Forrásbevonás az IKT ágazatban

Az IKT ágazatban tevékenykedő vállalkozások az Eurostat adatai szerint a bruttó hozzáadott érték (GVA) több mint 5 %-át állították elő 2012-ben az unió országaiban; ennek túlnyomó részét (87 %) az IKT szolgáltatások tették ki. A kormányzati stratégiai dokumentumok kiemelt jelentőséget tulajdonítanak az infokommunikációs fejlesztéseknek, támogatják azokat, ám az IKT ágazat és a digitális gazdaság fontosságának kormányzati szintű elismerése még nem teljes körű.

A piaci szereplők, tagvállalataink számára a versenyképesség, piaci pozíciójuk erősítése vagy új termékek / szolgáltatások kifejlesztése létkérdés. Ehhez a minőségi munkaerőn és rugalmasságon kívül, forrásokra –üzletfejlesztésre és számtalan ösztönzőre van szükség.

Magyarország 2004. május 1-i uniós csatalakozása, illetve a piacgazdaság rendszerváltást követő formálódása új, korábban nem elérhető forrásokat is megnyitott ún. vállalkozásfejlesztési célokra. Pénzügyi segítségnyújtás, tanácsadás, humán erőforrások fejlesztése, innováció és technológia támogatás, valamint az üzleti környezet fejlesztésére vissza nem térítendő (továbbiakban: VNT támogatások) és visszatérítendő támogatások (továbbiakban: VT támogatások) állnak rendelkezésre.

Az IVSZ és szakértői, valamint az EU forrás munkacsoport célul tűzték ki, hogy az elérhető külső források útvesztőjében releváns és előremutató segítséggel kalauzolja az érintetteket. A tagvállalatokat információval lássa el, az IKT-szektor számára releváns uniós támogatásokkal kapcsolatban, nemcsak a tagvállalatok által pályázható források vonatkozásában, hanem beszállítói minőségben is.

Az IVSZ zászlajára tűzte a digitális gazdaság megteremtésének ösztönzését, amelynek egyik fontos építőeleme a stabil, versenyképes vállalkozások és IKT iparág megteremtése., amelyet külső források, ösztönzők beépítésével lehetséges elérni.

A VNT és VT támogatások, kellő előkészítés és átgondolt felhasználás mellett jelentős versenyelőnnyel bírnak az érintettek számára. Annak eldöntése, hogy egy önállóan, vagy éppen konzorciumi formában elérhető támogatási lehetőség egy adott cég számára releváns-e, több alapvető bemeneti követelménynek történő megfelelést kell számba vennünk.

Az előző, 2007-2013-as pályázati ciklushoz képest a mostani hétéves programozási időszakban nagyságrendekkel több forrás áll rendelkezésre a közvetlen gazdaság fejlesztésére, hiszen az Európai Unió a világ legversenyképesebb gazdasági közösségévé válást tűzte ki céljául. A pályázás folyamata tovább egyszerűsödött, ezzel is biztatva a vállalkozásokat, valósítsák meg fejlesztési elképzeléseiket. Az előző pályázati időszak tapasztalataiból kiindulva több olyan népszerű témakörben is növelték a rendelkezésre álló forrást, amelyek korábban gyorsan kimerültek; ide tartoznak pl. az innovációs, energetikai vagy kapacitásbővítő témájú fejlesztések.

Az IKT iparági szereplőknek elérhető forrásokban, a GDP/GVA arányú fajsúlyukhoz képest javulás tapasztalható jelen támogatási időszakban a források elérhetősége és nagysága terén azonban a bemeneti követelmények tekintetében van még mit javítani a rendszeren.