A Digitális Témahét fő célja a digitális pedagógia módszertanának népszerűsítése és elterjesztése a köznevelésben. A program fontos törekvése, hogy a digitáliskompetencia-fejlesztés az informatikaórán túl kiterjedjen más tantárgyakra is. A részt vevő pedagógusok és diákok változatos és kreatív iskolai projektek keretében fejleszthetik képességeiket technológiával támogatott tanulás során.

Az idei tanévben kiemelt szempontok:

  • a multidiszciplináris megközelítés: a matematika, a természet- és mérnöki tudományok, valamint a művészet- és társadalomtudományok együttes megjelenítése
  • a digitális technológia alkotó használata és az algoritmikus gondolkodás fejlesztése
  • a kiemelt figyelmet igénylő tanulók fejlesztése és bevonása
  • a nevelési-oktatási intézmények közötti együttműködés élénkítése
  • a határon túli magyar pedagógusok és oktatási intézmények bevonása
  • ebben a tanévben is a digitális gyermekvédelem, a médiatudatosság, a közgyűjtemények digitális tartalmainak nevelésben, oktatásban történő megjelenése

A projektek tervezésénél ezeket a szempontokat kell figyelembe venni.

A tanárok felkészülését a Tudásbázisban elérhető kész mintaprojekt-csomagok és számtalan pedagógiai segédlet segíti.

Díjak: A három legjobb projektet megvalósító pedagógus 200 ezer Ft, 150 ezer Ft és 100 ezer Ft értékben kaphat a digitális pedagógiát támogató eszközöket, míg a három legjobb köznevelési intézmény 400 ezer Ft, 300 ezer Ft és 200 ezer Ft értékben juthat értékes eszközökhöz.

Az iskolák 2018. november 5-től regisztrálhatnak, a partnerek jelentkezését pedig folyamatosan várják.

További információ a Digitális Témahét weboldalán!