Elérés, hozzáférés (távközlési hálózat)

A felhő szolgáltatások elérése adatkapcsolatra optimalizált telekommunikációs csatornán keresztül biztosított. Ez történhet a szolgáltatásba integrált módon, vagy egy harmadik fél (telekommunikációs szolgáltató, carrier) igénybevételével.

Az elérés módja jellemzően vezetékes, vagy vezeték nélküli (mikrohullámú bérelt vonal, mobil, műholdas). A távközlési szolgáltató biztosíthat erre a célra nyilvános, vagy a felhasználó számára kizárólagos felhasználású, azaz bérelt vonali elérést. A vezeték nélküli elérés egyik módja a vezetékes hálózatok mikrohullámú kishatókörű kiterjesztése.

Felhő alapú szolgáltatásnál szolgáltató oldalról szükséges tisztázni, hogy az adott felhő alapú szolgáltatás milyen kommunikációs csatornán vehető igénybe, és ehhez mik a felhasználó oldali követelmények (pl.: bérelt vonal, internet eléréssel rendelkező okostelefon).

Mobilinternet szolgáltatás

Szolgáltató az internet hozzáférést és ellátást mobilinternet formájában, csomagkapcsolt adatátviteli hordozó szolgáltatás (GPRS) biztosításával valósítja meg. Ezáltal az Előfizető egy arra alkalmas készüléken internetalapú szolgáltatásokat vehet igénybe. Jellemzője az adatmennyiség alapú számlázás.

A szolgáltatást arra alkalmas készülék, illetve arra alkalmas készülék és számítógép segítségével lehet igénybe venni, amennyiben azok megfelelően be vannak állítva.

Az Előfizető által elérhető sebesség függ a díjcsomag által biztosított sebességtől, a hálózati beállításoktól, a használt készülék típusától, az azonos mobilcellában tartózkodó egyidejű adatkapcsolatot használók számától, esetlegesen az időjárási körülményektől és az alkalmazások típusától.

A mobil internet elérés IP alapú csomagkapcsolt ún. GPRS (general packet radio service) adatkommunikációs megoldás.

A GPRS csomagkapcsolt rádiós adatátvitel, a GSM mobiltelefon rendszerek hordozó szolgáltatása, az EDGE, 3G, 4G technológia a GPRS hálózatot egészíti ki.

A Szolgáltató a GPRS/EDGE/3G/4G hordózó szolgáltatással hozzáférést biztosít a felhasználónak, hogy arra alkalmas készülékén internet szolgáltatásokat vegyen igénybe.

A mobilinternet szolgáltatás szempontjából mindegy, hogy GPRS, EDGE, 3G, vagy 4G az adathordozó.

A sebesség függ a GPRS/EDGE/3G/4G adatátvitelre alkalmas készülék adatátviteli képességeitől, a lefedettségtől, a pillanatnyi kapacitástól.

 

Néhány technológiai adat/korlát:

 • generáció: GPRS esetén az alkalmazás szintű maximális adatátviteli sebesség jelenleg a vételi oldalon 48kbit/s, adás oldalon pedig 24kbit/s
 • generáció: Az EDGE esetén vételi oldalon 170-200 kbit/s adás oldalon 80-100 kbit/s
 • generáció: A harmadik generációs hálózat optimális esetben 384 kbps-1,5 Mbit/s sebességű letöltésre és 64-128 kbp/s feltöltésre ad lehetőséget
 • generáció: Az LTE hálózat letöltési sebessége akár 150 Mbit/s, feltöltési sebessége akár 50 Mbit/s is lehet

 

Műsorterjesztési hálózatokon nyújtott Internet szolgáltatás

A szolgáltatás általános elemei megegyeznek a kapcsolt vonali szolgáltatásnál leírtakkal.

 

A szolgáltatás használatához szükséges szoftver és hardver eszközök:

 • Szoftver: műsorterjesztési hálózaton keresztüli internet elérés esetén szükség van egy olyan programcsomagra, amely a Szolgáltató által meghatározott protokollt használva képes a Szolgáltató router-eivel kommunikálni.
 • Hardver: a kábelmodemhez való csatlakozás ETHERNET IEEE802.3 szabványnak megfelelő RJ45-ös aljzaton vagy USB interfészen keresztül történik. Egy időben csak egy interfészen keresztül történő csatlakozást biztosít a Szolgáltató. A végberendezés beszerezhető a kereskedelmi forgalomban, egyes szolgáltatáscsomagok esetén a Szolgáltató is biztosíthatja azt.

A szolgáltatás átadási pontja, azaz felelősségi határa: a szolgáltatás hozzáférési pont a HGW (Home Gateway), vagy kábelmodem LAN portja, vagy WiFi-nél a HGW.

 

DSL Internet szolgáltatás

A DSL-en alapuló szolgáltatást a Szolgáltató meghatározott, hálózati szerződésekkel lefedett helyeken biztosítja.

A DSL internet szolgáltatásnak – NDSL internet szolgáltatásnak (internet telefonvonal nélkül) – nem feltétele az adott vonalon nyilvánosan elérhető távbeszélő szolgáltatás megléte vagy megrendelése.

A DSL szolgáltatások sebessége nagymértékben függ a központtól való távolságtól, és más DSL alapú szolgáltatások – pl. IPTV – használatától. A szolgáltatások sebességére tett vállalások szolgáltatónként eltérőek lehetnek.

 

A szolgáltatás használatához szükséges szoftver és hardver eszközök:

 • Az előfizetőnek rendelkeznie kell egy olyan programcsomaggal, amely tartalmazza az internet hálózati szolgáltatás igénybevételéhez szükséges felhasználói programokat.
 • Ezen felül rendelkeznie kell PPPoE (PPP over Ethernet) kliens program működtetéséhez szükséges hardver eszközökkel és szoftver feltételekkel.

 

A szolgáltatás átadási pontja, azaz felelősségi határa:

 • A szolgáltatás hozzáférési pont a HGW (Home Gateway) vagy modem Ethernet portja, vagy WiFI-nél a HGW.

 

Bérelt vonali Internet szolgáltatás

Előfizető igényének megfelelő sebességű (sávszélességű) digitális bérelt vonali összeköttetésen keresztül állandó internet kapcsolatban áll a Szolgáltató IP gerinchálózatával. A bérelt vonali internet szolgáltatások része a digitális bérelt vonali távközlési szolgáltatás.

A bérelt vonali összeköttetés többféle technológiával is megvalósítható (menedzselt bérelt vonal, ATM, FR, üvegszál, EoSHDSL és mikrohullámú összeköttetés).

A szolgáltatás használatához szükséges szoftver és hardver eszközök:

 • Szoftver: az előfizetőnek rendelkeznie kell egy olyan programcsomaggal, amely tartalmazza az internet hálózati szolgáltatás igénybevételéhez szükséges felhasználói programokat.
 • Hardver: az előfizetőnek olyan eszközzel kell rendelkeznie, amely alkalmas az egyedi előfizetői szerződésben meghatározott kapcsolódási ponttal történő együttműködésre.

 

HotSpot szolgáltatás

A HotSpot szolgáltatási helyszínek azok a helyek, ahol a Szolgáltató nyilvános vezeték nélküli internet jelenléti pontot (HotSpot) épített ki és üzemeltet. A Szolgáltatás aszimmetrikus elérést biztosít a HotSpot szolgáltatási helyszínen a hálózat telítettségének függvényében. A HotSpot szolgáltatást a Szolgáltató meghatározott helyeken nyújtja.

 

A szolgáltatás használatához szükséges szoftver és hardver eszközök:

 • Hardver: a Szolgáltatás IEEE 802.11b vagy IEEE 802.11g szabvány szerinti vezeték nélküli hálózati adapterrel rendelkező hordozható vagy kézi számítógéppel (notebook, PDA stb.) vehető igénybe, amelyet a Felhasználónak saját magának kell biztosítani. A szolgáltatás igénybevétele csak az európai felhasználásra gyártott adaptereknél biztosított, melyek valamennyi csatornát (1-13) támogatják.
 • Szoftver: a Szolgáltatás igénybevételéhez telepített internetes böngésző program szükséges, amely szolgáltatónként különbözhet.

 

A szolgáltatás átadási pontja, azaz felelősségi határa:

 • A szolgáltatás hozzáférési pont a HGW (Home Gateway).

 

A HotSpot szolgáltatás megoldási formái:

HotSpot „Nyilvános megoldás”: nagy ügyfélforgalmú helyeken (pl. szállodák, konferencia központok, közlekedési csomópontok) a felhasználóknak nyújtott vezeték nélküli szélessávú internet szolgáltatás. A szolgáltatás előfizetője a Szolgáltató vezeték nélküli internet jelenléti pont (Hot Spot) felhasználója, a jelenléti pont tulajdonosa csak a helyszínt biztosítja, a szolgáltatóval erre irányuló külön megállapodás alapján.

 

A szolgáltatás igénybevételi módjai:

 • A szolgáltató meghatározott letöltési sebességű aszimmetrikus elérést biztosít a HotSpot számára. Ahol az aszimmetrikus elérés – műszaki korlátok miatt – nem biztosítható, ott – lehetőség szerint – egyedi, alternatív megoldás kerül kialakításra.
 • A felhasználók részére a szolgáltató a vezeték nélküli hálózati hozzáférést és az internet szolgáltatást együttesen nyújtja.

 

HotSpot „Egyedi megoldás”: a szolgáltató vezeték nélküli szélessávú internet szolgáltatása azon előfizetők részére, akik saját kézben tartott szolgáltatást kívánnak kialakítani ügyfélkörük számára. Ezen szolgáltatás nem a felhasználók (pl. hotelvendégek), hanem a helyszín tulajdonosok (pl. szállodák) számára nyújtott szolgáltatás.

A szolgáltatás egyszeri és havi díjakat tartalmazhat. Az egyszeri és havi díjak mértéke a kiépített infrastruktúra függvénye.

 

Előfizetői hozzáférési pont: az előfizetői hozzáférési pont a vezetékes helyi hálózat vezeték nélküli hálózatához való kapcsolódást biztosító Access Point. Az előfizetőnél telepítendő eszközök a szolgáltató tulajdonában vannak, a szükséges potenciálkiegyenlítésről és földelésről azonban az előfizetőnek kell gondoskodni.