Nyitott pályázatok

Az IKT szektor, illetve az IVSZ tagvállalatai számára az alábbi elsősorban európai uniós társfinanszírozott pályázati lehetőségek állnak rendelkezésre:

GINOP-3.1.2-8.2.4-16 Az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának, nemzetközi piacokra való belépésének támogatása

A felhívás célja: A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program prioritásainak kiemelt célja a vállalkozások nemzetközi versenyképességének javítása. A digitális gazdaság jelentős értéket képvisel a magyar gazdaságban: a GDP több, mint 21-22 %-át, a foglalkoztatás több mint 15,5%-át, a magyar K+F ráfordítások több mint 10 %-át, az export 8,3%-át a digitális (termelő, szolgáltató és felhasználói) gazdaság adja.

A felhívás az alábbi két célterületen kívánja támogatni a leendő támogatás igénylőket:

 • az Infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosítása, és
 • nemzetközi piacokra való belépése.

A felhívás célja, hogy vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes biztosítása révén segítse az újszerű infokommunikációs ötletek piaci termékké és szolgáltatássá fejlesztését, bevezetését és üzleti hasznosítását, és a már külpiaci tevékenységet folytató mikro-, kis- és középvállalkozások újabb nemzetközi piacokra lépésének elősegítését.

Várható beadás dátuma: 2017. március 8-tól 2019. március 8-ig

Rendelkezésre álló keretösszeg: 10,1 milliárd Ft (amelyből a vissza nem térítendő támogatás összege: 4,5 milliárd Ft, a kölcsön összege: 5,6 milliárd Ft)

Eljárásrend:

 • a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában: egyszerűsített kiválasztási eljárásrend,
 • a kölcsön rész vonatkozásában: az MFB által alkalmazott hitelbírálati eljárás keretében.

Támogatást igénylők köre: IKT (információs és kommunikációs technológiák) ágazatban működő gazdasági társaságok (amelyek kkv-nak minősülnek).

Támogatás mértéke:

 • A támogatást igénylő vállalkozás minimum 10% saját forrást köteles biztosítani.
 • A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 40 %-a.
 • A kölcsön összege meg kell, hogy haladja a vissza nem térítendő támogatás összegét.
 • A kölcsön mértéke az összes elszámolható költség 50%-a lehet.

Támogatás összege:

 • 2 millió Ft – 40 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatás.
 • 2,5 millió Ft – 50 millió Ft közötti visszatérítendő pénzügyi eszköz támogatásként kedvezményes kamatozású kölcsön.

Kamat: 1% / év

A kölcsön futamideje: A Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 8 év.

Rendelkezésre tartási idő: projekt fizikai befejezésétől számított legfeljebb 12 hónap, de nem lehet több, mint a Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 36 hónap.

Támogatható tevékenységek köre: 

 • piaci információk beszerzése (piacelemzés, piacfelmérés, piackutatás, ügyféladatbázis igénybevétele),
 • IKT termékek és szolgáltatások ágazati specifikációja, testre szabása, továbbfejlesztése, tesztelése,
 • új IKT termék verziók és szolgáltatások kapcsán fejlesztői és tesztkörnyezet kialakítása, fejlesztői és felhasználói kézikönyvek elkészítése,
 • nemzetközi szakkiállításokon, konferenciákon, egyéb rendezvényeken (pl. termékbemutatókon, szoftverbemutatókon, B2B partnertalálkozókon) való részvétel,
 • piacra jutás támogatása (marketing tevékenységek, egyéb piacra jutáshoz kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele),
 • tanácsadás igénybevétele, beleértve a szoftver és IT szolgáltatás lokalizációt (fordítás és honosítás) és a külpiaci megjelenést lehetővé tevő online fejlesztést (pl.: több nyelven elérhető),
 • szerzői jogi, szabadalmi és iparjogvédelmi dokumentáció honosítása,
 • külpiaci tevékenységért felelős, belföldön foglalkoztatott munkatárs(ak) tevékenysége.

Megvalósításra rendelkezésre álló időtartam: legfeljebb 24 hónap.

 

GINOP-3.2.2-8.2.4-16 Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása 

A felhívás célja: A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program prioritásainak kiemelt célja a mikro-, kis- és közepes vállalkozások versenyképességének javítása. Ezek a cégek jelentik ma is a magyar gazdaság motorjait a hazai hozzáadott érték 55%-át meghaladva. A munkahelyek jelentős részét (több, mint 70%-át) is ezen cégek adják. Éppen ezért kiemelten fontos, hogy felszereltségükben, technológiai hátterük és üzleti folyamataik modernizálása tekintetében ne legyenek lemaradva a fejlettebb országok vállalkozásaihoz képest. Versenyképességük, piacon maradásuk, munkahelyteremtő-és megtartó képességük egyik feltétele, ha lépést tudnak tartani a kor technikai elvárásaival, kihasználják az infokommunikációban rejlő lehetőségeket.

A felhívás vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes biztosítása révén a vállalkozások hatékonyságát és jövedelemtermelő képességének erősítését kívánja elősegíteni a belső vállalati folyamatok hatékonyságának, a vállalatok közötti üzleti kapcsolatok, a hálózatbiztonság és a szolgáltatások minőségének javításán, a hatékony tudásmenedzsment érdekében a különböző vállalatirányítási és egyéb üzleti rendszerek, megoldások bevezetésén és összehangolásán, a felhőalapú és egyéb online elérhető üzleti szolgáltatások bevezetésének és használatának ösztönzésén keresztül.

Várható beadás dátuma: 2017. március 8-tól 2019. március 8-ig

Rendelkezésre álló keretösszeg: 39,4 milliárd Ft (amelyből a vissza nem térítendő támogatás összege: 17,5 milliárd Ft, a kölcsön összege: 21,9 milliárd Ft)

Támogatás összege:

 • 1 millió Ft – 24 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatás;
 • valamint 1,25 millió Ft – 37,5 millió Ft  közötti visszatérítendő pénzügyi eszköz támogatásként kedvezményes kamatozású kölcsön.

Eljárásrend:

 • a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában: egyszerűsített kiválasztási eljárásrend,
 • a kölcsön rész vonatkozásában: az MFB által alkalmazott hitelbírálati eljárás keretében.

Támogatást igénylők köre: mikro-, kis- és középvállalkozások (nem IKT cégek)

Támogatás mértéke:

 • A támogatást igénylő vállalkozás minimum 10% önrészt köteles biztosítani
 • A vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 millió Ft, maximum 24 millió Ft, ha mind a két célterületet egyaránt érintő támogatási kérelemről van szó.
 • A kölcsön összege: minimum 1,25 millió Ft, maximum 37,5 millió Ft lehet, utóbbi csak akkor, ha mind a két célterületet egyaránt érintő támogatási kérelemről van szó.
 • A kölcsön összege meg kell, hogy haladja a vissza nem térítendő támogatás összegét.

Kamat: 1% / év

A kölcsön futamideje: A Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 8 év.

Rendelkezésre tartási idő: projekt fizikai befejezésétől számított legfeljebb 12 hónap, de nem lehet több, mint a Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 36 hónap.

Támogatható tevékenységek köre: 

A konstrukcióban két célterületre lehet együttesen vagy külön-külön támogatási kérelmet benyújtani:

 • Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések támogatása.
 • Felhőalapú és egyéb online vállalati szolgáltatások, megoldások terjesztése és bevezetése a kkv-k körében.

Mindkét célterület esetében azon megoldások támogathatóak, melyek az alábbi funkcionális területekre vonatkoznak:

 1. Vállalati CRM, értékesítés terület;
 2. Gyártási terület;
 3. Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés;
 4. Kontrolling és döntéstámogatás;
 5. Beszerzési, logisztikai terület;
 6. Táv- és csoportmunka támogatás;
 7. Pénzügyi, számviteli terület;
 8. Internetes értékesítés
 9. Internetes megjelenés
 10. Munkafolyamat-irányítási megoldás
 11. Elektronikus iratkezelési megoldás;
 12. Tudásmenedzsment specializált megoldás.

Megvalósításra rendelkezésre álló időtartam: legfeljebb 24 hónap.

 

GINOP-3.2.4-8.2.4-16 Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása

A felhívás célja: vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes biztosítása révén a vállalkozások számára az informatikai beruházási kiadások, illetve a teljes bekerülési és üzemeltetési költségek csökkentését lehetővé tevő, az internetalapú szolgáltatásokra, intelligens kliensek és eszközök használatára épülő üzleti cloud computing megoldások hazai piaci fejlesztését támogatja.

A konstrukció a magyar IT alkalmazás szolgáltatók azon szegmenseit célozza elsősorban, amelyek felhőalapú megoldásaikkal olyan ágazatokat kívánnak kiszolgálni, amelyekben jelenleg informatikai ellátottság tekintetében hiány mutatkozik, de nemzetgazdaságilag fontos szektorok. Ilyen kiemelt ágazatnak minősülnek:

 • mezőgazdaság, élelmiszeripar,
 • járműipar,
 • építőipar,
 • turisztika.

A támogatás célja olyan felhőszolgáltató központok létrehozásának támogatása, amelyek professzionális informatikai

 • infrastruktúrát (Infrastucture as a Service, IaaS) és/vagy
 • platformokat (Platform as a Service, PaaS) és/vagy
 • alkalmazásokat (Software as a Service, SaaS),

mint szolgáltatást nyújtanak mikro-, kis- és középvállalkozások számára.

Várható beadás dátuma: 2017. március 8-tól 2019. március 8-ig

Rendelkezésre álló keretösszeg: 4,5 milliárd Ft (amelyből vissza nem térítendő támogatás összege: 2 milliárd Ft, kölcsön összege: 2,5 milliárd Ft).

Eljárásrend: standard

Támogatást igénylők köre: mikro-, kis- és középvállalkozások (árbevételének legalább 50%-a infokommunikációs tevékenységből származott a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó három lezárt, teljes üzleti évben)

Igényelhető támogatás: 17,5 millió forint – 175 millió Ft vissza nem térítendő támogatás, valamint minimum 20 millió Ft kedvezményes kamatozású kölcsön

Támogatás mértéke:

 • A vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 17,5 millió Ft, maximum 175 millió Ft lehet.
 • A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség maximum 35%-a lehet.
 • A kölcsön összege: minimum 20 millió Ft, maximum 300 millió Ft lehet.
 • A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön összegének aránya a projekt összköltségen belül maximum 75%-a lehet.
 • Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl.: támogatott hitelből) állhat
 • A vissza nem térítendő támogatás összegének kisebbnek kell lennie a kölcsön összegénél.

Kamat: 1 %/év

A kölcsön futamideje: A kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 8 év, amely az esetleges türelmi és rendelkezésre tartási idővel együtt értendő.

Rendelkezésre tartási idő: A projekt fizikai befejezésétől számított legfeljebb 12 hónap

Támogatható tevékenységek köre:

 • projekt előkészítési költségek
 • a projekt szakmai, operatív és gazdasági végrehajtásával összefüggő tevékenységek
 • beruházáshoz kapcsolódó tevékenységek:
  • immateriális javak beszerzése
  • eszközbeszerzés
 • projektmenedzsment:
  • projektmenedzsmenthez kapcsolódó foglalkoztatott alkalmazása, projektmenedzsment feladatok ellátása
 • a projekt szakmai, operatív és gazdasági végrehajtásával összefüggő tevékenységek
  • szakmai munkához kapcsolódó munkavállalók alkalmazása,
  • felhőalapú IT infrastruktúra szolgáltatás igénybevétele más szolgáltatóktól a projekt megvalósítás ideje alatt,
  • szolgáltatási (SLA) szerződés elkészítése,
  • üzleti felhőmegoldások szolgáltatásával kapcsolatos minőségbiztosítási rendszerek (ISO 20000-1, ISO 27001) bevezetése.

Megvalósításra rendelkezésre álló időtartam: max. 24 hónap