Keresés

eHealth Munkacsoport

A munkacsoport célja, hogy az IVSZ tagok meglássák az egészségiparban és az egészségügyben lévő innovációs üzleti lehetőségeket, eligazodjanak az iparágban, lássák a trendeket, megfelelő képzést kapjanak, (külföldi) partnert találjanak a fejlesztéshez, közvetlen csatornájuk legyen a nagyvállalati, egészségügyi intézményi kulcsszereplőkhöz itthon és külföldön. A másik oldalon a munkacsoport azon dolgozik, hogy a felvevő piac (fogyasztók, betegek, és az állam mint az egészségügy megrendelője) nyitottságot és hajlandóságot mutasson a felhasználási (és beszerzési) szokások változtatására. Cél, hogy bővüljön a hazai e-Health piac, valamint hozzáférjenek a cégek a külföldi e-Health piachoz.

Ehealth Munkacsoport

Miért jött létre?

Bármely iparágban a következő évtized legnagyobb változását az informatika hozza. Mobil, cloud, IoT, Big Data, VR, 3D printing a fő hajtóerő. Az egészségügy egyrészről le van maradva a többi iparághoz képest, másrészről viszont nagy a nyomás az egészségügy megreformálására, ami a változást ki fogja kényszeríteni. A betegek egyre inkább fogyasztóként tekintenek magukra, 7x24 órában várnak szolgáltatást, nem csak az orvosi rendelőben. A megelőzésre helyezik a hangsúlyt, hogy az életévek számával arányosan az egészségesen eltöltött évek száma is nőjön. Az adataikat saját maguk szeretnék gyűjteni, értékelni és megosztásukról dönteni. Ez mind robbanásszerű növeledési potenciált jelent az üzletmodell innovációban és IT fejlesztésekben jártas, felkészült ICT cégeknek.

Az innovációkban rejlő potenciál érvényesüléséhez, azok valós értékké válásához, egy befogadó, azokat megfelelően hasznosítani tudó és szándékozó környezetre van szükség. A munkacsoportnak célja egy ilyen hazai környezet, egy működő e-Health ökoszisztéma létrejöttének támogatása is. Ennek érdekében:

 • az IVSZ e-Health munkacsoportja részt vesz az elektronikus egészségüggyel kapcsolatos tervek kidolgozásában, véleményezésében, mint az iparági szereplőket tömörítő egyik meghatározó szervezet;
 • támogatja, és előmozdítja:
  • az elérhető, bizonyítottan hatásos és hatékony e-Health technológiák és megoldások alkalmazásba vételét célzó projektek megvalósítását;
  • az ígéretes, de még nem piacérett e-Health technológiák és megoldások piacra vitelét célzó, hasznosságukat/hatékonyságukat igazoló „pilot” projektek megvalósítását, ill. ezeket lehetővé tevő támogatási források elérhetőségét;
  • új, innovatív e-Health technológiák és megoldások fejlesztését ill. az ezek megvalósítását célzó pályázati források elérhetővé tételét;
 • támogatja mind a megvalósításhoz mind pedig a fejlesztéshez szükséges szakemberek képzését, a területet érintő oktatási stratégia kidolgozásának segítésével
 • segíti tagjait, hogy a külföldi lehetőségekhez hozzájussanak.

 

Kinek érdemes a munkacsoportban részt venni?

Minden olyan, az egészségipar, vagy egészségügy és informatika határterületén is működő cégnek:

 • amely már innovációs fejlesztéssel rendelkezik, de keresi a piacot vagy megvannak a fejlesztéshez szükséges képességei, de társat, tudást, kapcsolatot és finanszírozást keres, illetve
 • amelynek célja termékeinek, szolgáltatásainak, minél szélesebb körű értékesítése itthon és külföldön.

 

Munkacsoport vezető bemutatása és feladatai

Fürjes Balázs Zoltán, EIT Health Innostars regionális igazgató (Lengyel-, Magyar-, Horvát- és Olaszország, valamint Portugália és Wales/U.K.)

Feladatai:

 • a munkacsoport az EIT Health szervezettel, valamint annak budapesti Innostars regionális irodájával együttműködésben dolgozik (pl. a rendezvények közösek)
 • ehatárolás a helyettessel: innováció, gazdaságfejlesztés, elsősorban NGM és GOP kompetencia.
 • Kapcsolódó szektorok (medtech, biotech) képviselőivel való közös rendezvények szervezése.
 • éves stratégia és munkaterv kidolgozása és elfogadtatása
 • munkaterv (pl ülések, rendezvények) megvalósítása a munkacsoport tagjaiból jelentkezők segítségével
 • média kapcsolatok ápolása, siker történetek megtalálása, kidolgozása, kommunikálása a munkacsoport szakértőin keresztül
 • kormányzati kapcsolatok ápolása, a munkacsoport tagjainak megfogalmazott céljainak képviselete
 • kapcsolattartás a töbi munkacsoport vezetővel és az irodával (pl EU forrásokra projektfejlesztés)
 • IVSZ események megtöltése tartalommal, előadással

 

Munkacsoport vezető helyettes bemutatása (ha van)

Engi Csaba, Answare Kft., korábbi munkacsoport vezető

Feladatai:

 • lehatárolás a munkacsoport vezetővel: egészségügyi informatika és szabályozás, közbeszerzések, elsősorban EMMI (AEEK, OEP, OTH) és egyéb kormányzati szereplők (KIFÜ, NISZ), valamint EFOP kompetencia.
 • Digitális Egészségügy állásfoglalás elkészítése és népszerűsítése
 • IVSZ tagok véleményét becsatornázni elektronikus egészségüggyel kapcsolatos kormányzati tervekbe
 • munkaterv (pl ülések, rendezvények) megvalósítása a munkacsoport tagjaiból jelentkezők segítségével
 • média kapcsolatok ápolása, siker történetek megtalálása, kidolgozása, kommunikálása a munkacsoport szakértőin keresztül
 • kormányzati kapcsolatok ápolása, a munkacsoport tagjainak megfogalmazott céljainak képviselete
 • kapcsolattartás a töbi munkacsoport vezetővel és az irodával (pl EU forrásokra projektfejlesztés)
 • IVSZ események megtöltése tartalommal, előadással

Működési modell

Javasolt online platform Basecamp

 

2016-os munkaterv

 • IVSZ-en belül és kívül tagtoborzás, 2016 végére a 2015-ös munkacsoporti létszám megduplázása
 • Évi 2 hazai startup verseny lebonyolítása, a győztesek támogatása az üzleti sikerek elérésében
 • Évi 2 nagyobb rendezvény megszervezése, ahol az egyiken meghirdetjük a startup rendezvényt (tavasz), a másikon megünnepeljük a győzteseket, bemutatjuk az éves eredményeket (ősz) (IVSZ egyéb rendezvényekkel összehangoljuk)
 • EIT Health nemzetközi, támogatott képzési lehetőségeinek meghirdetése és az érdeklődők jelentkezésének ügyintézése
 • A startup versenyeken, ill a nemzetközi képzéseken résztvett személyek meghívása az EIT Health Alumni-ba, amely további jelentkezési lehetőségeket, finanszírozási lehetőséget és kapcsolati háló bővítést jelent
 • Az EIT Health, a COCIR és ETOSZ (medTech gyártók szövetségei), BioTech Szövetség rendezvényein az IVSZ számára megjelenési, a tagoknak részvételi lehetőséget biztosítani
 • Kormányzati eHealth projektekkel kapcsolatos konzultációkra bejelentkezni és aktívan résztvenni.
 • Negyedévente munkacsoport ülés:
  • továbbképzések (innováció, business model innovation, vállalkozás, finanszírozás)
  • Egészségügyi piaci igények, trendek bemutatása, potenciális ügyfelek (egészségügyi intézmények, nagyvállalatok) elhívása, és igényeik bemutatása
  • Az IT mellett a BioTech és a MedTech szektor képviselőinek elhívása, hogy a részvevők jobban megismerjék a kapcsolódó piacokat
  • közös ötletelés, aktív részvétel
  • lehetőleg tagoknál szervezve, és a tagoknak bemutatkozási lehetőséget felajánlva
  • kapcsolati háló erősítése, partnerkeresés
  • nemzetközi partnerek látogatásának koordinálása, hogy minél több külföldi előadó, partnerkereső vehessen részt a rendezvényeken
 • Feladat – Felelős – Időzítés - erőforrás meghatározása (negyedéves bontásban) az első ülést követően történik meg
profile image
Engi Csaba munkacsoport vezető helyettes
+ 36 1 266 6346

Kapcsolat

IVSZ – Szövetség a Digitális Gazdaságért

Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége

Centrál Udvar Irodaház B ép. I. emelet
1077 Budapest, Wesselényi utca 16/A

Tel.: +36 1 266 6346
Fax: +36 1 411 0914
Iroda e-mail: iroda[@]ivsz.hu

Sajtókapcsolat: sajto[@]ivsz.hu
+36-70-366-3012