EU által társfinanszírozott források – Széchenyi 2020

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program

Az IKT szektor pályázói számára a legfontosabb operatív program a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP).

A GINOP 8 prioritási tengely mentén épül fel, amelyből az IKT szereplők részére legizgalmasabb terület K+F+I (kutatás, fejlesztés és innováció), valamint a 3. dedikált IKT prioritás. Az elérhető , teljes éves ciklusra számított források nagysága a következő:

A források nagysága

 

Pályázói, illetve IKT szállítói oldalról a második, harmadik és nyolcadik prioritásban megjelenő források kiemelt jelentőséggel bírnak, így ezeket itt külön is bemutatjuk.

 

A GINOP 2. prioritás alapkoncepciója, hogy mind a hazai infrastrukturális elemek elavultsága, mind pedig a nemzetközi kutatási infrastruktúrákhoz való kapcsolódás elégtelen, alacsony a hazai részvétel és aktivitás mértéke az európai KFI programokban, a start-up és spin-off cégek tevékenysége gyakran a kezdeti szakaszban elakad a fejletlen innovációs ökoszisztéma következtében •

Cél: K+I aktivitás növelése a tudás- és technológia-intenzív vállalkozások körében, K+F+I tevékenységek, beruházások és együttműködések támogatása által.

Célcsoport és kedvezményezett: innovatív vállalkozások (KKV-on a fókusz)

Támogatás igénylehető: az innovatív vállalkozások házon belüli, vagy együttműködésben végzett prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztésére

 

A GINOP 3. prioritás az egyik legfontosabb forrása az IKT szektorban tevékenykedő vállalkozásoknak. Mind szállítói, mind pályázói oldalon lehetőség van a prioritás keretében meghirdetett forrásokkal számolni.

Az IKT prioirtás választ kívánt adni egyfelől a digitális készségek hiányára, alacsony kkv IKT affinitásra és elégtelen infrastruktúrából adódó hiányokra. Másfelől, támogatja a versenyképes IKT szektor megteremtését, exportpotenciáljavító és szakemberképzés elősegítésével.

Kedvezményezettek lehetnek közvetlenül az IKT cégek, valamint egyéb profilú hazai KKV-k.

 

A GINOP 8. prioritás vagy más néven, pénzügyi eszközök prioritás, célja, hogy a vissza nem térítendő forrásokon túl, visszatérítendő forrásokkal javítsa a termelő és szolgáltató vállalkozások fejlesztéseit. A jövőben tisztán visszatérítendő források is elérhetőek lesznek, a kombinált termékek mellett. Ezen túl további eszközök is szolgálják a gazdaságfejlesztés céljait:

  • hitel,
  • lízing és faktoring
  • kombinált termékek
  • tőkeprogramok
  • garancia eszközök

 

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 

Széchenyi 2020 operatív programjából a Közép-Magyarországi Régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzetű (hasonlóan a korábbi időszakhoz), hiszen heterogén területi igények mentén, párhuzamosan foglalkozik az ország legfejlettebb térségének kihívásaival, és igyekszik megoldást találni a kevésbé fejlett régiók problémáival küzdő térségeinek nehézségeire.

Mivel a KMR (Budapest és Pest megye) területén az ERFA és az ESZA források elsősorban a VEKOP keretében nyújthatók, ezért a területi szempontok mellett az egyes ágazatok fejlesztési igényeit is ezen programon kerülnek kiegészítésre. IKT cégek számára a VEKOP 2. és 3. prioritás pályázatainak, másnéven. tükörpályázatai fokozatosan válnak elérhetővé, sajnos az igényekhez képest korlátozottabb mértékben.

Pályázói, illetve IKT szállítói oldalról a második, harmadik és nyolcadik prioritásban megjelenő források kiemelt jelentőséggel bírnak, így ezeket itt külön is bemutatjuk.

vekop-abra-1