További fogalmak

Eljárások (rezsim, policy)

Mindazon szabályozások összessége, amely a felhő szolgáltatások különböző folyamatait szabályozzák. Jellemző területei: változáskezelés, hozzáférés kezelés, biztonság stb.

 

Haváriaterv

 

Üzletmenet (működés) folytonossági terv (BCP – Bussiness Continiuty Plan)

Leírja mindazon preventív és reaktív folyamatokat és eljárásokat, amelyeket a szervezet végez annak érdekében, hogy a normál üzletmenet legalább a fő tevékenységek tekintetében fenntartásra kerüljön egy katasztrófa esetén és azt követően. Az üzletmenet folytonossági tervnek része a külső és belső, üzemi és üzleti kockázatok folyamatos vizsgálata és értékelése, megelőző intézkedések meghatározása. Az üzletmenet folytonossági tervnek része a katasztrófa elhárítási terv.

 

Katasztrófa elhárítási terv (DRP – Disaster Recovery Plan)

Előre nem látható katasztrófa esetére szolgáló részletes intézkedési terv. A katasztrófaterv felsorolja, értékeli és csoportosítja a fenyegetettségeket, amelyekre legalább csoportonként külön-külön intézkedési tervet határoz meg, amely egészen a normál üzem visszaállításáig és a katasztrófa értékeléséig tart. Megkülönböztetünk szervezet egészére és konkrét rendszerekre vonatkozó katasztrófatervet. A rendszerszintű katasztrófaterv tartalmaz minden olyan információt, amely az adott rendszer teljes újraépítése esetén szükséges.

 

Bizalmasság

Egy adott felhő környezet bizalmassága alatt azt értjük, hogy a felhő szolgáltatásban feldolgozásra és tárolásra kerülő adatokhoz és az azt hordozó informatikai és technológiai infrastruktúrához csak az arra jogosult személyek, a jogosultságuknak megfelelő módon és ideig férhetnek hozzá.

 

Tartalék (backup site) vagy Katasztrófa Központ

Egy vállalat által földrajzilag megfelelő távolságban létrehozott másodlagos központ, amely lehetővé teszi, hogy egy esetleges katasztrófa esetén helyre állítsa operatív tevékenységét és zavartalanul folytassa üzletmenetét.

 

Üzletmenet (működés) – kritikus folyamatok

Üzletmenet-kritikusnak nevezzük az olyan, a működést és/vagy üzletmenetet támogató folyamatokat, amelyek megszűnése esetén a szervezet azonnal vagy igen rövid időn belül működésképtelenné válik.