeres workshopokat szerveztünk az év során, hogy a GINOP 3. IKT prioritásból megnyíló pályázatok minél piackonformabbak legyenek és az iparág számára tényleges hozzáadott értékkel bírjanak.
 • A K+F+I pályázati kiírások kapcsán miniszteri- és elnöki szintű egyeztetéseket kezdeményeztünk a tagság bevonása mellett annak érdekében, hogy minél több digitális gazdaságban tevékenykedő tagvállalatunk kapjon lehetőséget támogatásra.
 • Az IVSZ az agrár- és egészségügyi iparági kerekasztalok mintája alapján kialakított egy, a nemzetgazdasági ágazatok digitalizációját támogató univerzális módszertant, ezzel segítve a további szektorokban érdekelt IKT vállalatok piacépítését.
 • Együttműködési megállapodást kötött az IVSZ és a Közbeszerzési Hatóság, azzal a céllal, hogy a hazai IKT vállalatok közbeszerzési folyamatokban való jártassága javulhasson. A két szervezet kölcsönösen támogatja egymást szakértőkkel, illetve közös workshopokon és konferenciákon edukálják az IVSZ tagvállalatokat.
 • A Mobile World Congress-en az IVSZ és a barcelonai magyar Főkonzulátus közösen szervezett fogadást, ahol a kiállításra látogató IT vállalatok találkozhattak potenciális üzletfelekkel, partnerekkel.

 

Kommunikációs- és kampány program eredmények

 • Jelentős médiafigyelmet alakítottunk ki az informatika, digitalizáció, ipar 4.0, Internet of Things, innováció, digitális oktatás, programozás, szoftverfejlesztés- sharing economy, export és egyéb, az IVSZ tagok számára esszenciális témákban. Ezres nagyságrendű sajtómegjelenés született a hazai média teljes spektrumában, rengeteg esetben nem közvetlenül az IVSZ tolmácsolta a szakmai üzeneteket, hanem az IVSZ tagvállalatok vezetői, szakértői nyilatkoztak, bemutatva saját vállalatuk tevékenységeit is.
 • Az IVSZ saját erőből, de a tagság támogatásával megszervezte az első Digitális Témahét programot, amelyben 70.000 diák, 6000 pedagógus és 800 iskola vett részt. Az esemény sikerét a résztvevő több mint 50 IVSZ tagvállalat is emelte. Együtt több ezer gyereknek tartottak előadásokat. A DTH sikerét jól mutatja, hogy idéntől már a hivatalos tanév programjába is bekerült.
 • Az IVSZ szakmai vezetésével Magyarország is részt vett a BETT oktatástechnológiai szakkiállításon Londonban, amely jelentős mértékben elősegítette a kormányzati döntéshozók digitalizáció iránti elkötelezettségét.
 • Alapítóként részt veszünk az EU Bizottság Openaxel projektjében, ami a startup cégek és nagyvállalatok közti innovációs együttműködések ösztönzését szolgálja, Az IVSZ koordinációja mellett több magyar szakértő és technológiai cég is részt vehetett európai startup versenyen és szakmai workshopokon.
 • 2016-ban is fő koordinátorként vettünk részt a programozás oktatás népszerűsítését célzó EU CodeWeek kampányban, amelyhez 50 hazai IT vállalat is csatlakozott 100 szervezett programmal.
 • A rászoruló gyerekek számára szervezett nyári Erzsébet tábor keretén belül robotprogramozás programot szerveztünk, ehhez szakmai módszertant és oktatói erőforrásokat is biztosítottunk. Ez a tevékenység később megérdemelten győzött az EU Digital Awards megmérettetésen.
 • Az IVSZ aktív hozzájárulóként és szervezőként dolgozott az Európai Unió által kezdeményezett EuDeco projektben, ennek során az adat újrahasznosításra koncentrálva a konzorcium az európai adatgazdaság modelljét dolgozza ki. A modellen alapuló ajánlások segítenek a vállalkozások számára az adatvagyonukban rejlő potenciál kiaknázásában, illetve nagyobb piacot teremtenek az adatbázis infrastruktúra szolgáltató IT cégeknek.
 • Folytattuk az eSkills for jobs kampányt 2016-ban is: A kampány a digitális készségek fontosságára hívta fel a figyelmet és támogatta a digitális munkahelyek létrejöttét.
 • Az IVSZ koordinációja mellett megalakult a Nemzeti Koalíció a digitális munkahelyekért, amely a helyi problémákra fókuszálva ösztönzi az állami, civil és piaci szereplőket, konkrét akcióterv mentén javít az informatikus munkaerőhiány problémáján és elősegíti a digitálisan képzett munkavállalók számának emelkedését.

Tartsatok velünk 2017-ben is, erősítsük a digitális gazdaságot! Építsük tovább az IKT és digitális vállalatok közös platformját, képviseljük együtt az iparági és társadalmi érdekeket és legyünk iránytű és tudástár a digitális átalakulás folyamatában mindenki előtt!

 

2017. február 2.

Laufer Tamás,

az IVSZ elnöke